บริษัทสิงคโปร์ติดอันดับธุรกิจพัฒนายั่งยืน
บริษัทสิงคโปร์ติดอันดับธุรกิจพัฒนายั่งยืน
        บริษัทอสังหาริมทรัพย์ "เคปเพล แลนด์" และบริษัทโทรคมนาคม "สตาร์ฮับ" เป็นบริษัทเอเชียเพียงสองรายที่ติดอันดับ "ดัชนีการทำธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุด" 25 บริษัท ที่บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนของแคนาดา "คอร์ปอเรท ไนท์ส" จัดทำและเผยแพร่เมื่อวันก่อน โดยเคปเพลแลนด์ถูกจัดให้เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดอันดับสี่ของโลก ส่วนสตาร์ฮับอยู่ในอันดับ 24

       คอร์ปอเรท ไนท์ส เปิดเผยว่า ดัชนีนี้พิจารณาจากบริษัทที่่ใช้ทรัพยากรหายากมาสร้างคุณค่าได้มากที่สุด โดยคำนวณจากความสามารถในการนำทรัพยากรไปผลิตเป็นน้ำ, ของเสีย, คาร์บอน และพลังงาน

        ข้อกำหนดใหม่ที่ระบุให้บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ต้องเผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับสิงคโปร์ โดยในเดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประกาศว่ากำลังใช้เวลาศึกษาหนึ่งปีเพื่อกำหนดคู่มือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2560 หรือ 2561
30 มกราคม 2558
แหล่งข้อมูล: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ