โรคไข้หวัดนกแพร่ระบาดในมลรัฐ Minnesota


โรคไข้หวัดนกแพร่ระบาดในมลรัฐ Minnesota 

           USDA ได้ยืนยันการตรวจพบกลุ่มสัตว์ปีกที่ติดเชื้อโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 ในฟาร์ม Nobles County ในมลรัฐมินนิโซตา ซึ่งเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อการพาณิชย์กว่า 21,000 ตัว นับเป็นฟาร์มแห่งที่ 4 ในมลรัฐ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก
           แม้ว่า จนท. ของ USDA จะแถลงว่า โรคไข้หวัดนกดังกล่าวยังไม่แพร่ระบาดไปสู่คน และจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสัตว์ปีกของสหรัฐฯ แต่การที่ตรวจพบโรคไข้หวัดนกในมลรัฐมินนิโซตาซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตเนื้อไก่งวงของประเทศ ก็น่าจะเป็นการเริ่มส่งสัญญาณว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในครั้งนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ปีกในสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญได้ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปลายปี 57 เชื้อไข้หวัดนกได้แพร่ระบาดในหลายมลรัฐของสหรัฐฯ อาทิ Arkansas , Oregon Idaho Washington และ South Dakota ส่งผลให้หลายประเทศประกาศระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่จากเขตที่ติดเชื้อของสหรัฐฯ อาทิ จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง ฟิลลิปปินส์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ส่งออกรายใหญ่ของสหรัฐฯ อาทิ Tyson Foods Inc., Pilgrim's Pride Corp และ Sanderson Farms Inc.
          สกญ.ฯ เห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข่าวการตรวจพบโรคไข้หวัดนกในหลายประเทศในโลกในช่วงต้นปีที่ผ่านมา น่าจะเป็นโอกาสในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของไทย ให้เติบโตในปี 58 หากไม่มีการตรวจพบโรคไข้หวัดนกในไทย ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการของไทยก็ควรต้องเสริมสร้างคุณภาพ วางแผนการตลาดเพื่อรองรับโอกาส และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในปี 2546
17 เมษายน 2558
โดย: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับกฏหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015    (TFTEA 2015)  ซึ่งให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐฯ ในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานผิดกฎหมายซึ่งรวมถึง แรงงานบังคับ (Forced Labor) แรงงานที่ผลิตโดยนักโทษ (Prison Labor) และ แรงงานขัดหนี้ (Indentured Labor) เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ โดยเป็นการสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าในลักษณะเป็นรายบริษัท และมิใช่รายประเทศ
  • เมื่อกลางปีนี้สหรัฐฯได้ปรับให้ไทยอยู่ใน Tier 2  Watch List ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (รายงาน TIP Report) ประจำปี 2559 หลังจากปรับลดระดับให้ไทย อยู่ใน Tier 3 เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน  ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสหรัฐฯเล็งเห็นว่าไทยเรามีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานผิดกฎหมายที่ดีขึ้น  
  • กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นสองหลักเกือบทุกปีนับตั้งแต่ปี 2533 และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดย The Nutrition Business Journal ได้รายงานว่า นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2551 อัตราการขยายตัวของยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 10 ทุกปี ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ มีมีมูลค่ากว่า 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.3 ล้านล้าน บาท) ในปี 2558
  • สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กอเมริกาเหนือ (The United Steelworkers Union: USW) ได้ยื่นคำร้องต่อ International Trade Commission ขอไต่สวนการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสำหรับสินค้ายางรถบรรทุกขนาดกลางและรถโดยสารของจีนในตลาดสหรัฐฯ ตามมาตรา 701 และ 731 ของกฎหมายภาษีศุลกากรอีกครั้ง หลังจากที่ USW เคยได้รับชัยชนะในการเรียกร้องให้ลงโทษสินค้ายางรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเบาที่นำเข้าจากประเทศจีนมาแล้วในปีที่ผ่านมา
  • เมื่อสหรัฐฯ ลดข้อบังคับด้านการท่องเที่ยวให้กับคิวบา เจ้าของธุรกิจและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเป็นรายแรกที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ให้บริการเรือข้ามฟาก (Ferry) ทางการท่าเรือไมอามีเร่งหารือแนวทางการสร้างอาคารผู้โดยสารชั่วคราวที่ท่าเรือไมอามีเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ต้องการให้บริการเรือข้ามฟากไปยังคิวบา
  • นับเป็นโอกาสให้ชาวไทยสัญชาติอเมริกันใช้ประโยชน์จากหน่วยงานสหรัฐฯ ที่มีการส่งเสริมการลงทุน สร้างธุรกิจให้แก่บริษัทของชนกลุ่มน้อย เว็บไซต์ MBDA ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มทำธุรกิจ โครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน การเขียนแผนธุรกิจ การขอใบรับรองกิจการที่สามารถขอได้จากหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐบาลกลาง
    <br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ