เส้นทางการผ่านร่างกฎหมาย TPA และการเจรจา TPP กำลังถูกจับตาจากทั่วโลก
เส้นทางการผ่านร่างกฎหมาย TPA และการเจรจา TPP กำลังถูกจับตาจากทั่วโลก
ความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) อยู่ในขั้นตอนของการเจรจา และเป็นข้อตกลงการค้าที่ใหญ่ที่สุดประกอบด้วยสมาชิก 12 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม แคนาดา เม็กซิโก และญี่ปุ่น โดย TPP จะเป็นเขตการค้าเสรีครอบคลุมถึงร้อยละ 40 ของเศรษฐกิจโลก

ร่างกฎหมาย Bipartisan Trade Priorities and Accountability Act of 2015 (TPA) เป็นการให้อำนาจการเจรจาการค้าระหว่างประเทศแก่รัฐบาล โดยที่รัฐสภามีอำนาจเพียงให้ความเห็นชอบหรือปฏิเสธข้อตกลงการเจรจาทั้งฉบับภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนั้นๆ ดังชื่อเดิมที่เรียกว่า Fast – Track Authority

ทั้งนี้ ประโยชน์ของร่างกฎหมาย TPA นอกจากจะช่วยให้ความตกลงการค้าอย่าง TPP สำเร็จได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังครอบคลุมถึงความตกลงอื่นๆ ในอนาคตของสหรัฐฯ ที่จะกระตุ้นโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้สหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำเศรษฐกิจโลก

ในขณะนี้ ร่างกฎหมาย TPA อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี กลุ่ม ส.ว. พรรคเดโมเครตต้องการให้บรรจุข้อบทเกี่ยวกับการบิดเบือนค่าเงิน (Currency Manipulation) การค้ามนุษย์ การคุ้มครองแรงงาน และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในร่างกฎหมาย TPA อีกครั้งระหว่างการประชุมวุฒิสภา

เพื่อชี้ถึงประโยชน์ของ TPP และการผลักดันผ่านร่างกฎหมาย TPA โดย นาย ชาลส์ ริฟกิน อธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้กล่าวว่า TPP จะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐฯ โดยจะเพิ่มโอกาสส่งออกให้กับสินค้าสหรัฐฯ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ประมาณ 28 ล้านราย ซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่สหรัฐฯ

นาย แดเนียล รัสเซล อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิค กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ให้ข้อมูลว่า TPP จะส่งผลดีแก่การเมืองสหรัฐฯ โดยจะเป็นช่องทางกระจายสินค้าสหรัฐฯ เข้าไปแถบเอเชีย – แปซิฟิก เพิ่มตัวเลือกให้แก่ผู้บริโภคนอกเหนือจากสินค้าจีนที่ครองตลาดอยู่ในขณะนี้ และยังเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

นอกจากนี้ TPP จะช่วยยกระดับมาตราฐานด้านต่างๆ ของสมาชิก TPP ทางด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานแรงงาน บริการอินเตอร์เนต การเคลื่อนย้ายข้อมูลอย่างเสรี เป็นต้น

ดังนั้น หากการเจรจา TPP ประสบผลสำเร็จ ก็จะช่วยตอกย้ำหลักการที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญในเวทีโลก เช่น ความโปร่งใส ความรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มาตรฐานการใช้แรงงาน และการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหัรฐอเมริกา

25 พฤษภาคม 2558

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับกฏหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015    (TFTEA 2015)  ซึ่งให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐฯ ในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานผิดกฎหมายซึ่งรวมถึง แรงงานบังคับ (Forced Labor) แรงงานที่ผลิตโดยนักโทษ (Prison Labor) และ แรงงานขัดหนี้ (Indentured Labor) เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ โดยเป็นการสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าในลักษณะเป็นรายบริษัท และมิใช่รายประเทศ
  • เมื่อกลางปีนี้สหรัฐฯได้ปรับให้ไทยอยู่ใน Tier 2  Watch List ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (รายงาน TIP Report) ประจำปี 2559 หลังจากปรับลดระดับให้ไทย อยู่ใน Tier 3 เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน  ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสหรัฐฯเล็งเห็นว่าไทยเรามีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานผิดกฎหมายที่ดีขึ้น  
  • กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นสองหลักเกือบทุกปีนับตั้งแต่ปี 2533 และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดย The Nutrition Business Journal ได้รายงานว่า นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2551 อัตราการขยายตัวของยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 10 ทุกปี ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ มีมีมูลค่ากว่า 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.3 ล้านล้าน บาท) ในปี 2558
  • สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กอเมริกาเหนือ (The United Steelworkers Union: USW) ได้ยื่นคำร้องต่อ International Trade Commission ขอไต่สวนการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสำหรับสินค้ายางรถบรรทุกขนาดกลางและรถโดยสารของจีนในตลาดสหรัฐฯ ตามมาตรา 701 และ 731 ของกฎหมายภาษีศุลกากรอีกครั้ง หลังจากที่ USW เคยได้รับชัยชนะในการเรียกร้องให้ลงโทษสินค้ายางรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเบาที่นำเข้าจากประเทศจีนมาแล้วในปีที่ผ่านมา
  • เมื่อสหรัฐฯ ลดข้อบังคับด้านการท่องเที่ยวให้กับคิวบา เจ้าของธุรกิจและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเป็นรายแรกที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ให้บริการเรือข้ามฟาก (Ferry) ทางการท่าเรือไมอามีเร่งหารือแนวทางการสร้างอาคารผู้โดยสารชั่วคราวที่ท่าเรือไมอามีเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ต้องการให้บริการเรือข้ามฟากไปยังคิวบา
  • นับเป็นโอกาสให้ชาวไทยสัญชาติอเมริกันใช้ประโยชน์จากหน่วยงานสหรัฐฯ ที่มีการส่งเสริมการลงทุน สร้างธุรกิจให้แก่บริษัทของชนกลุ่มน้อย เว็บไซต์ MBDA ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มทำธุรกิจ โครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน การเขียนแผนธุรกิจ การขอใบรับรองกิจการที่สามารถขอได้จากหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐบาลกลาง
    <br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ