บรูไนเล็งเจาะตลาดฮาลาลจีน
บรูไนเล็งเจาะตลาดฮาลาลจีน
        ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของบรูไน ขายได้กับคนทุกศาสนา ไม่จำกัดเฉพาะชาวมุสลิม ในความพยายามที่จะเจาะเข้าไปสู่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล หรืออาหารที่ผลิตขึ้นตามหลักศาสนาของมุสลิมในจีนนั้น "ยัง เบอร์โฮรมัต ปาดูกา ฮัจญี บากา" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และทรัพยากรพื้นฐานบรูไน บอกว่า ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของบรูไน ขายได้กับคนทุกศาสนา ไม่จำกัดเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น

       ยัง เบอร์โฮรมัต ปาดูกา ฮัจญี บากา ยังอ้างถึงความกังวลอย่างมากของผู้บริโภคจีน ในเรื่องคุณภาพอาการ และการรับมือกับปัญหานี้ โดยชี้ว่า อาหารที่ผลิตหลักตามหลักศาสนาอิสลามนั้น ไม่เพียงแต่สามารถรับประกันถึงสวัสดิภาพสัตว์เท่านั้น แต่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และดีต่อร่างกาย

        นักวิเคราะห์มองว่า บรูไนต้องการที่จะผงาดขึ้นมาเป็นผู้เล่นรายสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยได้เข้ามาจับมือเป็นพันธมิตรกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เพื่อสร้างกระบวนการ และการจัดจำหน่ายอาหารฮาลาล ในมณฑลทางตอนใต้ของจีนแห่งนี้

        รัฐบาลบรูไน ยังเพิ่งลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยู เพื่อสร้างระเบียงเศรษฐกิจบรูไน-กวางซี ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงซัพพลายเชนโดยตรงระหว่าง 2 ฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการค้า และการลงทุน

        นอกจากนี้ จีน และบรูไน ยังอยู่ระหว่างการหารือ เพื่อกำหนดเส้นทางขนส่งทางเรือโดยตรง ในความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่าย และเวลาการขนส่งสินค้า

        รัฐมนตรีอุตสาหกรรมบรูไน ยังแนะให้กิจการท้องถิ่นของบรูไน ฉกฉวยความได้เปรียบของอุตสาหกรรมเกิดใหม่อย่างฮาลาล ด้วยการเข้าถึงวัตถุดิบจากตลาดจีน

        ด้านประธานสมาคมมิตรภาพบรูไน-จีน "นายปาดูกา ฮัจญี ตาลิบ" มองว่า การผลิตและขนส่งอาหารฮาลาลเป็นธุรกิจใหญ่ในจีน บริษัทบรูไนรายใดที่มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ พวกเขาจะได้เปรียบมากจากโอกาสการทำธุรกิจในจีน สิ่งที่ขาดอยู่ตอนนี้คือการขนส่งทางอากาศ

        อาหารฮาลาลที่โด่งดังของบรูไนคือแบรนด์ "บรูไน ฮาลาล" ที่ให้ความสำคัญกับตลาดยุโรปเพราะทำกำไรงาม แต่ก็เริ่มหันมาหาเอเชียอย่างช้าๆ ซึ่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมบรูไนชี้ว่า เป็นเพราะยุโรปเป็นตลาดทำเงิน ส่วนจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ยังเป็นแค่ตลาดเกิดใหม่เท่านั้น

        ข้อเท็จจริงดังกล่าว ทำให้บรูไน และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง หารือกันเพื่อหาทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยเพิ่มการส่งออกวัตถุดิบจากจีนมาผลิตในบรูไน รวมทั้ง เพิ่มการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานทางการเกษตร ซึ่งบรูไนได้สร้าง "ไบโออินโนเวชัน" นิคมอุตสาหกรรมฮาลาลขนาด 3,125 ไร่ เพื่อปลูกพืชสำหรับการส่งออก

        นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมบรูไน ยังอยู่ระหว่างการสำรวจความเป็นไปได้ที่จะปลูกข้าว มันฝรั่ง พริก และสมุนไพรร่วมด้วย โดยเชื่อว่า เมื่อนำสินค้าเหล่านี้นำไปขาย จะสร้างชื่อเสียงให้กับบรูไน ฮาลาลได้
25 กันยายน 2557
แหล่งข้อมูล: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (วันที่ 19 กันยายน 2557)
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ