กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์--โอกาสใหม่ที่พลาดไม่ได้สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ
กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์--โอกาสใหม่ที่พลาดไม่ได้สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ

ทางรัฐบาลจีนมีแผนในการพิจารณาอนุมัติให้ชาวต่างชาติมีสิทธิในการเข้าเป็นเจ้าของสถานบริการทางการแพทย์ในหลายเมืองด้วยกัน ซึ่งนโยบายใหม่นี้ถือเป็นแรงดึงดูดสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติและเงินทุนต่างประเทศที่จะไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์และพยาบาล แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศจีน

นโยบายของภาครัฐ ขั้นตอนและกฎระเบียบต่างๆส่งผลกระทบต่อนักลงทุนในการขอใบอนุญาติในการดำเนินการเกี่ยวกับการแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ส่งผลอย่างมากต่อการลงทุนในประเทศจีน นักลงทุนต่างชาติจำนวนมากประสบปัญหาเรื่องข้อกำหนดที่ไม่คุ้นเคย การกรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องที่ค่อนข้างกินเวลา และยังต้องใช้ความพยายามและเงินทุนจำนวนมหาศาล เช่นในการขอใบอนุญาต อาจต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งปี ซึ่งในระหว่างการดำเนินการนักลงทุนต้องจ่ายค่าเช่าที่จำนวนไม่น้อยให้กับพื้นที่ที่ไม่ก่อประโยชน์อันใด

ในทางปฏิบัติ รัฐบาลควรตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้จากข้อมูลของนักลงทุนก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการบริการด้านการแพทย์ รัฐบาลต้องทำให้แน่ใจได้ว่านักลงทุนไม่เพียงแต่ต้องมีเงินทุนเพียงพอ หากยังต้องเพียบพร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสูง

นอกจากความยุ่งยากทางด้านนโยบายแล้ว ตัวแทนโครงการนับไม่ถ้วนยังต้องเผชิญหน้ากับการขออนุมัติโครงการซึ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่มีประสบการณ์ ความซับซ้อนของขั้นตอนการขออนุมัติจากรัฐบาลทำให้การดำเนินการไม่สามารถลุล่วงไปได้เลยหากขาดผู้ช่วยชาวจีน

ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจการด้านการแพทย์สำหรับแต่ละเมือง เป็นบุคคลที่เอาจริงเอาจังในการช่วยเหลือนักลงทุนชาวต่างชาติให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะเป็นการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎระเบียบ และในขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยนักลงทุนให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่นอีกด้วย

กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ถือเป็นภาคการบริการสุดท้ายที่ยังไม่ถูกเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในจีน การถ่ายโอนระบบอุตสาหกรรมการแพทย์จากรูปแบบของรัฐบาลเป็นผู้วางแผนสู่ระบบตลาดเป็นตัวขับเคลื่อน ถือเป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้สำหรับนักลงทุน การปฏิรูปการแพทย์ของจีนในเวลาอันใกล้นี้จะเป็นการฟอร์มตัวของตลาดที่มีการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันก่อให้เกิดการสร้างกำไรในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ การปฏิรูปเป็นไปภายใต้กรอบความคิดที่ว่า "กระตุ้นการขับเคลื่อนของกลไกตลาด" ที่กำลังจะเสนอสุดยอดการบริการที่โรงพยาบาลรัฐอาจเสนอให้ไม่ได้

รัฐบาลจีนอาจลองเพิ่มมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงตลาดของเงินทุนต่างประเทศ เช่น การอนุมัติให้บริการด้านการแพทย์ของเอกชนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสุขภาพของประเทศ ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับหน่วยงานเอกชนที่ให้บริการดีเยี่ยม หรือลดหย่อนภาษีชั่วคราวสำหรับการดำเนินงานในช่วง2-3ปีแรก

รัฐบาลจีนควรเพิ่มความพยายามในการต้อนรับนักลงทุนต่างประเทศในกลุ่มอุตสากรรมการแพทย์ และแต่งตั้งผู้ตรวจการซึ่งเต็มไปด้วยอุดมการณ์ความคิดและมีประสบการณ์กับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในแต่ละเมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อทั้งนักลงทุนต่างชาติและผู้เข้ารับบริการชาวจีน


9 กันยายน 2557
โดย: น.ส.ภารุจา ชูเกียรติขจร

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ