อามาโซนัส: รัฐที่อุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพเศรษฐกิจใหญ่สุดแห่งลาตินอเมริกา
อามาโซนัส: รัฐที่อุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพเศรษฐกิจใหญ่สุดแห่งลาตินอเมริกา

“รัฐอามาโซนัสมิได้แค่มีแต่งูอนาคอนด้าและปลาปิรันย่าเท่านั้น” คำกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางร่วมคณะเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียและผู้แทนภาคราชการของไทยไปเยือนเมืองมาเนาส์ (Manaus) เมืองหลวงของรัฐอามาโซนัส (Amazonas) เพื่อแสวงหาความ ร่วมมือใหม่ ๆ ระหว่างบราซิลกับไทยระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2558

รัฐอามาโซนัสเป็นรัฐทางภาคเหนือของบราซิล มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ โดยมีเมืองมาเนาส์เป็นเมืองหลวงของรัฐซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของแม่น้ำใหญ่ 2 สายคือ แม่น้ำดำ (Rio Negro หรือแม่น้ำสีดำ โดยน้ำในแม่น้ำนี้มีสีดำจริง ๆ ) และแม่น้ำ Solimões (มีสีน้ำตาลขุ่น) ที่มารวมกันเป็นแม่น้ำอเมซอน (Amazon River ที่คนไทยคุ้นชื่อว่ามีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิด) มาเนาส์เป็นเมืองท่าที่สำคัญของภูมิภาค แม้ว่าตั้งอยู่ห่างจากมหาสมุทรแอตแลนติกถึง 1,000 กิโลเมตร แต่เรือเดินสมุทรสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแม่น้ำอเมซอน และสามารถติดต่อคมนาคมขนส่งทางอากาศได้ โดยท่าอากาศยานเมืองมาเนาส์เป็นท่าอากาศยานนานาชาติใหญ่เป็นลำดับ 3 ของบราซิลสามารถขนส่งสินค้าในปริมาณมากสุดถึง 1.2 หมื่นตัน/เดือน ส่วนภูมิอากาศมีลักษณะร้อนชื้นเหมือนประเทศไทยซึ่งสามารถปลูกผลไม้เขตร้อน เช่น สับปะรด มะละกอ มะม่วง กล้วยและผลไม้ท้องถิ่นอื่น ๆ ได้เป็นจำนวนมาก

ผู้เขียนมีความประหลาดใจถึงความยิ่งใหญ่ของรัฐนี้เป็นอย่างมาก เมื่อลองพิจารณาจากสถิติต่าง ๆ เช่น รัฐมีพื้นที่ 1.57 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าไทยถึง 3 เท่า และมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ถึง 98% โดยมีทรัพยากรน้ำมากเป็นอันดับ 1 ของบราซิล (บราซิลมีทรัพยากรน้ำเป็นอันดับ 1 ของโลก) แต่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 3.8 ล้านคน และเป็นรัฐลำดับ 3 ในบราซิลที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษทางอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่เป็นลำดับ 2 ของบราซิล และเป็นแหล่งปลาน้ำจืดขนาดใหญ่สุดของประเทศมีปลามากกว่า 3,000 สายพันธุ์ โดยปลาที่นิยมบริโภคมากที่สุด ได้แก่ ปลาช่อนอเมซอน (Pirarucu) และปลา ทัมบากิ (Tambaqui)

ถึงตอนนี้ ผู้อ่านคงแปลกใจว่าทำไมเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นลำดับ 3 จึงไปตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าร้อนชื้นในเขตลุ่มแม่น้ำอเมซอนได้ ผู้เขียนจึงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยรัฐอามาโซนัสมีศักยภาพเศรษฐกิจสูงมากเพราะมีนโยบายให้เมืองมาเนาส์เป็น Free Trade Zone หรือ Zona Franca de Manaus ในภาษาโปรตุเกส จึงทำให้เป็นจุดดึงดูดการค้าการลงทุนจากบริษัทต่างชาติ เนื่องจากมีการยกเว้นภาษีสินค้าที่ผลิตในเขตอุตสาหกรรมและให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ส่งผลให้มาเนาส์เป็นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อุตสาหกรรมหลัก อาทิ โรงงานทำอุปกรณ์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และเครื่องไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เครื่องดื่มประเภทน้ำหวานเข้มข้น (หัวเชื้อน้ำหวาน) เครื่องสำอางและการต่อเรือ เป็นต้น ในปี 2012 รัฐอามาโซนัสมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ประมาณ 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

แล้วเมืองมาเนาส์มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของไทยอย่างไรบ้าง เราจะมาพบคำตอบนั้นในตอนจบของบทความชิ้นนี้ในสัปดาห์หน้า

29 เมษายน 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

 • ด้วยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้ให้การต้อนรับนาย Edclides Barbo Siqueira ประธานสภาหอการค้าแห่งรัฐโกยาส พร้อมด้วยนาย Leopoldo Veiga Jardim รองประธานสภาหอการค้าฯ และคณะฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

  ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประธานสภาหอการค้าแห่งรัฐโกยาสในเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัฐโกยาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้า การลงทุนและการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย    
              
  ประธานสภาหอการค้าฯ ได้เชิญให้เอกอัครราชทูตฯ เยือนรัฐโกยาสอย่างเป็นทางการ รวมทั้งทาบทามให้สถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในรัฐโกยาส (Thailand Roadshow in Goiás) พร้อมทั้งจัดกิจกรรมงานเลี้ยงอาหารไทยในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
      
  ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาให้ความร่วมมือกับรัฐโกยาสรวมทั้งจะถือโอกาสสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยที่ส่งออกเครื่องดื่มเบียร์สิงห์และเครื่องดื่มชูกำลังคาราบาวไปยังบราซิลแล้วได้มีโอกาสขยายตลาดในรัฐโกยาส ตามแนวทางการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวไทย และการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก  
 • นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็นทางการระหว่างสโมสรฟุตบอล ฟลาเม็งโก้ (Flamengo) กับบริษัทเครื่องดื่มบำรุงกำลัง “คาราบาว”ของไทย ณ นครรีโอเดจาเนโร 26 มค 2560
 • ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2558 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และภริยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และแม่ครัวทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต เดินทางไปยังเมือง Belo Horizonte
 • บริษัท Brazil Food’s Global (หรือ BRF) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรม
  การผลิตอาหารของบราซิลและผลิตภัณฑ์จากไก่รายใหญ่ที่สุดของโลก ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการ
  ของบริษัท Golden Food’s Siam ของไทยในมูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านบาท (ประมาณ 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งถือเป็นการลงทุนมูลค่ามากที่สุดของบริษัทสัญชาติบราซิลในภูมิภาคเอเชีย
 • หากย้อนไปสามทศวรรษก่อน บราซิลมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ร้อยละ 12 และพึ่งพาพลังงานสิ้นเปลืองร้อยละ 88 แต่ในปัจจุบันบราซิลใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 47 และใช้พลังงานสิ้นเปลืองร้อยละ 52

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ