ADB คาดเศรษฐกิจลาว จะโต 7.3% ในปีหน้า
ADB คาดเศรษฐกิจลาว จะโต 7.3% ในปีหน้า

สำนักข่าววีโอเอ ภาษาลาว รายงานในวันนี้ (21 เม.ย. 2558) ว่า คณะผู้เชี่ยวชาญของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ประจำสปป.ลาว คาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจของ สปป.ลาวจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ราว 7% ในปีนี้ ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้านี้ อยู่ที่ 7.4% และจะเพิ่มเป็น 7.3% ในปี 2559 ตามลำดับ

แม้เศรษฐกิจของ สปป.ลาวจะมีการขยายตัวอย่างช้า ๆ เมื่อเทียบกับปี 2556 แต่ผู้เชี่ยวชาญจาก ADB เชื่อว่า ปัจจัยจากหลาย ๆ ด้านที่ช่วยส่งเสริมให้การเติบโตของเศรษฐกิจ สปป.ลาวเป็นไปอย่างยั่งยืน อาทิ การที่ สปป.ลาวเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน เพราะสามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

นอกเหนือจากภาคการลงทุนและการท่องเที่ยว ยังมีภาคพลังงานและภาคบริการ ที่เป็นเครื่องดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ รัฐบาล สปป.ลาวได้วางเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศประจำปี 2557-2558 นี้ว่า เศรษฐกิจของ สปป.ลาวต้องขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ 7.5% ซึ่งการรับประกันว่าอัตราการเติบโตดังกล่าวจะเป็นไปตามแผนการ จำเป็นต้องมีการระดมการลงทุนจำนวนมหาศาลในประเทศ

อย่างไรก็ตาม หากแผนการเติบโตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ แต่อย่างน้อยรัฐบาลก็เชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจของประเทศจะโตไปอย่างช้า ๆ แต่ก้าวไปด้วยความก้าวหน้าและความมั่นคง


ขอบคุณรูปภาพจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

21 เมษายน 2558
แหล่งข้อมูล: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

 • ในเดือน ม.ค. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />
 • กรมการนำเข้าและส่งออกแห่ง สปป. ลาว จะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป
 • เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ลาวร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ การส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลาว และการเผยแพร่ประสบการณ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีนายวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว
 • ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ