"สิงคโปร์" เล็งสานสัมพันธ์การค้าเมียนมาร์
"สิงคโปร์" เล็งสานสัมพันธ์การค้าเมียนมาร์
        รายงานดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นาย โก๊ะ จ๊ก ตง รัฐมนตรีอาวุโสของสิงคโปร์ และผู้ว่าการธนาคารกลางสิงคโปร์ เดินทางเยือนเมียนมาร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งนายโก๊ะได้เข้าพบกับผู้ว่าการธนาคารกลางเมียนมาร์และรัฐมนตรีคลัง โดยทั้ง 2 ประเทศได้ตกลงที่จะประสานความร่วมมือทางด้านการธนาคารระหว่างกัน หลังเมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา เมียนมาร์เพิ่งอนุญาตให้ธนาคารจากต่างประเทศ 9 แห่ง เข้าไปตั้งสำนักงานในเมียนมาร์ได้ ร่วมทั้งธนาคาร OCBC และ UOB ของสิงคโปร์

        ขณะเดียวกันสิงคโปร์ยังเตรียมปัดฝุ่น "คณะทำงานร่วมระดับรัฐมนตรี" ระหว่างสิงคโปร์และเมียนมาร์ ซึ่งสถาปนาขึ้นเมื่อปี 2538 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การเงิน และกฎหมายระหว่างกัน ซึ่งจะมีนายลิม ฮัง เคียง รัฐมนตรีด้านการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์และนายไซย์ ยาร์ อัง รัฐมนตรีด้านพลังงานของเมียนมาร์ร่วมกันนั่งเป็นประธาน

        คณะทำงานดังกล่าวนี้ จะมีบทบาทในการส่งเสริมการค้า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเมียนมาร์ ขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจของสิงคโปร์ไปลงทุนในเมียนมาร์ให้มากขึ้น โดยเมียนมาร์ถือเป็นแหล่งลงทุนทางตรงอันดับ 3 ของสิงคโปร์ รองจากจีนและไทย เมื่อปี 2557 มีการลงทุนกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
5 กุมภาพันธ์ 2558
แหล่งข้อมูล: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Back to the list

More Related

  • เป็นที่รู้กันว่าไทยเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขในระดับโลก โดยไทยสามารถดึงดูดผู้ใช้บริการจากทั่วโลกเข้ามารับการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะผู้มีรายได้สูงจากตะวันออกกลางและญี่ปุ่น นอกจากนี้ การเปิดประชาคม ASEAN จะเป็นตัวเร่งให้โรงพยาบาลในไทยเริ่มตื่นตัวรับกระแสดังกล่าว รวมถึงการขยายสาขาออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา
  • กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเมียนมาปีนี้จะเติบโตถึง 8.5% จะเป็นจริงมากแค่ไหน ย้อนดูผลงานทางเศรษฐกิจเมื่อปี 2558 คงจะพอบอกอะไรได้บ้าง
  • ขณะที่เมียนมาร์ได้กลายเป็นประเทศ “เนื้อหอม” สำหรับนักลงทุนทั่วโลก ชื่อ “ทวาย” ก็เริ่มเป็นที่คุ้นหูและหมายปองสำหรับนักลงทุนไทย
  • คนเมียนมาร์เข้าถึงมือถือครบ 100% ใน 6 ปี ผลสำรวจล่าสุดชี้ ชาวเมียนมาร์จะใช้มือถือครบทุกคนใน 6 ปี หลังรัฐบาลเปิดเสรีอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
  • การปฏิรูปทางเศรษฐกิจในพม่า ส่งผลต่อการปรับบรรยากาศการลงทุนและการเปิดคลังทรัพยากรมหาศาลเพื่อรองรับกระแสทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ที่ถาโถมเข้าใส่เมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง
  •         ตลาดอาเซียนถือเป็นตลาดใหม่ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงและรวดเร็ว โดยเฉพาะชาติที่เพิ่งเปิดประเทศอย่าง "เมียนมาร์" ซึ่งเป็นที่จับตามองของนักลงทุนทั่วโลก เพราะเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพซึ่งนักลงทุนที่เข้าไปในเมียนมาร์มากที่สุด คือ จีน รองลงมาเป็นญี่ปุ่น และไทยที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ