ออสเตรียมีแนวโน้มลดการใช้อาหารสัตว์จากพืชจีเอ็มโอ
ออสเตรียมีแนวโน้มลดการใช้อาหารสัตว์จากพืชจีเอ็มโอ
            สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา รายงานข่าวจากแหล่งข่าวท้องถิ่นว่าออสเตรียมีแนวโน้มลดการใช้อาหารสัตว์จากพืชจีเอ็มโอซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาเป็นเวลาหลายปีแล้วในส่วนของอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงสัตว์ปีก

            แม้การปลูกพืชจีเอ็มโอจะถูกห้ามในออสเตรีย แต่ว่าไม่มีการห้ามนำเข้าอาหารสัตว์ที่ทำจากพืชจีเอ็มโอ ในอียูมีการอนุญาตให้นำข้าวัตถุที่ผ่านกระบวนการจีเอ็มโอรวมทั้งหมด 58 ชนิด สิ่งที่นำเข้าส่วนใหญ่ได้แก่ ถั่วเหลืองและข้าวโพดสำหรับอาหารสัตว์ รวมถึงใยฝ้ายจีเอ็มโอ ขณะนี้มีผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในออสเตรียเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ยังมีการใช้อาหารจากพืชจีเอ็มโอ และสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่มีแต่การใช้ถั่วเหลืองปลอดจีเอ็มโอเท่านั้น ซึ่งในประเทศเยอรมนีก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกันนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ในเยอรมนียังเรียกร้องให้ผู้ส่งสินค้ามีหลักฐานแสดงการใช้อาหารสัตว์ที่ปลอดจีเอ็มโออีกด้วย

ขอบคุณรูปภาพจาก: https://www.bigdutchman.co.th/th/poultry-production/news/pr-section/photos/egg-production/gallery/-fe69a7fc64.html
21 พฤษภาคม 2558
แหล่งข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • โปรตุเกสอาจไม่ใช่ประเทศลำดับต้น ๆ ที่โลกนึกถึงถ้าจะต้องเลือกไปค้าและลงทุน ณ เวลานี้ แต่สำหรับประเทศไทย เป็นจังหวะที่น่าสนใจ ต้นเดือน ก.ค. ศกนี้ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ชวนไปสำรวจโอกาสในโปรตุเกสด้วยกัน เพราะกำลังจะจะมีการหารือสองฝ่ายที่เรียกว่า การประชุม Political Dialogue ไทย-โปรตุเกส ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 ก.ค. 2559 ที่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส ไทยอยากผลักดันเรื่องอะไรกับโปรตุเกส เวทีนี้คือโอกาส
  • แรงจูงใจทางด้านภาษีคือแม่เหล็กสำคัญที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ใช้ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ รัฐบาลในอียูหลายประเทศก็เช่นกัน ต่างแข่งขันกันลดภาษีดึงดูดการลงทุน จนเรียกได้ว่ากลายเป็นสงครามภาษีระหว่างประเทศ  หรือ International Tax War แต่ตอนนี้ เอกชนที่ไปลงทุนในอียูคงต้องระวังมากขึ้น เพราะแรงจูงใจทางภาษีที่ได้รับ อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายบริษัท หากไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่า การลดหรือยกเว้นภาษีนั้นผิดกฎการอุดหนุนโดยภาครัฐ  
  • ฟินแลนด์ ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย นอกจากจะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามทางธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็น
  • สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision 2015/1338 of 30 July 2015 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าที่ปลอดสารตกค้่าง
  • เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ทางสหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ 2 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้...
  • เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs โดยตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 161/9 ซึ่งเป็น การกำหนดระดับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่ว (lead) ในสินค้าอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน อันเป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม ซึ่งได้แก่ Regulation (EC) No 1881/2006 เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานวิจัย ของคณะทำงาน CONTAM Panel ของ EFSA ซึ่งได้ระบุว่า สารตะกั่วที่ได้รับผ่านการบริโภคอาหาร สามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อพัฒนาการทางสมองในเด็กเล็ก และก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และ ความเป็นพิษต่อไตในผู้ใหญ่ได้ จึงเห็นควรให้มีการปกป้องกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเสี่ยง คือ กลุ่มเด็กเล็กและ ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ ดังนั้น ในครั้งนี้ จึงให้มีการปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่วในสินค้าพืช สัตว์ และสัตว์น้ำบางรายการขึ้นใหม่...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ