“SelectUSA” อีกตัวช่วยธุรกิจไทยไปสหรัฐฯ
“SelectUSA” อีกตัวช่วยธุรกิจไทยไปสหรัฐฯ

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ จ้างงานเพิ่มขึ้นมากขึ้นถึง 12 ล้านตำแหน่ง ส่งผลให้อัตราการว่างงานในประเทศลดเหลือเพียง 5.5% แนวโน้มทางบวกนี้ชี้ให้เห็นว่าสหรัฐฯ เริ่มหลุดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ และกำลังก้าวสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามลำดับ

ไม่เพียงแค่นั้น สัญญาบวกหลายประการกำลังชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นอัตราการศึกษาของเยาวชนและการผลิตพลังงานที่เพิ่มขึ้น งบประมาณที่ขาดดุลน้อยลง ค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพที่ถูกลง

ขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐฯ ก็ได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ โดย การจัดตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่าSelectUSAเพื่ออำนวยความสะดวกในทุก ๆ ด้านแก่นักลงทุนที่ต้องการขยายตลาดในประเทศ ซึ่งนโยบายที่รัฐบาลจะเน้นเพื่อพัฒนาสหรัฐฯ ให้เอื้อต่อการลงทุนของต่างชาติ ได้แก่

 1. การพัฒนาและค้นคว้าวิจัย
 2. การใช้สหรัฐฯ เป็นแหล่งส่งออกไปยังตลาดโลก
 3. การยึดมั่นในหลักนิติธรรมและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
 4. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ สะพาน อินเตอร์เน็ต
 5. การผลักดันกระบวนการออกวีซ่าทำงาน L-1B ให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่ออำนวย ความสะดวกให้แก่พนักงานจากบริษัทแม่ของต่างประเทศที่จะต้องประจำที่บริษัทลูกในสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนคนทำงานในสหรัฐฯ

เพื่อตอกย้ำความตั้งใจในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้จัดงาน SelectUSA Investment Summit เพื่อเป็นทั้งเวทีสัมมนาการลงทุนในประเทศ และเป็นเวทีสำหรับการจับคู่ธุรกิจสำหรับนักลงทุนกับองค์กรพัฒนาธุรกิจ (Economic Development Organizations – EDO) ใน 50 มลรัฐ

เอกชนไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมงานนี้ด้วยและต่างเห็นประโยชน์จากการจัดงาน เพราะไม่เพียงจะเป็นโอกาสที่จะเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐของสหรัฐฯ ได้ง่ายขึ้น แต่ยังได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจในคราวเดียวกันด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “การจัดตั้งหน่วยงาน SelectUSA เป็นข้อริเริ่มของประธานาธิบดีบารัค โอบามา เมื่อสองปีที่แล้ว เพื่อให้การลงทุนของต่างชาติเกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ในสหรัฐฯ นอกจากนั้นประธานาธิบดีบารัค โอบามา ยังได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน SelectUSA Investment Summit ถึงสองครั้ง”

เห็นได้ชัดว่า สหรัฐฯ จริงจังกับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ภาคเอกชนไทยรู้แล้วอย่ารอช้า ลองขอรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการขยายธุรกิจของท่านจาก SelectUSA โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของ SelectUSA ที่ดูแลประเทศไทยโดยตรงที่นางสาว Keida Ackerman โทร. +1 202 482 0850 อีเมล Keida.Ackerman@trade.gov

ขอขอบคุณรูปภาพจาก feelgrafix.com

9 เมษายน 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

 • จากตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับกฏหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015    (TFTEA 2015)  ซึ่งให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐฯ ในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานผิดกฎหมายซึ่งรวมถึง แรงงานบังคับ (Forced Labor) แรงงานที่ผลิตโดยนักโทษ (Prison Labor) และ แรงงานขัดหนี้ (Indentured Labor) เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ โดยเป็นการสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าในลักษณะเป็นรายบริษัท และมิใช่รายประเทศ
 • เมื่อกลางปีนี้สหรัฐฯได้ปรับให้ไทยอยู่ใน Tier 2  Watch List ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (รายงาน TIP Report) ประจำปี 2559 หลังจากปรับลดระดับให้ไทย อยู่ใน Tier 3 เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน  ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสหรัฐฯเล็งเห็นว่าไทยเรามีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานผิดกฎหมายที่ดีขึ้น  
 • กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นสองหลักเกือบทุกปีนับตั้งแต่ปี 2533 และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดย The Nutrition Business Journal ได้รายงานว่า นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2551 อัตราการขยายตัวของยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 10 ทุกปี ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ มีมีมูลค่ากว่า 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.3 ล้านล้าน บาท) ในปี 2558
 • สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กอเมริกาเหนือ (The United Steelworkers Union: USW) ได้ยื่นคำร้องต่อ International Trade Commission ขอไต่สวนการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสำหรับสินค้ายางรถบรรทุกขนาดกลางและรถโดยสารของจีนในตลาดสหรัฐฯ ตามมาตรา 701 และ 731 ของกฎหมายภาษีศุลกากรอีกครั้ง หลังจากที่ USW เคยได้รับชัยชนะในการเรียกร้องให้ลงโทษสินค้ายางรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเบาที่นำเข้าจากประเทศจีนมาแล้วในปีที่ผ่านมา
 • เมื่อสหรัฐฯ ลดข้อบังคับด้านการท่องเที่ยวให้กับคิวบา เจ้าของธุรกิจและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเป็นรายแรกที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ให้บริการเรือข้ามฟาก (Ferry) ทางการท่าเรือไมอามีเร่งหารือแนวทางการสร้างอาคารผู้โดยสารชั่วคราวที่ท่าเรือไมอามีเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ต้องการให้บริการเรือข้ามฟากไปยังคิวบา
 • นับเป็นโอกาสให้ชาวไทยสัญชาติอเมริกันใช้ประโยชน์จากหน่วยงานสหรัฐฯ ที่มีการส่งเสริมการลงทุน สร้างธุรกิจให้แก่บริษัทของชนกลุ่มน้อย เว็บไซต์ MBDA ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มทำธุรกิจ โครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน การเขียนแผนธุรกิจ การขอใบรับรองกิจการที่สามารถขอได้จากหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐบาลกลาง
  <br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ