เชื่อม ”ประตูการค้า” ผ่านงานแสดงสินค้าในเปรู
เชื่อม ”ประตูการค้า” ผ่านงานแสดงสินค้าในเปรู

มาเต็มอิ่มกับข่าวการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศเปรูอย่างจุใจ!

ถึงแม้เปรูจะอยู่อีกซีกโลกของไทย แต่เชื่อว่าหลายคนคงเคยฝันที่จะไปท่องเที่ยวในดินแดนแห่ง อารยธรรมของชนเผ่าอินคาหรือที่รู้จักในนาม “มาชูปิกชู (Machu Picchu)” ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นหนึ่ง ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก โดยในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวหลายล้านรายหลั่งไหล่มาเปรูเพื่อชื่นชมความงามของมาชูปิกชู

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ขอนำเสนออีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจของเปรูนอกเหนือจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว เพราะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนมากที่สุดในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา

ไทย-เปรูเป็น “ประตูการค้า” ที่มีศักยภาพระหว่างกัน โดยเปรูมีแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ขณะเดียวกันเปรูก็มีความต้องการนำเข้าสินค้าและบริการจากไทยหลายประเภท โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

นอกจากนั้น รัฐบาลเปรูยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยขยายตลาดไปยังประเทศนี้

สมาคมงานแสดงสินค้าแห่งสาธารณรัฐเปรู (Sociedad Peruana de Ferias) ได้ฝากประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจถึง 3 งาน ซึ่งงานทั้งหมดจะจัดขึ้น ณ Hipodromo de Monterrico กรุงลิมา ดังนี้

1) งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมค้าปลีก “International Retail Fair” (FIR – Feria Internacional de Retail) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2558

2) งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า “International Hall of Electric Energy” (SIEE – Salón International de la Eenergia Eléctrico) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558

3) งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี “International Fair of Oil and Petrochemical” (PetroAndes – Feria Internacional de Petróleoy Petroquimica) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมภายในงานทั้งสาม นอกจากจะมีการออกบูธแสดงสินค้าแล้ว ยังมีกิจกรรมคู่ขนานต่าง ๆ เช่น การสัมมนาโต๊ะกลม งานเลี้ยงรับรอง ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการและ นักลงทุนจากนานาประเทศ

งานแสดงสินค้าทั้ง 3 รายการข้างต้น จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการพบปะและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และเป็นลู่ทางขยายสินค้าไทยในเปรูและประเทศอื่น ๆ ภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยผู้จัดคาดว่าจะมีผู้ประกอบการและนักลงทุนจากสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่ผู้จัดงานแสดงสินค้าโดยตรง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาโดยตรงที่ นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ
โทร. +51 963 763 403
อีเมล์: henrybkk@hotmail.com

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : www.allianceabroad.com

31 มีนาคม 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ