นวัตกรรมปลดทุกข์ชาวไร่อ้อยและธุรกิจน้ำตาลจีน
นวัตกรรมปลดทุกข์ชาวไร่อ้อยและธุรกิจน้ำตาลจีน
กว่างซีรุก "ผลิตภัณฑ์การเงิน" นวัตกรรมปลดทุกข์ชาวไร่อ้อยและธุรกิจน้ำตาลจีน

สำนักข่าวซินหัว-นครหนานหนิง: เทศบาลเมืองฉงจั่วพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเงินทุนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีชื่อเรียกว่า "สินเชื่อหวานน้ำผึ้ง" หรือ "เถียนมี่ ต้าย" (甜蜜贷)

"ฉงจั่ว" เมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นเมืองที่มีปริมาณการผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของจีน ผลผลิตน้ำตาลคิดเป็น 1/3 ของทั้งมณฑล และ 1/5 ของทั้งประเทศ จึงได้รับการขนานนามเป็น "เมืองน้ำตาลจีน"

ในสมัยที่ "ธุรกิจน้ำตาล" ยังรุ่งโรจน์ ธุรกิจดังกล่าวได้สร้างเม็ดเงินเป็นกอบเป็นกำให้กับอุตสาหกรรมน้ำตาลและรายได้เข้าภาครัฐของเมืองฉงจั่ว เกษตรกรท้องถิ่นเองก็อาศัยลำอ้อยเหล่านี้กรุยทางสู่ "ความมั่งคั่งร่ำรวย"

จนกระทั่ง ในช่วงหลายปีมานี้ ผลกระทบจากราคาน้ำตาลระหว่างประเทศ รวมถึงต้นทุนการผลิตตและราคาวัตถุดิบอ้อยที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศจีนเข้าสู่ช่วงขาลง และส่งผลลูกโซ่ให้พื้นที่ปลูกอ้อยลดลง (เกษตรกรขาดแรงจูงใจ) โรงงานน้ำตาลต้องประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จนบางรายเกือบจะต้องล้มละลาย เกษตรกรมีรายได้ลดลง บางรายยังไม่ได้รับเงินค่าอ้อย

คำบอกเล่าของนายหวง โหย่วฉี (Huang You Qi, 黄有其) ชาวไร่อ้อยเมืองฉงจั่ว ที่ให้ข้อมูลว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยในอำเภอหลงโจว (เมืองฉงจั่ว) จำนวนไม่น้อยยังไม่ได้รับเงินค่าอ้อย โดยแสดงความกังวลว่าในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่จะไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง แต่ "สินเชื่อหวาน" ได้ช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ภาวะวิกฤตในอุตสาหกรรมน้ำตาลของเมืองฉงจั่วได้กลายเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับทั้งรัฐบาล ผู้ประกอบการ และเกษตรกรในเมืองฉงจั่ว โรงงานน้ำตาลหลายรายต้องประสบปัญหาด้านการจำหน่าย (จากการที่ราคาสูง ทำให้ขายยาก) และปัญหาสภาพคล่องด้านเงินทุน (จากที่ธนาคารลดการอนุมัติสินเชื่อ) ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการค้างชำระเงินค่าอ้อยของเกษตรกร

นอกจากนี้ เกษตรกรบางส่วนได้หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทน เช่น กล้วยหอม และมันสำปะหลัง ทำให้พื้นที่ปลูกอ้อยในเมืองฉงจั่วลดลงกว่า 4 แสนหมู่จีน (ราว 1.6 แสนไร่)

นายเหลียง ซ่าว อิง (Liang Shao Ying,梁绍英) อธิบดีกรมกิจการภาษีแห่งชาติเมืองฉงจั่ว (Chongzuo State Administration of Taxation, 崇左市国税局) ให้ข้อมูลว่า แหล่งเงินทุนและการระดมทุนเป็นปัญหาใหญ่ของโรงงานน้ำตาล

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ธนาคารไม่กล้าปล่อยกู้ โรงงานน้ำตาลขาดแหล่งเงินกู้ และเกษตรกรไม่ได้รับเงินค่าอ้อย กรมกิจการภาษีฯ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินแนวใหม่ที่เรียกว่า "สินเชื่อหวานน้ำผึ้ง" เชื่อมผ่านระบบตรวจสอบด้านการจัดเก็บภาษีของโรงงานน้ำตาล และการบูรณาการร่วมกันระหว่างรัฐบาล ธนาคาร โรงงานน้ำตาล และเกษตรกร โดยเริ่มทดลองใช้ใน "อำเภอหลงโจว" (Longzhou County, 龙州县)

นายเหลียง ฮั่นอู่ (Liang Han Wu, 梁汉武) ผอ.สำนักงานกิจการภาษีแห่งชาติอำเภอหลงโจว ให้ข้อมูลว่า สินเชื่อหวานน้ำผึ้ง เป็นสัญญาระหว่างสามฝ่าย (โรงงานน้ำตาล สหกรณ์เครดิต และเกษตรกร) โดยสำนักงานกิจการภาษีฯ ได้พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของโรงงานน้ำตาลกับสถาบันเงินกู้ (สหกรณ์เครดิต ธนาคาร)

หลังจากที่เกษตรกรส่งอ้อยเข้าโรงงานแล้ว ระบบจะส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวไปยังสถาบันเงินกู้ดังกล่าว เกษตรกรสามารถนำใบชั่งน้ำหนักอ้อย รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรับเงินสินเชื่อจากสถาบันเงินกู้เหล่านี้เข้าใจง่ายๆ คือ การที่สถาบันเงินกู้เป็นผู้จ่ายเงินค่าอ้อยให้กับเกษตรกรแทนโรงงานน้ำตาล โดยใช้เอกสารหลักฐานข้างต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และโรงงานน้ำตาลเป็นผู้รับผิดชอบดอกเบี้ย้ยที่เกิดขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อดังกล่าว

อย่างไรก็ดี สัดส่วนการปล่อยสินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 60 ของเงินค่าอ้อยเท่านั้น ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 โรงงานน้ำตาลยังคงต้องเป็นผู้จ่ายให้กับเกษตรกร

บุคคลในแวดวง ชี้ว่า วิธีการดังกล่าวช่วยให้ 4 ฝ่ายได้รับประโยชน์ คือ (1) สถาบันสินเชื่อสามารถเพิ่มวงสินเชื่อ และยังมีรายได้จากดอกเบี้ยสินเชื่อ (2) แก้ไขปัญหาการขอสินเชื่อของเกษตรกร และการระดมทุนของโรงงานน้ำตาลที่จะต้องจ่ายให้กับเกษตรกร (3) กระตุ้นแรงจูงใจในการปลูกอ้อยของเกษตรกร และช่วยรักษาพื้นที่ปลูกอ้อย เนื่องจากเกษตรกรได้รับเงินค่าอ้อยเพื่อไปทำการเพาะปลูกใหม่ และ (4) ภาครัฐมีรายได้จากเม็ดเงินภาษีของโรงงานน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น

ตามรายงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงกระบวนการขอสินเชื่อร่วมกับสถาบันเงินกู้ เพื่อให้ขั้นตอนมีความง่ายกระชับมากขึ้น และกำลังผลักดันรูปแบบการบริการแบบ "เคาะประตูบ้าน" โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องวางค้ำประกันและไม่ต้องเดินทางไปถึงธนาคารก็สามารถรับสินเชื่อดังกล่าว

นอกจากนี้ จะมีการขยายพื้นที่ทดลองไปยังอำเภอแห่งอื่นอีกหลายแห่งในเมืองฉงจั่ว เพื่อช่วยเหลือ "เมืองน้ำตาลจีน" ฟันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้

26 มีนาคม 2558

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ