เปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยในประเทศนิวซีแลนด์
เปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยในประเทศนิวซีแลนด์
     ทั้งนี้ไทยและนิวซีแลนด์ได้ตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ส่งผลให้สถาน การณ์สินค้าเกษตรระหว่างกันเป็นไปในทิศทางที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งสองฝ่าย

     นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ได้หารือถึงความร่วมมือทางด้านสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะเรื่องปศุสัตว์ โดยทางนิวซีแลนด์สนใจเรื่องอุตสาหกรรมโคนมของไทยและการขยายตลาดในอาเซียน นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตในอุตสาหกรรมโคนมด้วย

     ทั้งนี้ไทยและนิวซีแลนด์ได้ตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ส่งผลให้สถาน การณ์สินค้าเกษตรระหว่างกันเป็นไปในทิศทางที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งสองฝ่าย โดยความตกลงมีส่วนในการยกระดับมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย และเกษตรกรจะได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสินค้าผ่านกลไกความร่วมมือภายใต้ความตกลงด้วย

     นอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังเปิดตลาดผักและผลไม้ไทยในนิวซีแลนด์ เป็นสินค้าเกษตร 8 ชนิด ได้แก่ ลิ้นจี่ ลำไย มังคุด มะม่วง ทุเรียนทั้งผลและชนิดแกะพู มะพร้าวอ่อน ขิง และเผือก


ขอบคุณรูปภาพจาก : เดลินิวส์ออนไลน์


4 ธันวาคม 2557
แหล่งข้อมูล: เดลินิวส์ออนไลน์
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ