ประกันสังคมกว่างซี "ไฮเทค" ทำรายการง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส
ประกันสังคมกว่างซี "ไฮเทค" ทำรายการง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส

สำนักข่าวซินหัว-นครหนานหนิง: กว่างซีนำเทคโนโลยี “ระบบประกันสังคมอิเล็กทรอนิกส์”(E-social security) มาใช้เพื่อการจัดการบริหารกองทุนประกันสังคมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนชาวกว่างซีได้ง่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟน

กรมทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการสังคมเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Human Resources and Social Security Department, 广西人力资源和社会保障厅) ได้พัฒนาระบบ E-social security เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ประกันตน การชำระเงินประกันสังคมและอื่นๆ ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

กรมฯ ยังมีการพัฒนา "ระบบการรู้จำใบหน้า" (face recognition) เพื่อการจัดการเงินกองทุนบำนาญ เพื่อป้องกันปัญหาการแอบอ้างขอรับบำนาญชราภาพ ซึ่งขณะนี้มีเมืองหลิ่วโจว เมืองเป๋ยไห่ รวมถึงหน่วยงานสังกัดระดับมณฑลได้เริ่มนำร่องระบบนี้แล้ว

ระบบ “ประกันสุขภาพต่างเมือง” หรือการขยายสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลต่างพื้นที่ ซึ่งปัจจบันสามารถดำเนินการได้แล้วใน 5 เมืองของกว่างซี (นครหนานหนิง เมืองหลิ่วโจว เป๋ยไห่ ยวี่หลิน กุ้ยก่าง) กับนครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง

นอกจากนี้ เมืองสมาชิกใน "เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้" ยังมีการดำเนินนโยบายประกันสุขภาพและประกันการคลอดบุตรระหว่างกันอีกด้วย กล่าวคือ ผู้ประกันตนในเมืองสมาชิกสามารถใช้สิทธิข้ามเมืองได้ แตกต่างจากในอดีตที่ผู้ประกันตนจะต้องใช้สิทธิในเมืองที่ตนเองได้ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น

ปีนี้ (ปี58) กรมทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการสังคมเขตฯ กว่างซีจ้วงจะบูรณาการระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการออกบัตรประกันสังคมที่เป็นบัตรเอกสิทธิในใบเดียว (สามารถใช้ข้ามพื้นที่ได้)

สถิติปี 57 เขตฯ กว่างซีจ้วงมีผู้ประกันตนมากกว่า 42 ล้านคน มีเงินรายได้จากการเข้าประกันสังคมรวม 63,678 ล้านหยวน (เพิ่มขึ้น 3,882 ล้านหยวน) มีรายจ่ายทั้งหมด 59,763 ล้านหยวน (เพิ่มขึ้น 6,228 ล้านหยวน)

การจ่ายเงินบำนาญสำหรับผู้เกษียณอายุเพิ่มขึ้น 10 ปีติดต่อกัน (ปี 2556 มีการจ่ายเงินบำนาญให้เดือนละ 1,698.30 หยวน เพิ่มเป็นเดือนละ 1,868.98 หยวนในปี 2557) ขณะที่เงินอุดหนุนประกันสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองก็เพิ่มขึ้นจาก 280 หยวนในปี 2556 เป็น 320 หยวนที่ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน 

6 มีนาคม 2558
แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com (广西新华网) ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
โดย: นางสาวนิราวรรณ จันทร์วิวัฒนากูล / เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ