ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไทย-กัมพูชา
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไทย-กัมพูชา
        นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในจังหวัดสระแก้ว เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ของไทย-กัมพูชาให้เพิ่มมากขึ้น 

        โดยกำหนดวันที่ 25 - 27 มี.ค. 58 จะเชิญ รมว.พาณิชย์กัมพูชามาร่วมหารือในการทำแผนทำงานร่วมกัน หลังจากที่ได้ผลักดัน ความร่วมมือภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมไทยกับเมียนมาร์ ลาว และมาเลเซียไปแล้ว "ได้เชิญรัฐมนตรีพาณิชย์ของกัมพูชามาพูดคุยเพื่อเพิ่มความร่วมมือในการผลักดันการค้าระหว่างกันให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเบื้องต้นได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มให้ได้ปีละ 20 - 25% หรือทำให้ได้ประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 58 รวมทั้งการเพิ่มความร่วมมือในการรับรองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีที่จะเกิดขึ้นในปลายปี 58 นี้"

        นางอภิรดี กล่าวว่า ในการพบปะกัน จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยู ระหว่างภาคเอกชนทั้ง 2 ประเทศจำนวน 5 คู่ คือความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทยและหอ การค้ากัมพูชา, ความร่วมมือหอการค้าจังหวัดสระแก้วกับหอการค้าบันเตียเมียนเจย, การร่วมลงทุนโรงสีข้าว, การลงทุนด้านโลจิสติกส์ และการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียง จังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา มูลค่า 2,500 บาท

        ทั้งนี้การลงทุนโรงสีข้าว จะเป็นการช่วยให้การผลิตข้าวของกัมพูชาดีขึ้น และเป็นประโยชน์กับไทยในการเข้าไปช่วยทำตลาดข้าวให้กับกัมพูชา ส่วนการลงทุนด้านโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า จะเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งหลายรูปแบบ และการใช้ประโยชน์ในการส่งสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดกัมพูชาและเวียดนาม ตามเส้นทางในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ จากกรุงเทพฯ-เสียมเรียบ-สตรึงเตร็ง-รัตนคีรี ประเทศกัมพูชา-เปอร์กุ-ฮอยอัน ประเทศเวียดนาม และยังสามารถเชื่อมกับเส้นทางระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก เชื่อมเมียนมาร์ มายังไทย สปป.ลาว กัมพูชาและเวียดนาม รวมทั้งเชื่อมต่อไปตลาดโลกด้วย

        "ในระหว่างวันที่ 26 - 30 มี.ค. นี้ รมช.พาณิชย์ไทยและกัมพูชา จะเป็นประธานร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม
การค้าชายแดนจ.สระแก้วที่สนามหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ ในงานมีออกร้านจำหน่ายสินค้าของไทยและสินค้าของผู้ประกอบการกัมพูชา มีคูหาสินค้าส่งออก สินค้าแฟรนไชส์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าโอทอป สินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น
20 มีนาคม 2558
แหล่งข้อมูล: เดลินิวส์ออนไลน์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ