ฟิลิปปินส์ตกลงแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับบังกลาเทศ
ฟิลิปปินส์ตกลงแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับบังกลาเทศ

ฟิลิปปินส์ส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรไปเข้าร่วมการประชุมกับคณะผู้แทนจากบังกลาเทศ นาย Ediberto M. de Luna รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ได้กล่าวหลังการประชุมว่า ฟิลิปปินส์อาจทำข้อตกลงทวิภาคีด้านการค้าข้าวกับบังกลาเทศ ส่วนด้านรัฐมนตรีเกษตรของบังกลาเทศนาย Md. Eunusur Rahman กล่าวว่าบังกลาเทศเองต้องการส่งข้าวมายังตลาดฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

ก่อนหน้านี้ องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ฟิลิปปินส์อาจนำเข้าข้าวกว่า 6 แสนตัน ในปีนี้ ซึ่งบังกลาเทศก็พร้อมที่จะขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ในราคาถูก ทั้งยังสนใจนำเข้าสินค้าจากฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกัน

ข้อตกลงทวิภาคีดังกล่าว อาจรวมถึงการแลกเปลี่ยนเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรม โดยฟิลิปปินส์อาจส่งเกษตรกร 5 – 10 คน เดินทางไปยังบังกลาเทศ เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาที่หลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันทางด้านบังกลาเทศก็ได้รับการช่วยเหลือจากฟิลิปปินส์ในด้านการปลูกข้าวพันธุ์ผสม บนเนื้อกว่า 1200 เฮกเตอร์ ซึ่งเป็นการตอยย้ำถึงสถานะความเป็นผู้นำของฟิลิปปินส์ในด้านเทคโนโลยีข้าวพันธุ์ผสมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้คณะผู้แทนจากบังกลาเทศยังมีความสนใจที่จะส่งออกมันฝรั่งมายังฟิลิปปินส์ด้วย โดยในปัจจุบันบังกลาเทศมีการส่งออกมันฝรั่งปีละ 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดหลักคือ รัสเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา

19 มีนาคม 2558
แหล่งข้อมูล: Business Mirror
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ