ADB คาดเศรษฐกิจลาว จะโต 7.3% ในปีหน้า
ADB คาดเศรษฐกิจลาว จะโต 7.3% ในปีหน้า

สำนักข่าววีโอเอ ภาษาลาว รายงานในวันนี้ (21 เม.ย. 2558) ว่า คณะผู้เชี่ยวชาญของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ประจำสปป.ลาว คาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจของ สปป.ลาวจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ราว 7% ในปีนี้ ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้านี้ อยู่ที่ 7.4% และจะเพิ่มเป็น 7.3% ในปี 2559 ตามลำดับ

แม้เศรษฐกิจของ สปป.ลาวจะมีการขยายตัวอย่างช้า ๆ เมื่อเทียบกับปี 2556 แต่ผู้เชี่ยวชาญจาก ADB เชื่อว่า ปัจจัยจากหลาย ๆ ด้านที่ช่วยส่งเสริมให้การเติบโตของเศรษฐกิจ สปป.ลาวเป็นไปอย่างยั่งยืน อาทิ การที่ สปป.ลาวเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน เพราะสามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

นอกเหนือจากภาคการลงทุนและการท่องเที่ยว ยังมีภาคพลังงานและภาคบริการ ที่เป็นเครื่องดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ รัฐบาล สปป.ลาวได้วางเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศประจำปี 2557-2558 นี้ว่า เศรษฐกิจของ สปป.ลาวต้องขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ 7.5% ซึ่งการรับประกันว่าอัตราการเติบโตดังกล่าวจะเป็นไปตามแผนการ จำเป็นต้องมีการระดมการลงทุนจำนวนมหาศาลในประเทศ

อย่างไรก็ตาม หากแผนการเติบโตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ แต่อย่างน้อยรัฐบาลก็เชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจของประเทศจะโตไปอย่างช้า ๆ แต่ก้าวไปด้วยความก้าวหน้าและความมั่นคง


ขอบคุณรูปภาพจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

21 เมษายน 2558
แหล่งข้อมูล: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ