เพื่อนช่วยเพื่อน SMEs ไต้หวันแนะกลยุทธ์บุกตลาดโลกให้ SMEs ไทย
เพื่อนช่วยเพื่อน SMEs ไต้หวันแนะกลยุทธ์บุกตลาดโลกให้ SMEs ไทย
     เมื่อกลางเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป ได้จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “SMEs ไต้หวันแนะแนวทางผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวไกลในตลาดโลก” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การพัฒนา SMEs ในสาขาต่าง ๆ ของไต้หวัน

     ปัจจุบัน หลายฝ่ายให้ความสำคัญกับการส่งเสริม SMEs อย่างจริงจัง เพราะธุรกิจประเภทนี้ เป็นทั้งกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยจ้างงานในวงกว้างไม่แพ้ธุรกิจขนาดใหญ่

     จากการสัมมนาฯ ผู้ประกอบการไต้หวันได้ฝากสูตรความสำเร็จให้แก่ SMEs ไทย สรุปได้ดังนี้

     ข้อแรก ขอให้เน้นการวิเคราะห์การตลาด โดยเฉพาะการวิจัยและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการของตน เพราะข้อมูลดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้น

     ข้อสอง ควรให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะจะเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและบริษัท โดยยกตัวอย่างบริษัท Rice ATM (ตู้สีข้าวและจำหน่ายข้าวสารในตัว) ที่นำเทคโนโลยีมาใช้จนประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของตลาด ทั้งนี้ เพราะผู้บริโภคสามารถซื้อข้าวกับ Rice ATM ได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาในท้องตลาด และข้าวสดใหม่กว่า

     ข้อสาม แสวงหาลู่ทางในการขยายตลาดในต่างประเทศเพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยในระยะแรกอาจเริ่มบุกตลาดในประเทศสมาชิกอาเซียน

     ความสำเร็จของ SMEs ไต้หวันในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมและผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอธิบดีสำนักงานบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมา มีการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ SMEs กว่า 130 แห่งทั่วประเทศ โดยมี SMEs ไต้หวันอยู่ในเครือข่ายแล้วกว่า 7,800 ราย ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ จะพิจารณาสนับสนุนด้านงบประมาณแก่ SMEs ไต้หวันด้วย

     ผู้ประกอบการไต้หวัน ยังทิ้งท้ายด้วยว่า ปัจจุบัน SMEs ไต้หวันส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันเฉียงใต้มากยิ่ง โดยไทยถือเป็นเป้าหมายการลงทุนอันดับที่ 3 รองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม

     การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (business matching) ในช่วงบ่าย มีบริษัท SMEs ไต้หวันเข้าร่วม 5 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท Rice ATM (ตู้สีข้าวและจำหน่ายข้าวสารในตัว) 2) บริษัท TAIRONE Energy Saving Technology) 3) บริษัท Orange Electronics (อุปกรณ์เสริมยานยนต์ เครื่องวัดความดันยางรถยนต์) 4) บริษัท High Science (ผลิตสารประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ยา) และ 5) บริษัท SINGTEX Industrial Co., Ltd.

     ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียด Company Profile ของบริษัทข้างต้น พร้อมทั้งรายละเอียดติดต่อได้ทาง “มุมสมาชิก” ของเว็บไซต์นี้
11 กันยายน 2557
แหล่งข้อมูล: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • “ไต้หวัน” นับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการทำงานสำหรับแรงงานจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
  • ยอดคำสั่งซื้อจากต่างประเทศของไต้หวันในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 5.2% จากปีก่อน...
  • เมื่อกลางเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป  ได้จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “SMEs ไต้หวันแนะแนวทางผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวไกลในตลาดโลก” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การพัฒนา SMEs ในสาขาต่าง ๆ ของไต้หวัน...
  • ในสภาวะที่การแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจโลกทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กอรปกับเมื่อปลายปี 2556 จีนแผ่นดินใหญ่ ยังคงเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจของตัวเอง โดยได้เปิดตัว “เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้” ไต้หวัน จึงต้อง “งัด” ปรับกลยุทธ์ประบวนท่า เพื่อเสริมความแข่งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจให้ตนเอง
  • “การนำเข้า High Density Polyethylene (HDPE) และ Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) จากต่างประเทศ ไม่ส่งผลกระทบหรือจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตไต้หวันในอุตสาหกรรมนี้ จึงขอสั่งให้ยุติการสอบสวนเพื่อให้ออกมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว” สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป (ไต้หวัน) ให้ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงเศรษฐการของไต้หวัน...
  • หน่วยงานภาครัฐไต้หวันนำโรงพยาล 5 แห่ง ลงนาม MoU กับบริษัท Zabeel ของดูไบ เพื่อประชาสัมพันธ์บริการทางการแพทย์ของไต้หวันในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ  หวังดึงดูดชาวอาหรับให้เข้ามารับการรักษาพยาบาลและลงทุนในไต้หวันเพิ่มขึ้น China Post หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไต้หวัน รายงานเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ