ผู้ส่งออกย้ำไก่ไทยมาตรฐานสูงพร้อมส่งออกเกาหลีใต้ทันที
ผู้ส่งออกย้ำไก่ไทยมาตรฐานสูงพร้อมส่งออกเกาหลีใต้ทันที
        นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย กล่าวว่า ไทยยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2 เดือน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของเกาหลีใต้ในการตรวจสอบเพื่อรับรองการปลอดโรค คาดว่าเกาหลีใต้จะประกาศอนุญาตให้นำเข้าได้ประมาณกลางปีนี้ ซึ่งผู้ส่งออกไทยยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการเจรจาการค้า และสามารถเริ่มส่งออกได้จริงช่วงกลางปีเป็นต้นไป โดยทั้งปีคาดว่าจะสามารถส่งออกได้ประมาณ 10,000 ตัน และจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวในปีหน้า ที่ผ่านมาไทยส่งออกสินค้าดังกล่าวไปเกาหลีใต้เฉลี่ยปีละ 40,000 ตัน


         นายคึกฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์ดังกล่าวน่าจะสนับสนุนการส่งออกไก่สดแช่แข็งของไทยมากขึ้น โดยเฉพาะคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัยของไทย เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นกลับมานำเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศไทยอีกครั้งหลัง เมื่อธันวาคม 2556 หลังผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และไก่ล๊อตแรกจากไทยส่งออกไปญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้คาดการณ์ว่า ในปี 2558 นี้ ไทยจะสามารถส่งออกไก่เนื้อได้ประมาณ 600,000 ตัน เพิ่มจากปี 2557 ประมาณ 3.65% จากที่ส่งออกได้ 5.7 แสนตัน ส่วนมูลค่าจะเพิ่มขึ้น 2.80% หรือประมาณ 81,120 หมื่นล้านบาท จากปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่ารวมที่ 78,912 บาท


        “สำหรับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึง ผู้บริโภคมั่นใจได้ในคุณภาพไก่ของไทยที่มีการผลิตทั้งเพื่อส่งออกและบริโภค ในประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ติดอันดับ 4 ของโลก มีตลาดหลักคือ สหภาพยุโรป (อียู) และญี่ปุ่น ที่ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยอาหารในระดับสูง รวมถึงเกาหลีใต้ก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน”


         ก่อนหน้านี้ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทเกาหลีใต้ อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการประเมินความเสี่ยง ในการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกของไทย และเห็นควรให้อนุญาตให้นำเข้า ไก่สดไทยได้ โดยคาดว่าไทยจะสามารถส่งออกได้ประมาณช่วงกลางปีนี้


เกาหลีใต้ระงับการนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยตั้งแต่ปี 2547 จากสถานการณ์ไข้หวัดนกระบาด ซึ่ง กระทรวงเกษตรฯ ได้พยายามผลักดันให้เกาหลีใต้พิจารณานำเข้าจากประเทศไทยอีกครั้ง หลังจากที่ถูกระงับไว้ตั้งแต่ปี 2547 มาโดยตลอด พร้อมทั้ง อย่างไรก็ตาม ไทยจะต้องผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอบความปลอดภัยและควบคุมโรคสัตว์ของเกาหลี ใต้ 8 ขั้นตอน เพื่อรับรองการปลอดโรคสัตว์ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จไป 5 ขั้นตอน โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการร่างระเบียบส่งออกร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงเชือดและโรงชำแหละไก่เพื่อส่งออก ไปยังเกาหลีใต้


ปัจจุบัน เกาหลีใต้นำเข้าไก่สดแช่แข็งจากบราซิลและสหรัฐ แต่เมื่อปลายปีที่ผ่านเกาหลีใต้ระงับการนำเข้าจากสหรัฐเนื่องจากมีปัญหาไข้ หวัดนก

นายประสิทธิ์ ฉลองชัยชาญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทมีความพร้อมในการส่งออกไก่ไปเกาหลีใต้ เพราะมาตรฐานอาหารปลอดภัยในกระบวนการผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร ได้มาตรฐานระดับโลก ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม คาดว่ากระบวนการตรวจสอบและรับรองของเกาหลีใต้จะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2 เดือน เพื่อให้การตรวจสอบโรงงานแล้วเสร็จจึงจะสามารถส่งออกได้


ซีพีเอฟ เป็นบริษัทแรกของไทยที่ส่งออกไก่ล๊อตแรกไปญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ แล้ว หลังจากญี่ปุ่นระงับการนำเข้าจากไทยมากว่า 10 ปี โดยมีการตรวจสอบตามมาตรฐานของญี่ปุ่น


        นายประสิทธิ์ กล่าวว่า กระบวนการผลิตเนื้อไก่ครบวงจรของซีพีเอฟ ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์และอยู่ในระบบปิดเพื่อลดความเสี่ยง จากการปนเปื้อน และที่สำคัญมีการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เป็นมาตรฐานการผลิตเดียว (single standard) ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ขายในประเทศและส่งออก ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพอาหารปลอดภัย
12 กุมภาพันธ์ 2558
แหล่งข้อมูล: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ