อามาโซนัส: รัฐที่อุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพเศรษฐกิจใหญ่สุดแห่งลาตินอเมริกา
อามาโซนัส: รัฐที่อุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพเศรษฐกิจใหญ่สุดแห่งลาตินอเมริกา

“รัฐอามาโซนัสมิได้แค่มีแต่งูอนาคอนด้าและปลาปิรันย่าเท่านั้น” คำกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางร่วมคณะเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียและผู้แทนภาคราชการของไทยไปเยือนเมืองมาเนาส์ (Manaus) เมืองหลวงของรัฐอามาโซนัส (Amazonas) เพื่อแสวงหาความ ร่วมมือใหม่ ๆ ระหว่างบราซิลกับไทยระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2558

รัฐอามาโซนัสเป็นรัฐทางภาคเหนือของบราซิล มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ โดยมีเมืองมาเนาส์เป็นเมืองหลวงของรัฐซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของแม่น้ำใหญ่ 2 สายคือ แม่น้ำดำ (Rio Negro หรือแม่น้ำสีดำ โดยน้ำในแม่น้ำนี้มีสีดำจริง ๆ ) และแม่น้ำ Solimões (มีสีน้ำตาลขุ่น) ที่มารวมกันเป็นแม่น้ำอเมซอน (Amazon River ที่คนไทยคุ้นชื่อว่ามีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิด) มาเนาส์เป็นเมืองท่าที่สำคัญของภูมิภาค แม้ว่าตั้งอยู่ห่างจากมหาสมุทรแอตแลนติกถึง 1,000 กิโลเมตร แต่เรือเดินสมุทรสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแม่น้ำอเมซอน และสามารถติดต่อคมนาคมขนส่งทางอากาศได้ โดยท่าอากาศยานเมืองมาเนาส์เป็นท่าอากาศยานนานาชาติใหญ่เป็นลำดับ 3 ของบราซิลสามารถขนส่งสินค้าในปริมาณมากสุดถึง 1.2 หมื่นตัน/เดือน ส่วนภูมิอากาศมีลักษณะร้อนชื้นเหมือนประเทศไทยซึ่งสามารถปลูกผลไม้เขตร้อน เช่น สับปะรด มะละกอ มะม่วง กล้วยและผลไม้ท้องถิ่นอื่น ๆ ได้เป็นจำนวนมาก

ผู้เขียนมีความประหลาดใจถึงความยิ่งใหญ่ของรัฐนี้เป็นอย่างมาก เมื่อลองพิจารณาจากสถิติต่าง ๆ เช่น รัฐมีพื้นที่ 1.57 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าไทยถึง 3 เท่า และมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ถึง 98% โดยมีทรัพยากรน้ำมากเป็นอันดับ 1 ของบราซิล (บราซิลมีทรัพยากรน้ำเป็นอันดับ 1 ของโลก) แต่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 3.8 ล้านคน และเป็นรัฐลำดับ 3 ในบราซิลที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษทางอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่เป็นลำดับ 2 ของบราซิล และเป็นแหล่งปลาน้ำจืดขนาดใหญ่สุดของประเทศมีปลามากกว่า 3,000 สายพันธุ์ โดยปลาที่นิยมบริโภคมากที่สุด ได้แก่ ปลาช่อนอเมซอน (Pirarucu) และปลา ทัมบากิ (Tambaqui)

ถึงตอนนี้ ผู้อ่านคงแปลกใจว่าทำไมเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นลำดับ 3 จึงไปตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าร้อนชื้นในเขตลุ่มแม่น้ำอเมซอนได้ ผู้เขียนจึงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยรัฐอามาโซนัสมีศักยภาพเศรษฐกิจสูงมากเพราะมีนโยบายให้เมืองมาเนาส์เป็น Free Trade Zone หรือ Zona Franca de Manaus ในภาษาโปรตุเกส จึงทำให้เป็นจุดดึงดูดการค้าการลงทุนจากบริษัทต่างชาติ เนื่องจากมีการยกเว้นภาษีสินค้าที่ผลิตในเขตอุตสาหกรรมและให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ส่งผลให้มาเนาส์เป็นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อุตสาหกรรมหลัก อาทิ โรงงานทำอุปกรณ์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และเครื่องไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เครื่องดื่มประเภทน้ำหวานเข้มข้น (หัวเชื้อน้ำหวาน) เครื่องสำอางและการต่อเรือ เป็นต้น ในปี 2012 รัฐอามาโซนัสมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ประมาณ 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

แล้วเมืองมาเนาส์มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของไทยอย่างไรบ้าง เราจะมาพบคำตอบนั้นในตอนจบของบทความชิ้นนี้ในสัปดาห์หน้า

29 เมษายน 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

 • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เข้าร่วมการเปิดงานเทศกาลอาหารไทย ณ ร้านอาหารของสภาผู้แทนราษฎรบราซิล ในกรุงบราซิเลีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27 กุมภาพันธ์ –2 มีนาคม 2561<br />
     <br />
  งานเทศกาลอาหารไทยดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมจัดการสอนการทำอาหารไทยแก่พ่อครัว / แม่ครัวชาวบราซิลเมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยพ่อครัว / แม่ครัวชาวบราซิลของสถาบันอาหารNational Commercial Apprenticeship Service (SENAC) ได้ทำอาหารไทย ร่วมกับอาหารท้องถิ่นวางบนโต๊ะบุฟเฟต์บริการแก่ลูกค้าซึ่งมีประมาณ 300 คนต่อวันซึ่งถือว่าได้รับความสำเร็จสมตามเป้าประสงค์อย่างดียิ่งเพราะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการบราซิล นักการทูตต่างชาติ และชาวบราซิลเข้ารับประทานอาหารไทย อันเป็นการสร้างความตระหนักรู้อาหารไทยตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกและการเพิ่มยอดการสั่งซื้อเครื่องปรุงและวัตถุดิบไทยในบราซิล
 • ระหว่างวันที่ 17 – 19มกราคม 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียนำทีมประเทศไทยเยือนกรุงปารามาริโบ ประเทศซูรินาเม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับซูรินาเม<br />
     <br />
  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งซูรินาเมสนับสนุนการจัดงานสัมมนาและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในซูรินาเม โดยมีนักธุรกิจสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวประมาณ 100 คน ภายหลังการบรรยายของทีมประเทศไทยนักธุรกิจชาวซูรินาเมสนใจสอบถามและร่วมกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ ตลอดจนชมสินค้าไทยที่ได้นำมาแสดงโดยบริษัทผู้นำเข้าของซูรินาเม <br />
     <br />
  ปี 2560 การค้าทวิภาคีระหว่างไทย –ซูรินาเม มีมูลค่าประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยอาหารไทย สินค้าและวัตถุดิบ เครื่องปรุงไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในซูรินาเม
 • เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้จัดกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารไทยแก่ผู้แทนร้านอาหารเอเชียในกรุงบราซิเลียจำนวน 10 ร้าน ณ โรงแรม Royal Tulip Brasilia Alvorada กรุงบราซิเลีย โดยมีแม่ครัวประจำทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เป็นวิทยากร ในโอกาสนี้ นายธีระพงษ์ วนิชชานนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ในฐานะอุปทูต ได้กล่าวเปิดกิจกรรมฯ โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์อาหารไทยแท้รสชาติดั้งเดิม รวมถึงวัตถุดิบและเครื่องปรุงไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวบราซิล ทั้งยังได้กล่าวถึงจุดเด่นและเสน่ห์ของอาหารไทยซึ่งมีชื่อเสียงในระดับโลก<br />
  <br />
  แม่ครัวฯ ได้สาธิตการประกอบอาหารไทย 4 รายการ ได้แก่ ปอเปี๊ยะทอด พะแนงเนื้อ ผัดไทยกุ้งสด และก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น ทั้งนี้ ร้าน Mikami ร้านจำหน่ายเครื่องปรุงและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเอเชียที่เป็นที่รู้จักในกรุงบราซิเลียได้ให้การสนับสนุนเครื่องปรุงแก่ สอท. สำหรับจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย<br />
  <br />
  การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จด้วยดี โดยผู้แทนร้านอาหารต่าง ๆ ได้ทราบรสชาติและวิธีการปรุงอาหารไทยแท้รสชาติดั้งเดิม ทั้งยังแสดงความสนใจที่จะนำเมนูอาหารไทยไปปรับเพิ่มในเมนูของร้านตน ทั้งนี้ สอท. คาดว่าการจัดกิจกรรมฯ จะช่วยกระตุ้น/สนับสนุนการสร้าง “กระแสนิยมอาหารไทยในบราซิล” โดยเฉพาะในกรุงบราซิเลีย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการร้านอาหารไทยอย่างเป็นกิจจะลักษณะ
 • วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เดินทางเยือนเมืองโกยาเนีย รัฐโกยาส เพื่อจัดการสัมมนาส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวไทย – บราซิล ให้แก่สมาชิกสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของรัฐ และในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ และคณะได้พบกับผู้ว่าการรัฐโกยาส รวมทั้งหารือกับสมาคมผู้ประกอบการยางพาราเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งรัฐโกยาสจัดงาน Thailand Gala Dinner in Goiás เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยในบราซิลด้วย  
 • งานเทศกาลไทยในบราซิลครั้งแรก

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ