ส่งออกยางรถยนต์จีน หนาว ! สหรัฐ เล็งงัดมาตการตอบโต้ทางการค้า
ส่งออกยางรถยนต์จีน หนาว ! สหรัฐ เล็งงัดมาตการตอบโต้ทางการค้า

เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา ลงมติเอกฉันท์ เห็นด้วยกับแผนการต่อต้านการทุ่มตลาดและต่อต้านการอุดหนุนสินค้าประเภทยางรถยนต์และยางรถบรรทุกขนาดเล็กที่นำเข้าจากจีน
การส่งสัญญาณการต่อต้านการทุ่มตลาดและการอุดหนุนของสหรัฐส่งผลกระทบโดยตรงกับชิงต่าว จากการสำรวจเมื่อปีที่แล้ว (2013) พบว่า ผู้ส่งออกยางรถยนต์กว่า 60 รายที่ชิงต่าว ส่งยางรถยนต์ไปสหรัฐคิดเป็นมูลค่า 15.3 หมื่นล้าน ดอลล่าร์ สหร. หากมีการประกาศใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าออกมาอย่างเป็นทางการ แน่นอนว่า จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ที่ชิงต่าวแน่นอน
บทวิเคราะห์
ปัจจุบัน การผลิตยางรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมสำคัญของเมืองชิงต่าว โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศไทย การส่งสัญญาณการตอบโต้การค้าของสหรัฐต่ออุตสาหกรรมยางรถยนต์ของจีน น่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกยางในประเทศไทยกล่าวคือปริมาณการนำเข้ายางจากไทยอาจลดปริมาณลง เนื่องจากโรงงานผลิตยางรถนยต์ต้องปรับปริมาณการผลิต ผู้ประกอบการไทยจึงต้องเตรียมแผนรับมือกับกลไกตลาดที่เปลี่ยนแปลง หากมองในระยะยาว การต่อต้านการทุ่มตลาดและต่อต้านการอุดหนุนสินค้าจากจีน อาจมีผลต่อการเคลื่อนย้ายฐานผลิตจากจีนไปยังประเทศอื่น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมวางแผนรับมือเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขันทางด้านการค้า

6 สิงหาคม 2557
แหล่งข้อมูล: นสพ.qingdaocaijing ฉบับวันที่28ก.ค.2557
โดย: นพพร สินธุ์แดง

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ