แอฟริกาใต้เอาจริง เตรียมจำกัดสิทธิถือครองที่ดิน
แอฟริกาใต้เอาจริง เตรียมจำกัดสิทธิถือครองที่ดิน

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานที่น่าสนใจจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ประเทศแอฟริกาใต้) เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการถือครองที่ดิน (The Land Holdings Bill)

รัฐบาลแอฟริกาใต้เตรียมเข็นร่าง พ.ร.บ. ข้างต้น เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งสาระสำคัญคือ “ห้ามไม่ให้บุคคลใดถือครองที่ดินมากกว่า 12,000 เอเคอร์ (30,000 ไร่)” ซึ่งรัฐบาลจะรับซื้อและจัดสรรที่ดินส่วนเกิน และห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นายเจค็อบ ซูมา (Jacob Zuma) ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ให้เหตุผลว่าร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เป็นหนึ่งในความ พยายามของรัฐบาลในการปฏิรูปที่ดินครั้งใหญ่ในประเทศ อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์และกลุ่มผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์กลับมีแนวคิดสวนทางกับรัฐบาล

นายนีล โกปาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคม The South African Property Owners Association หรือ SAPOA เห็นว่า พ.ร.บ. นี้จะทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและลดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังมีนักวิเคราะห์ทรัพย์สินของธนาคาร ABSA (นาย Jacques du Toit) ที่แสดงความกังวลว่า พ.ร.บ. จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับการซื้อที่ดินในแอฟริกาใต้ ซึ่งรวมถึงโรงงานขนาดใหญ่และไร่องุ่นในจังหวัดเวสเทิร์นเคป (Western Cape) ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของแอฟริกาใต้ที่มีต่างชาติเป็นเจ้าของ

อย่างไรก็ดี หาก พ.ร.บ ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐบาลจะยังคงเปิดช่องให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดิน ดังนี้

1) อนุญาตให้ชาวต่างชาติเช่าที่ดินเป็นเป็นระยะเวลา 30-50 ปี

2) ชาวต่างชาติที่เปลี่ยนสัญชาติเป็นพลเมืองแอฟริกาใต้แล้วจะสามารถซื้อที่ดินได้ และ

3) หากชาวต่างชาติถือครองที่ดินอยู่แล้ว จะไม่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ. ดังกล่าวรูปภาพประกอบจาก : http://www.hdwallpapers.im/

25 มีนาคม 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานที่น่าสนใจจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ประเทศแอฟริกาใต้) เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการถือครองที่ดิน (The Land Holdings Bill)
  • “เก็บตกจากต่างแดน” ฉบับนี้ จะนำท่านผู้อ่านไปไกลถึงประเทศแอฟริกาใต้ หนึ่งในประเทศกลุ่ม BRICS ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ถูกหมายตาว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกเทียบชั้นกลุ่ม G3 (สหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น) เนื่องจากเศรษฐกิจมีโอกาสเติบโตได้อีกมากจากความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติและตลาดที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้งการเป็นฐานที่มั่น ทางเศรษฐกิจและแหล่งกระจายสินค้าสำคัญของทวีปแอฟริกาโดยในครั้งนี้จะนำท่านผู้อ่านไปสำรวจพื้นที่ลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์หลังจากเริ่มมีผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยหลายรายให้ความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในแอฟริกาใต้ เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านอุปสงค์จากการขยายตัวของตลาดภายในประเทศและตลาดแอฟริกา (แอฟริกาใต้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกรถยนต์ไปทั่วทวีปแอฟริกา) รวมถึงด้านอุปทานที่บริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ของโลก โดยเฉพาะจากยุโรปได้เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานประกอบรถยนต์สำเร็จรูป ส่งผลให้แอฟริกาใต้มีความต้องการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อจำกัดของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศที่ยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์เป็นจำนวนมาก โดยไทยถือเป็นแหล่งนำ เข้าชิ้นส่วนยานยนต์สำคัญอันดับ 3 ของแอฟริกาใต้ รองจากเยอรมนีและญี่ปุ่น สอดคล้องกับข้อมูลมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยไปแอฟริกาใต้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงเกือบร้อยละ 30ต่อปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมองเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนในแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ จะขอพาท่านผู้อ่านไปสำรวจ 3 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ลงทุนและคลัสเตอร์สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้ ได้แก่ Gauteng,Eastern Cape และ Kwazulu-Natal...
  • นายหลิว ไจหยี่ ทูตถาวรประจำสหประชาชาติของจีน กล่าวสนับสนุนให้กลุ่มจี-77 ร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์...
  • บริษัท เมตาโควตส์ ซอฟต์แวร์ (MetaQuotes Software) ได้เปิดตัว MetaFintech ในฐานะ สำนักงานตัวแทนแห่งใหม่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไปเมื่อเร็วๆนี้ และปัจจุบัน เมตาโควตส์ ซอฟต์แวร์ ประกาศขยายกิจการเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง โดยมอบหมายให้บริษัท Derivative System Technologies ทำหน้าที่เป็นสำนักงานตัวแทนในแอฟริกาใต้...
  • “พาณิชย์” จ่อคิวดันส่งออกรถยนต์มือสอง เน้นตลาดเพื่อนบ้าน–แอฟริกา พร้อมช่วยตลาดในประเทศ แถมได้ยอดการส่งออก ด้าน ส.อ.ท.ออกโรงหนุนทันควัน หลังผู้ประกอบการเจอพิษเศรษฐกิจซบเซา แถมค่ายรถยนต์โหมแคมเปญขายรถใหม่ จนรถมือสองล้นตลาด...
  • พันธมิตรในแวดวงอุตสาหกรรมต่างตบเท้าเข้าร่วมการประชุมประจำปีที่มีชื่อเสียงโดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซแอลเอ็นจีของแอฟริกา โดยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 เป็นต้นมา งานนี้ยังคงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการเร่งพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งบริษัทและรัฐบาล...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ