ฉงชิ่งทุ่มทุนเนรมิต “เขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ”
ฉงชิ่งทุ่มทุนเนรมิต “เขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ”

อัญมณีและเครื่องประดับ นับเป็นเครื่องคู่กายที่สื่อถึงความมีรสนิยมและความหรูหราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าในทุกวันนี้ ยุคสมัยและเทรนด์ของแฟชั่นจะเปลี่ยนไปอย่างไร อัญมณีและเครื่องประดับก็ยังคงได้รับความสนใจและมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามกระแสการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อที่สูงขึ้น  

นครฉงชิ่ง เมืองแห่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจในจีนตะวันตก ได้เล็งเห็นถึงโอกาสแห่งอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ค่อนข้างสดใสจึงเตรียมทุ่มงบประมาณมูลค่า 2,500 ล้านหยวน เนรมิต เขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ ขึ้นในเขตหนานอั้น นครฉงชิ่ง ซึ่งโปรเจกต์ยักษ์ดังกล่าวจะเริ่มลงมือก่อสร้างในปี 2558 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ผู้แทนรัฐบาลเขตหนานอั้นกล่าวว่า เขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาตินครฉงชิ่ง จะเป็นการรวบรวมวิสาหกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำของทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเวทีจัดแสดง จัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพ พร้อมกับร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมแนวใหม่ ยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับท้องถิ่นให้ก้าวสู่ความเป็นสากล

นอกจากนี้ ภายในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าว ยังมีบริการด้านต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ เช่น การออกแบบอัญมณี การตรวจสอบคุณภาพ การออกใบรับรองสินค้า รวมทั้งเปิดสถาบันอบรมความรู้และทักษะการคัดเลือกอัญมณี และเวทีซื้อขาย-สั่งจองอัญมณีและเครื่องประดับผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ปัจจุบัน ย่านธุรกิจหนานผิงในเขตหนานอั้น ได้รวบรวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศไว้เป็นจำนวนมาก มีร้านจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับชื่อดังของโลกมากกว่า 30 ร้าน และร้านจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์เนมอีกกว่า 10 ร้าน ซึ่งในปี 2556 ย่านธุรกิจหนานผิง มียอดการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับมูลค่ากว่า 700 ล้านหยวน

คาดการณ์ว่า หากโครงการเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในนครฉงชิ่ง สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพด้านการบริการให้ทัดเทียมกับสากล ตลอดจน เขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติแห่งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของวิสาหกิจอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่างประเทศที่จะก้าวเข้ามาลงทุนในนครฉงชิ่งมากยิ่งขึ้น

19 พฤศจิกายน 2557
แหล่งข้อมูล: นสพ.ฉงชิ่งซังเป้า(05/11/2014)
โดย: นายธวัช มหิตพงษ์

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ