รายงานสถานการณ์ล่าสุดรายชื่อโรงคัดบรรจุที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การส่งออกผักไปยังสหภาพยุโรป ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานสถานการณ์ล่าสุดรายชื่อโรงคัดบรรจุที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การส่งออกผักไปยังสหภาพยุโรป ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
     สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้รับแจ้งข้อมูลล่าสุดของบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุ    (Establishment list) ซึ่งได้รับอนุญาตให้ส่งออกผักไทยมาสหภาพยุโรปว่า ขณะนี้มีโรงคัดบรรจุที่ผ่านการ พิจารณาตามหลักเกณฑ์มาตรการที่กำหนดรวม ๒๗ ราย (๒๖ บริษัท) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่เคยแจ้งครั้งที่ผ่านมา (เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) แต่กรมวิชาการเกษตรได้ปรับเปลี่ยนรายการชนิดผักที่อนุญาต ให้ส่งออกได้เพิ่มเติมหรือระงับการส่งออกรายการผักของโรงคัดบรรจุบางรายเป็นการชั่วคราว สรุปได้ดังนี้

                     ๑. โรงคัดบรรจุใหม่ที่เพิ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุ

                            ๑.๑ โรงคัดบรรจุ Blue River Products Limited ซึ่งได้รับอนุญาตให้ส่งออกชนิดผัก ได้เฉพาะ  โหระพา มะเขือเปราะ คะน้า และผักกาดขาว

                      ๒. โรงคัดบรรจุที่ถูกระงับการส่งออกผักบางรายการ เนื่องจาก EU ได้ตรวจพบปัญหาศัตรูพืช ในผักกลุ่มเสี่ยง ได้แก่

                            ๒.๑ โรงคัดบรรจุ Koerner Agro Export Center Co., Ltd ถูกระงับการส่งออก พริกชี้ฟ้า และพริกขี้หนู เป็นการชั่วคราว (GMP code AC ๐๓-๙๐๓๕-๒๐๑๐-๐๑๑๑-๒๖๓๙-๕๕๕๕)

                            ๒.๒ โรงคัดบรรจุ Agri Fresh Co., Ltd ถูกระงับการส่งออก มะเขือเปราะ เป็นการชั่วคราว

                            ๒.๓ โรงคัดบรรจุ R.P.R. Consulting and trading Co., Ltd ถูกระงับการส่งออก พริกชี้ฟ้า และพริกขี้หนู เป็นการชั่วคราว

                            ๒.๔ โรงคัดบรรจุ PWK Elite Perfection Group Co., Ltd ถูกระงับการส่งออก พริกชี้ฟ้า และพริกขี้หนู เป็นการชั่วคราว

                            ๒.๕ โรงคัดบรรจุ Blue River Products Limited ถูกระงับการส่งออก พริกชี้ฟ้า และพริกขี้หนู เป็นการชั่วคราว

                            ๒.๖ โรงคัดบรรจุ Infinity Trading Partnership Limited ถูกระงับการส่งออก พริกชี้ฟ้า และพริกขี้หนู เป็นการชั่วคราว

                       ๓. โรงคัดบรรจุที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกชนิดผักเพิ่มเติม ได้แก่

                            ๓.๑ โรงคัดบรรจุ  Alisa Inter Co, Ltd. ได้รับอนุญาตให้ส่งออกชนิดผักเพิ่มเติม คือ พริกชี้ฟ้า และพริกขี้หนู

                            ๓.๒ โรงคัดบรรจุ Infinity Trading Partnership Limited ได้รับอนุญาตให้ส่งออก ชนิดผักเพิ่มเติม คือ ถั่วฝักยาว

                      ๔. โรงคัดบรรจุที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกชนิดผักที่เคยถูกระงับชั่วคราวได้อีกครั้งหนึ่ง ได้แก่

                            ๔.๑ โรงคัดบรรจุ Agri Fresh Co., Ltd ได้รับอนุญาตให้ส่งออกชนิดผักที่เคยถูกระงับ คือ กะเพรา

                            ๔.๒ โรงคัดบรรจุ PDI Trading Co., Ltd. ได้รับอนุญาตให้ส่งออกชนิดผักที่เคยถูกระงับ คือ  มะเขือเปราะ  

                            ๔.๓ โรงคัดบรรจุ Chatchawan Import Export and Packaging Ltd. Part. ได้รับอนุญาตให้ส่งออกชนิดผักที่เคยถูกระงับ คือ พริกชี้ฟ้า และพริกขี้หนู

โดย : สำนักงานที่ปรึกษาเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์
ขอบคุณรูปภาพจาก : http://www2.thaieurope.net
23 กุมภาพันธ์ 2558
แหล่งข้อมูล: สำนักงานที่ปรึกษาเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • โปรตุเกสอาจไม่ใช่ประเทศลำดับต้น ๆ ที่โลกนึกถึงถ้าจะต้องเลือกไปค้าและลงทุน ณ เวลานี้ แต่สำหรับประเทศไทย เป็นจังหวะที่น่าสนใจ ต้นเดือน ก.ค. ศกนี้ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ชวนไปสำรวจโอกาสในโปรตุเกสด้วยกัน เพราะกำลังจะจะมีการหารือสองฝ่ายที่เรียกว่า การประชุม Political Dialogue ไทย-โปรตุเกส ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 ก.ค. 2559 ที่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส ไทยอยากผลักดันเรื่องอะไรกับโปรตุเกส เวทีนี้คือโอกาส
  • แรงจูงใจทางด้านภาษีคือแม่เหล็กสำคัญที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ใช้ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ รัฐบาลในอียูหลายประเทศก็เช่นกัน ต่างแข่งขันกันลดภาษีดึงดูดการลงทุน จนเรียกได้ว่ากลายเป็นสงครามภาษีระหว่างประเทศ  หรือ International Tax War แต่ตอนนี้ เอกชนที่ไปลงทุนในอียูคงต้องระวังมากขึ้น เพราะแรงจูงใจทางภาษีที่ได้รับ อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายบริษัท หากไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่า การลดหรือยกเว้นภาษีนั้นผิดกฎการอุดหนุนโดยภาครัฐ  
  • ฟินแลนด์ ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย นอกจากจะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามทางธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็น
  • สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision 2015/1338 of 30 July 2015 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าที่ปลอดสารตกค้่าง
  • เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ทางสหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ 2 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้...
  • เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs โดยตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 161/9 ซึ่งเป็น การกำหนดระดับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่ว (lead) ในสินค้าอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน อันเป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม ซึ่งได้แก่ Regulation (EC) No 1881/2006 เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานวิจัย ของคณะทำงาน CONTAM Panel ของ EFSA ซึ่งได้ระบุว่า สารตะกั่วที่ได้รับผ่านการบริโภคอาหาร สามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อพัฒนาการทางสมองในเด็กเล็ก และก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และ ความเป็นพิษต่อไตในผู้ใหญ่ได้ จึงเห็นควรให้มีการปกป้องกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเสี่ยง คือ กลุ่มเด็กเล็กและ ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ ดังนั้น ในครั้งนี้ จึงให้มีการปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่วในสินค้าพืช สัตว์ และสัตว์น้ำบางรายการขึ้นใหม่...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ