ภาวะเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ปี 2557 และแนวโน้มปี 2558

          ในเดือน พ.ค.58 จะมีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะตัดสินว่าพรรครัฐบาลปัจจุบันจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นรัฐบาลต่ออีกสมัยหรือไม่ รัฐบาลปัจจุบันถึงแม้จะประสบผลสำเร็จในการบริหารเศรษฐกิจของ สหราชอาณาจักรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ แต่การที่ได้พยายามปรับปรุงฐานะการคลัง โดยลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ลงเป็นจำนวนมาก ได้สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว และคะแนนเสียงของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่มีสัญญานชะลอตัวลง รวมทั้งปัญหาภาวะเศรษฐกิจซบเซาและภาวะเงินฝืดที่ยังคงมีต่อเนื่องในยูโรโซน ที่มีผลกระทบโดยตรงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการที่คนว่างงานในยุโรปอพยพมาทำงานใน สหราชอาณาจักรมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย อย่างไรก็ดี แนวโน้มราคาน้ำมันโลกลดลงในขณะนี้น่าจะเป็นผลดีต่อ ส.อ ในฐานะเป็นประเทศนำเข้ำน้ำมัน ทั้งหมดนี้ จะต้องจับตากันว่าพรรคใดจะได้รับเลือกตั้งเป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งในปีหน้า เพราะจะมีผลต่อการบริหารเศรษฐกิจของ ส.อ.ในอนาคต

คลิ๊กเพื่อดูรายงานฉบับเต็ม

***********

สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป

7 มกราคม 2558

Back to the list

More Related

  • เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรีศรีลังกาได้ประกาศมาตรการลดภาษีและยกเลิกการจัดเก็บภาษีหลายรายการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และบรรเทาภาระของประชาชน
  • The World Bank placed Sri Lanka at the 99th position in the Ease of Doing Business Index 2020, one spot above last year’s ranking.
  • เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 นายพวงปะลิสัก ปะวงเวียงคำ รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และนาย Han Sen รองหัวหน้าองค์กรคุ้มครองบริหารภาษีแห่งประเทศจีน (GACC) ได้ร่วมลงนามข้อกำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกมันเทศจาก สปป. ลาวไปยังจีน ในช่วงการประชุมทบทวนการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกักกันพืชและสัตว์ และความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะมาตรฐานสินค้าเกษตรของ สปป. ลาวที่ส่งออกไปยังจีน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
  • กรมโฆษณาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว เปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวโดยช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมา สปป. ลาว 3.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 (3,092,086 คน) โดยนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 นักท่องเที่ยวเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวไทยลดลงร้อยละ 6 สำหรับสถิตินักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 อังกฤษร้อยละ 22 เยอรมนีร้อยละ 13 ส่วนชาติที่ลดลง ได้แก่ ผรั่งเศสลดลงร้อยละ 11 เกาหลีใต้ร้อยละ 1 เดนมาร์กร้อยละ 27 สวิตเซอร์แลนด์ร้อยละ 11 และฟินแลนด์ร้อยละ 28
  • เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (ทคตล.) ในฐานะผู้แทนกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร่วมกับบริษัท หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด จัดงานนำเสนอข้อมูลการจำหน่ายหุ้นของ ทคตล. ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายพูขง จันทะจัก ผู้อำนวยการใหญ่ ทคตล. นายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด นางสายสะหมอน จันทะจัก หัวหน้าสำนักงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ