พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แรงต่อเนื่อง แคนตั้นแฟร์ผสมผสานแนวทางใหม่
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แรงต่อเนื่อง แคนตั้นแฟร์ผสมผสานแนวทางใหม่

สถานการณ์การซื้อขายภายในงานแสดงสินค้าส่งออกและนำเข้าของจีน หรือ แคนตั้นแฟร์ (Canton Fair) ครั้งที่ 117 ช่วงที่ 2 ไม่ได้ดีอย่างที่หลายฝ่ายคาดไว้ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อยอดสั่งซื้อสินค้าโดยตรงคือ “ราคาที่เพิ่มขึ้น” ซึ่งสาเหตุเนื่องจากผลกระทบด้านต้นทุนแรงงานและวัตุดิบที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง หลายบริษัทที่เข้าร่วมงานแคนตั้นแฟร์ให้ความเห็นตรงกันว่ายอดสั่งซื้อสินค้าภายในงานฯ ลดน้อยลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงเริ่มหันมาพึ่งพาช่องทางใหม่คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันมีส่วนสำคัญในการคงยอดขายสินค้าเอาไว้ โดยรูปแบบการขายสินค้ายังคงซื้อขายผ่านเว็บไซต์ B2C หรือ B2B ยอดนิยมต่าง ๆ  ในงานแคนตั้นแฟร์ครั้งที่ 117 นี้ แม้แต่ผู้จัดงานเองยังเสริมช่องทางการแสดงสินค้าใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งมาในรูปแบบของเว็บไซต์ โดยรวบรวมผู้ประกอบการทั้งแบบที่มีสินค้าจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ต ผู้ประกอบการที่เป็นโรงงาน และผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนขายสินค้า ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าจากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก

            ปัจุบันกลุ่มผู้ประกอบการชาวจีนกำลังหันมาให้ความสำคัญกับการซื้อขายสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหลายฝ่าย หรือแม้แต่ผู้จัดงานแคนตั้นแฟร์ ที่เป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในจีนเองยังต้องคว้าการค้าในรูปแบบนี้ไว้ในมือ ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรเตรียมความพร้อมและลุยไปด้วยกัน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนที่พร้อมจะช่วยเหลือและสรรหาข้อมูลอันเป็นประโยช์มาให้อย่างต่อเนื่อง 

30 เมษายน 2558
แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ข่าว News Guangdong “Internet+” shining in 117th Canton Fair” http://www.newsgd.com/gdnews/content/2015-04/29/content_123294925.htm วันที่ 29 เมษายน 2558(29/04/2015)
โดย: นายสรศักดิ์ บุญรอด

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ