อุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานโมร็อกโก : แหล่งลงทุนสำคัญของผู้ประกอบการโลก
อุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานโมร็อกโก : แหล่งลงทุนสำคัญของผู้ประกอบการโลก
           หากนึกถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีศักยภาพติดระดับโลก “โมร็อกโก” ถือเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเหนือและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของทวีปแอฟริการองจากแอฟริกาใต้ ซึ่ง PricewaterhouseCoopers (บริษัทตรวจสอบบัญชีชื่อดังของอังกฤษ) คาดการณ์ว่าปี 2017 โมร็อกโกจะคว้าตำแหน่งประเทศผู้ผลิตยานยนต์ในอันดับที่ 19 ของโลก

           ล่าสุด รัฐบาลโมร็อกโกได้ประกาศยุทธศาสตร์ National Pact for Industrial Emergence ซึ่งเน้นส่งเสริมการส่งออกของอุตสาหกรรมใน 8 สาขา ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อากาศยาน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ เคมี และการเป็นที่ตั้งให้บริษัทต่างชาติลงทุนตั้งสำนักงานในประเทศ (offshoring)  ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวส่งผลให้การส่งออกของโมร็อกโกขยายตัวถึง 17.4% ตั้งแต่ปี 2008 และมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 39%

            จากอุตสาหกรรมทั้ง 8 สาขา  “อุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน” ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ เติบโตมากที่สุด เห็นได้จากสถิติในปี 2013 มูลค่าการส่งออกยานยนต์เพิ่มขึ้น 23% (คิดเป็นมูลค่า 2.75 พันล้านยูโร) และอากาศยานเพิ่มขึ้น 15% (คิดเป็นมูลค่า 684 ล้านยูโร) จากปริมาณการส่งออกทั้งหมดมูลค่า 16.2 พันล้านยูโร  

            ปัจจัยเสริมที่หนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานเติบโตได้แก่

            1) ทำเลที่ตั้งของโมร็อกโกซึ่งเชื่อมต่อระหว่างยุโรปและแอฟริกา

            2) เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ

            3) นโยบายส่งเสริมการลงทุน เช่น จัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Zone) สำหรับอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ และการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล 10% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด

            4) โครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจร และ

            5) ความตกลงทางการค้าระหว่างโมร็อกโกกับประเทศต่าง ๆ

            ตั้งแต่ปี 2012 มีบริษัทต่างชาติรายใหญ่หลายรายเข้ามาเปิดโรงงานประกอบเครื่องบินในโมร็อกโก เช่น บริษัท Bombadier (บริษัทการบินและอวกาศของแคนาดา) บริษัท The Boeing (บริษัทผลิตเครื่องยนต์อากาศยานและยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกา) บริษัท The United Technology Cooperation (บริษัทผลิตเครื่องบิน ยานอวกาศ และอุตสาหกรรมก่อสร้างของสหรัฐอเมริกา) ฯลฯ

            ปัจจุบันมีบริษัทระหว่างประเทศมาลงทุนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในโมร็อกโกเพิ่มขึ้น เช่น บริษัท Renault (บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของรัฐบาลฝรั่งเศส) ได้เปิดโรงงานผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเหนือใกล้กับเมืองคาซาบลังกา (Casablanca) ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนเท่ากับ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังมีแผนจะสร้างโรงงานประกอบรถยนต์แห่งที่สองที่เมืองแทงเจียร์ (Tangier) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโมร็อกโกเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีกด้วย

            “น่าจะเป็นโอกาสของไทยในแง่การลงทุนและการขยายตลาดโดยเฉพาะสินค้าชิ้นส่วนและ     อะไหล่รถยนต์ รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวกับการรับช่วงการผลิต (subcontracting) ซึ่งบริษัทไทยมีความเชี่ยวชาญและสามารถผลิตได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากกว่าบางประเทศ” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัตแสดงความเห็น


19 กุมภาพันธ์ 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ