เตรียมฝึกแรงงานรองรับการขยายตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เตรียมฝึกแรงงานรองรับการขยายตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษ
        หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ว่า ช่วงแรกจะเน้นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับในด้านการกระจายสินค้า โดยตั้งเป้าไว้ 6,000 คน เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ขัดเจนในเรื่องอุตสาหกรรมหลักในแต่ละพื้นที่ว่าเป็นด้านใด แต่หากมีการประกาศอย่างชัดเจนก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ทันที

        ทั้งนี้ หากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก จะฝึกฝีมือแรงงานไทยให้เป็นพนักงานในระดับหัวหน้างานเพื่อดูแลแรงงานต่างด้าว เบื้องต้นในพื้นที่จังหวัดตราดมีแนวคิดจะเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับกัมพูชาในด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ส่วนในจังหวัดอื่น ๆ อย่างมุกดาหารส่วนมากจะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านแดน ส่วนจังหวัดสระแก้วขณะนี้มีการลงทุนเปิดโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากในฝั่งกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการของคนไทยซึ่งต้องการกำลังแรงงานจำนวนมาก ด้านจังหวัดตากมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เพื่อหาทิศทางการพัฒนาร่วมกัน

        อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวอีกว่า ในจังหวัดข้างต้นจะพัฒนาฝีมือแรงงานตามอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะเกิดและอุตสาหกรรมที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นของทั้ง 2 ประเทศ และฝึกด้านก่อสร้างช่างสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่ 
17 เมษายน 2558
โดย: กรมประชาสัมพันธ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • ธุรกิจ E-commerce มีการเติบโตมากขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนหลายๆ ด้าน โดยในปีที่ผ่านมาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรในอาเซียนนั้นอยู่ที่ประมาณ 32% และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 50% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 
  • อาหาร และเครื่องดื่ม ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของไทย และเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยศักยภาพในการแข่งขันที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่งผลให้สร้างรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศปีละกว่า 1 ล้านล้านบาท
  • ปัจจุบันชาวมุสลิมโดยเฉพาะสตรีเริ่มตื่นตัวและให้ความใส่ใจเกี่ยวกับแฟชั่นการแต่งกายมากขึ้น อันจะเห็นได้จากการที่สตรีชาวมุสลิมมักเลือกใช้เครื่องประดับมาประยุกต์กับเสื้อผ้า หรือ ฮิญาบ (ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม) ที่นิยมตกแต่งด้วยลูกปัดหรือคริสตัลกันมากขึ้นเป็นต้น ส่งผลให้ตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิมในอาเซียนเติบโตสูงถึง 10-20% ต่อปี โดยปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นมูลค่าราว 4.5 แสนล้านบาท
  • อาเซียนตลาดอาจจะดูยิ่งใหญ่ แต่หากพุ่งเป้าไปที่ GMS หรือกลุ่มประเทศแม่น้ำโขง เพื่อนบ้านรั้วติดกัน เป็น “ขุมทรัพย์” แหล่งใหญ่ที่ไม่น่าพลาด
  • อาเซียนถือเป็นเวทีเศรษฐกิจที่มีบทบาทโดดเด่นมากในเวลานี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในช่วงปลายปีนี้รวมทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ