Early Warning: สหรัฐฯ กำลังเข้มงวดยิ่งขึ้นกับการใช้ฟอร์มาดิไฮด์ในการผลิตสินค้า
Early Warning: สหรัฐฯ กำลังเข้มงวดยิ่งขึ้นกับการใช้ฟอร์มาดิไฮด์ในการผลิตสินค้า
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 รัฐบาลกลางได้ประกาศใช้กฎหมาย Formaldehyde Standards for Composition Wood Product Act โดยผนวกเข้าเป็น Title VI ของกฎหมาย The Toxic Substance Control ในปี 2557

หน่วยงาน Environmental Protection Agency (EPA) ได้จัดทำข้อเสนอกฎระเบียบปฏิบัติของกฎหมายดังกล่าวสองข้อ คือ

Third – Party Certification Program Framework Rule บังคับให้บุคคลที่สามทำหน้าที่ตรวจสอบโรงงานผลิตสินค้าที่ใช้ฟอร์มาดิไฮด์เพื่อออกประกาศรับรองสินค้าว่ามีการปล่อยแก๊สฟอร์มาดิไฮด์อยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด และก่อนหน้าที่จะทำหน้าที่นี้ได้ บุคคลที่สามนี้จะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรที่ EPA รับรองเสียก่อน

The Implementation Rule กำหนดมาตราฐานการปล่อยฟอร์มาดิไฮต์ของสินค้าไม้ การทำประชาวิจารณสำหรับข้อเสนอทั้งสองรายการสิ้นสุดลงแล้วและ EPA แจ้งว่าพร้อมที่จะประกาศใช้กฎระเบียบสุดท้ายนี้ภายในสิ้นปี 2558

ขณะนี้กำลังมีการเคลื่อนไหวอย่างหนักในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและแม้กระทั่งรัฐบาลจีนที่จะลดความเข้มงวดของกฎระเบียบขั้นสุดท้ายนี้ โดยให้เหตุผลว่ากฎระเบียบนี้จะสร้างภาระให้แก่โรงงานผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นปีละหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐ จะสร้างความเดือดร้อนอย่างมากให้แก่โรงงานผลิตและธุรกิจรายเล็ก และจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันมีรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐเดียวที่มีกฎหมายเรื่องความปลอดภัยของการปล่อยสารฟอร์มาดิไฮด์ กฎหมายของรัฐบาลจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับของแคริฟอร์เนีย

สินค้าที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากกฎระเบียบสุดท้ายของ EPA คือ สินค้าเฟอร์นิเจอร์และไม้ปูพื้นโดยเฉพาะที่เป็น laminated และ veneer ทั้งที่ผลิตในสหรัฐฯ และที่นำเข้าสหรัฐฯ

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส มีความเห็นว่า ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในเรื่องนี้ เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ผลิตไทยในทุกประเภทสินค้าที่มีการใช้ฟอร์มาดิไฮด์ควรจะได้รับทราบเพื่อเตรียมพร้อมการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายสหรัฐฯ และป้องกันปัญหาการส่งสินค้าเข้าไปยังสหรัฐฯ ในภายหลังจากที่กฎระเบียบสุดท้ายถูกนำมาใช้ 


แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหัรฐอเมริกา
14 พฤษภาคม 2558
โดย: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแองเจลิส

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับกฏหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015    (TFTEA 2015)  ซึ่งให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐฯ ในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานผิดกฎหมายซึ่งรวมถึง แรงงานบังคับ (Forced Labor) แรงงานที่ผลิตโดยนักโทษ (Prison Labor) และ แรงงานขัดหนี้ (Indentured Labor) เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ โดยเป็นการสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าในลักษณะเป็นรายบริษัท และมิใช่รายประเทศ
  • เมื่อกลางปีนี้สหรัฐฯได้ปรับให้ไทยอยู่ใน Tier 2  Watch List ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (รายงาน TIP Report) ประจำปี 2559 หลังจากปรับลดระดับให้ไทย อยู่ใน Tier 3 เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน  ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสหรัฐฯเล็งเห็นว่าไทยเรามีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานผิดกฎหมายที่ดีขึ้น  
  • กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นสองหลักเกือบทุกปีนับตั้งแต่ปี 2533 และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดย The Nutrition Business Journal ได้รายงานว่า นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2551 อัตราการขยายตัวของยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 10 ทุกปี ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ มีมีมูลค่ากว่า 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.3 ล้านล้าน บาท) ในปี 2558
  • สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กอเมริกาเหนือ (The United Steelworkers Union: USW) ได้ยื่นคำร้องต่อ International Trade Commission ขอไต่สวนการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสำหรับสินค้ายางรถบรรทุกขนาดกลางและรถโดยสารของจีนในตลาดสหรัฐฯ ตามมาตรา 701 และ 731 ของกฎหมายภาษีศุลกากรอีกครั้ง หลังจากที่ USW เคยได้รับชัยชนะในการเรียกร้องให้ลงโทษสินค้ายางรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเบาที่นำเข้าจากประเทศจีนมาแล้วในปีที่ผ่านมา
  • เมื่อสหรัฐฯ ลดข้อบังคับด้านการท่องเที่ยวให้กับคิวบา เจ้าของธุรกิจและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเป็นรายแรกที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ให้บริการเรือข้ามฟาก (Ferry) ทางการท่าเรือไมอามีเร่งหารือแนวทางการสร้างอาคารผู้โดยสารชั่วคราวที่ท่าเรือไมอามีเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ต้องการให้บริการเรือข้ามฟากไปยังคิวบา
  • นับเป็นโอกาสให้ชาวไทยสัญชาติอเมริกันใช้ประโยชน์จากหน่วยงานสหรัฐฯ ที่มีการส่งเสริมการลงทุน สร้างธุรกิจให้แก่บริษัทของชนกลุ่มน้อย เว็บไซต์ MBDA ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มทำธุรกิจ โครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน การเขียนแผนธุรกิจ การขอใบรับรองกิจการที่สามารถขอได้จากหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐบาลกลาง
    <br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ