นักท่องเที่ยวแห่จองโรงแรมอินโดนีเซียจนเต็ม
นักท่องเที่ยวแห่จองโรงแรมอินโดนีเซียจนเต็ม
     นักท่องเที่ยวแห่จองโรงแรมอินโดนีเซียจนเต็ม หวังชมสุริยุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 9 เมษายน ปีหน้า

     หัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมืองปาลู "นางโรสดิอานา ลาลูซู" เผยว่า การคาดการณ์ว่า หลายพื้นที่ในอินโดนีเซีย รวมถึง ในจังหวัดเบงกูลู สุมาตราใต้ กาลิมันตันใต้ และสุลาเวสีกลาง จะสามารถมองเห็นปรากฎการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน ปี 2559 นั้น ทำให้บรรดานักท่องเที่ยว ที่อยากชมปรากฏการณ์นี้ พากันจองห้องพักล่วงหน้า ทั้งแบบโรงแรม และโฮมสเตย์ ในช่วงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน ปีหน้าตามเมืองเหล่านี้ จนเต็มหมดแล้ว

     ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ในวันที่ 9 เมษายน 2559 จะเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงขึ้นในเวลา 13.58 น. และเกิดเงามืดเป็นเวลา 4 นาที 9 วินาที โดยจะเริ่มต้นเมื่อเงาของดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์จากมหาสมุทรอินเดีย ในสุมาตราตะวันตก จากนั้นเงามืดจะค่อย ๆ เคลื่อนมาทั่วอินโดนีเซีย และเคลื่อนออกที่มหาสมุทรแปซิฟิก ไปสิ้นสุดที่ตอนเหนือของฮาวาย อินโดนีเซียจึงเป็นผืนแผ่นดินแห่งเดียวที่ได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้


ขอบคุณรูปภาพจาก : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
1 กันยายน 2557
แหล่งข้อมูล: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของ โจโค วิโดโด มีความมุ่งมั่นในการปฏิรูปเศรษฐกิจอินโดนีเซียอย่างจริงจัง เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มงบประมาณสำหรับพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน รวมทั้งออกมาตรการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ ล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลอินโดนีเซียได้เปิดตัวการลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการขอใบอนุญาตการลงทุนในแดนอิเหนาโดยใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง เท่านั้น  
  • อินโดนีเซียเคยเป็นประเทศอาณานิคมของหลายประเทศ แต่ที่ยาวนานที่สุดคือเนเธอร์แลนด์ โดย ได้รับเอกราชเมื่อประมาณ 70 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้คนอินโดนีเซียมีความเป็นอิสระสูงทั้งในด้านการเมือง และเศรษฐกิจ จึงมักจะแสดงบทบาทของประเทศในฐานะผู้นำกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา....
  • ทางการแดนอิเหนาเริ่มเข้มงวดมากขึ้นกับการจัดจ้างคนต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่นให้มากขึ้น
  • ตามที่กระทรวงการคลังอินโดนีเซีย ได้ประกาศกฎกระทรวงฯ ที่ 132/2015 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2558 กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้ามากกว่า 100 รายการ ภายใต้กรอบ WTO เพื่อให้สินค้าและผู้ผลิตท้องถิ่นสามารถแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้นั้น
  • ประเทศไทยและอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดอินโดนีเซียต้องการสินค้าหลากหลายประเภทจากไทย อีกทั้งชนชั้นกลางของอินโดนีเซียกำลังจะขยายตัวจาก 10 % ในปัจจุบัน แต่ในไม่ช้านี้จะกลายเป็น 20-30%
  • อินโดนีเซียเสนอลดหย่อนภาษี บริษัทส่งออกผลผลิตอย่างน้อย 30% หวังกระตุ้นส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หลังโภคภัณฑ์ตกต่ำ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ