ศุลกากรหนานหนิงรู้แกวลักลอบนำเข้าน้ำตาลผ่านชายแดนเวียดนาม ประกาศเพิ่มมาตรการป้องกันกตรวจสอบเข้มข้นตลอด 24 ชั่วโมง
ศุลกากรหนานหนิงรู้แกวลักลอบนำเข้าน้ำตาลผ่านชายแดนเวียดนาม ประกาศเพิ่มมาตรการป้องกันกตรวจสอบเข้มข้นตลอด 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์ข่าวนครหนานหนิง : สำนักงานศุลกากรนครหนานหนิงกำหนดให้ น้ำตาลนำเข้า เป็นหนึ่งในรายการสินค้าตรวจสอบควบคุมพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนจีน (แม่น้ำเป่ยหลุน อำเภอระดับเมืองตงซิง) -เวียดนาม (อำเภอหม่งก๋าย) หลังพบพฤติกรรมลักลอบนำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศ

ตามรายงาน พบว่า ทางการนครหนานหนิงได้ทำการตรวจสอบจับกุมน้ำตาลลักลอบนำเข้าไปแล้ว 993.4 ตัน โดยสินค้าหลัก 3 ประเภท คือ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลแดง และน้ำตาลก้อน

ถึงแม้เขตฯ กว่างซีจ้วงจะเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของประเทศจีน (ครองสัดส่วนราวร้อยละ 70 ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศ) อย่างไรก็ดี เขตฯ กว่างซีจ้วงยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำตาล และต้องพึ่งพาการนำเข้าอยู่ประจำทุกปี

จากข้อมูลพบว่า ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เขตฯ กว่างซีจ้วงมีการนำเข้าน้ำตาลดิบที่ผลิตจากอ้อยทั้งสิ้น 48,000 ตัน ในจำนวนนี้ นำเข้าผ่านด่านศุลกากรของเมืองเป๋ยไห่ (Beihai City, 北海市) จำนวน 47,500 ตัน และเมืองฝางเฉิงก่าง 750 ตัน ราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 620-730 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

ช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงที่มีการบริโภคน้ำตาลสูงสุด แต่กลับไม่พบสถานการณ์ราคาน้ำตาลปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปัญหาขาดแคลนน้ำตาลแต่อย่างใด สาเหตุเนื่องมาจากมีการลักลอบนำเข้าน้ำตาลจำนวนมากจากต่างประเทศ

ภายหลังได้รับรายงานการลักลอบนำเข้าน้ำตาลในพื้นที่เขตฯ กว่างซีจ้วง หน่วยงานศุลกากรได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อดำเนินการป้องกันตรวจสอบและจับกุมการลักลอบนำเข้าน้ำตาล พบเบาะแสผู้กระทำความผิดไปแล้ว 63 คดี และมีการจับกุมน้ำตาลลักลอบนำเข้าคิดเป็นน้ำหนักรวมกว่า 993.4 ตัน

ข้อสังเกตสำคัญในคดีการลักลอบนำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศในเขตฯ กว่างซีจ้วง    มีดังนี้-

(1) ชนิด และแหล่งผลิตค่อนข้างตายตัว กล่าวคือ ส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลทรายขาว ซึ่งมีแหล่งผลิตอยู่ในประเทศเวียดนาม เกาหลีใต้ และไทย ขณะที่น้ำตาลบางส่วน ไม่พบข้อมูลใดๆ บนบรรจุภัณฑ์

(2) เส้นทางลักลอบนำเข้านิยมใช้ทางบก (ชายแดน) มากกว่าทางทะเล เนื่องจากมีต้นทุนและความเสี่ยงต่ำ โดยทั่วไป ผู้ลักลอบนำเข้าฝ่ายจีนจะสั่งซื้อน้ำตาลจากต่างประเทศ และอาศัยกองทัพมดช่วยลำเลียงน้ำตาลผ่านด่านชายแดน

(3) ขั้นตอนการลักลอบมีความหลากหลาย อาทิ การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ก่อนและหลังการนำเข้า การแสดงใบกำกับภาษีปลอมขณะที่เจ้าหน้าเข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ การลักลอบขนส่งน้ำตาลผ่านบริการรถขนส่งมวลชน  อีกทั้ง ยังมีการว่าจ้างผู้คนจำนวนหนึ่ง เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและป้องกันการจับกุมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยการกระจายซุกซ่อน หรือการนำกลับเข้าชายแดนเวียดนาม

 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง
-จีนประสบปัญหาลักลอบนำเข้าน้ำตาล กว่างซี กวางตุ้ง เป็นแหล่งลักลอบรายใหญ่ (29 พฤษภาคม 2555)

12 มิถุนายน 2555
แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ http://news.gxnews.com.cn (广西新闻网) (09/06/2012)
โดย: นายกฤษณะ สุกันตพงศ์

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ