วันเดอร์ฟูลอินโดนีเซีย เล็งเพิ่มยอดนักท่องเที่ยว 20 ล้าน ในปี 2562
วันเดอร์ฟูลอินโดนีเซีย เล็งเพิ่มยอดนักท่องเที่ยว 20 ล้าน ในปี 2562

หลังจากที่ปีที่แล้ว อินโดนีเซียมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 10 ล้านคน ทำให้รัฐมนตรีท่องเที่ยวของอินโดนีเซียต่อยอดด้วยโครงการ “วันเดอร์ฟูลอินโดนีเซีย” ด้วยที่จะเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ถึง 20 ล้านคน ภายในปี 2562

“นายอารีฟ ยาห์ยา” รัฐมนตรีท่องเที่ยวอินโดนีเซียกล่าวว่า อินโดนีเซียต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ให้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนของประเทศ แคมเปญ “วันเดอร์ฟูลอินโดนีเซีย” จะเน้นถึงความยิ่งใหญ่ของแดนอิเหนาที่มีประชากร 251 ล้านคน ความหลากหลายของชนเผ่าต่าง ๆ ถึง 1,128 ชนเผ่า ซึ่งกระจายอยู่ตามหมู่เกาะน้อยใหญ่ 13,000 เกาะ และมีภาษาท้องถิ่นนับร้อยภาษา ทั้งหมดประกอบขึ้นมาเป็นอินโดนีเซียที่กว้างใหญ่และมีเขตเวลาถึง 3 เขตด้วยกัน

การเข้าร่วมในการจัดนิทรรศการท่องเที่ยวตามประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงหนึ่งในงานนิทรรศการการค้าการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง "ไอทีบี เบอร์ลิน" ในนครเบอร์ลิน เยอรมนี ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคมนี้ ทำให้วงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกได้เล็งเห็นถึงการดำเนินการในแคมเปญนี้ของอินโดนีเซีย ซึ่งจะกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวในอาเซียนเพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวอินโดนีเซียยังเล็งเห็นโอกาสที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ นิเวศวิทยา และการผจญภัย นอกเหนือจากการส่งเสริมกิจกรรมในด้านต่างๆ อาทิ ช็อปปิ้ง กีฬา สุขภาพ อาหารและการพักผ่อน

6 มีนาคม 2558
แหล่งข้อมูล: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของ โจโค วิโดโด มีความมุ่งมั่นในการปฏิรูปเศรษฐกิจอินโดนีเซียอย่างจริงจัง เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มงบประมาณสำหรับพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน รวมทั้งออกมาตรการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ ล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลอินโดนีเซียได้เปิดตัวการลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการขอใบอนุญาตการลงทุนในแดนอิเหนาโดยใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง เท่านั้น  
  • อินโดนีเซียเคยเป็นประเทศอาณานิคมของหลายประเทศ แต่ที่ยาวนานที่สุดคือเนเธอร์แลนด์ โดย ได้รับเอกราชเมื่อประมาณ 70 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้คนอินโดนีเซียมีความเป็นอิสระสูงทั้งในด้านการเมือง และเศรษฐกิจ จึงมักจะแสดงบทบาทของประเทศในฐานะผู้นำกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา....
  • ทางการแดนอิเหนาเริ่มเข้มงวดมากขึ้นกับการจัดจ้างคนต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่นให้มากขึ้น
  • ตามที่กระทรวงการคลังอินโดนีเซีย ได้ประกาศกฎกระทรวงฯ ที่ 132/2015 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2558 กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้ามากกว่า 100 รายการ ภายใต้กรอบ WTO เพื่อให้สินค้าและผู้ผลิตท้องถิ่นสามารถแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้นั้น
  • ประเทศไทยและอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดอินโดนีเซียต้องการสินค้าหลากหลายประเภทจากไทย อีกทั้งชนชั้นกลางของอินโดนีเซียกำลังจะขยายตัวจาก 10 % ในปัจจุบัน แต่ในไม่ช้านี้จะกลายเป็น 20-30%
  • อินโดนีเซียเสนอลดหย่อนภาษี บริษัทส่งออกผลผลิตอย่างน้อย 30% หวังกระตุ้นส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หลังโภคภัณฑ์ตกต่ำ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ