การท่องเที่ยวชิงต่าวช่วงซัมเมอร์ ฉุด CPI พุ่ง 4.1%
การท่องเที่ยวชิงต่าวช่วงซัมเมอร์ ฉุด CPI พุ่ง 4.1%

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเผยผลการสำรวจราคาดัชนีผู้บริโภค(CPI) เมืองชิงต่าวเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมพุ่งสูงขึ้น 4.1% หมวดอาหารและเครื่องดื่มและหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการปรับขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นผลมากจากเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของเมืองชิงต่าว
เมื่อดูตามโครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  พบว่า สินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการดัชนีสูงขึ้น 4.2% และ 3.9% สินค้าอุปโภคและบริโภคดัชนีสูงขึ้น 6.4% และ 3.1% โครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม อาทิ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าสูงขึ้น 4.8% หมวดเครื่องใช้ครัวเรือนสูงขึ้น 2.0% หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลสูงขึ้น 2.6% หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสารสูงขึ้น 1.5% หมวดการบันเทิงการอ่านและการศึกษาสูงขึ้น 3.8% หมวดเคหสถานสูงขึ้น 3.7%
เดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองชิงต่าวกอปรกับเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ประชาชนจึงเดินทางหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเมืองชิงต่าวซึ่งเป็นเมืองชายทะเลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาตั๋วเครื่องบินสูงขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และสูงขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา รายได้ของ บริษัททัวร์เพิ่มขึ้น 32.6% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 26.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ราคาโรงแรมที่พักปรับสูงขึ้น 42.6% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และสูงขึ้น 66.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ราคาค่าบริการการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 37.0% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 21.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

25 สิงหาคม 2557
แหล่งข้อมูล: นสพ.caijingribao ฉบับวันที่ วันที่ 12 ส.ค. 2557
โดย: นพพร สินธุ์แดง

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ