นโยบายการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีฮังการี
นโยบายการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีฮังการี
สอท. ขอเรียนนโยบายการบริหารประเทศของ นรม. ฮังการีตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 57 สรุปดังนี้
          1. รัฐบาลฮังการีจะเป็นฮังการีจะเป็นรัฐบาลที่ทำงานเพื่อประชาชนและยึดถือผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักรวมทั้งจะต่อสู้กับแนวคิดสุดโต่งทุกประเภท
          2. ด้านการเมืองและความมั่นคง – ปกป้องรัฐธรรมนูญและทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตประจำวันของประชาชน ร่วมมือกับต่างประเทศในการรักษาความมั่นคงระหว่างประเทศและทำให้นานาประเทศให้ความสำคัญแก่ฮังการีในทางการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้น
          3. ด้านเศรษฐกิจ - จะส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่เน้นการทำงาน (work-based economy) และการสร้างตำแหน่งงาน รักษาทรัพย์สินของชาติให้เป็นของฮังการีโดยเฉพาะที่ดินทางการเกษตร
          4. ด้านสังคม – เพิ่มความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและส่งเสริมให้ฮังการีมีประชากรเพิ่มขึ้นดังความปรากฏตามคำแถลงของ นรม. ฮังการีต่อรัฐสภาที่แนบมา

ข้อมูลเพิ่มเติม
         นรม. ฮังการีมองว่ารัฐบาลของตนได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวฮังการีและคนเชื้อสายฮังการีในต่างประเทศ (ซึ่งถือสัญชาติของประเทศที่อาศัยอยู่) เพราะเป็นครั้งแรกที่กฎหมายอนุญาตให้คนเชื้อสายฮังการีที่มีสัญชาติอื่นมีสิทธิเลือกตั้ง และคนกลุ่มนี้เลือกพรรค Fidesz ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเป็นอันดับหนึ่ง
        ในด้านการต่างประเทศ รัฐบาลกล่าวว่าจะมุ้งสู่ตะวันออกและจะให้ความสำคัญแก่การค้าระหว่างประเทศและการขยายตลาด โดยได้ปรับโครงสร้าง กต. ให้เป็น ก. การต่างประเทศและการค้า และตั้งเป้าให้ฮังการีมีสัดส่วนมูลค่าการสงออกต่อประชากรที่สูงที่สุดใน EU โดยจะส่งเสริมให้ประเทศนอก EU เพิ่มสัดส่วนเป็นหนึ่งในสามของตลาดส่งออกสินค้า ในส่วนของการมุ่งสู่ตะวันออก ฮังการีให้ความสำคัญแก่จีน โดย นรม. Orban ได้ไปเยือนจีนเมื่อเดือน ก.พ. 57 และ ปธน. ฮังการี มีแผนจะเยือนจีนในปีหน้า นอกจากนี้ ฮังการียังมีท่าทีสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นโดย ปธน. ฮังการีจะเยือนเวียดนาม อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในปลายปีนี้ และเยือนมาเลเซียหรือสิงคโปร์ในปีหน้า

*** อ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ "มุมสมาชิก"
แหล่งข้อมูลอ้างอิงรูปภาพ : http://www.mcot.net/site/content?id=5340c395be04708f218b4597#.U9InV2Mqr-Y
25 กรกฎาคม 2557
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสด์
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (bic.mfa@gmail.com)

Back to the list

More Related

  • สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจฮังการีในปี 2560
  • บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเชิญร่วมงาน Sarajevo Business Forum 2017
  • ปฏิทินงานแสดงสินค้าประจำปี 2560 ของมอนเตเนโกร
  • อัตราการเติบโตของ GDP ฮังการีในไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลงจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 แต่คาดว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดทั้งปียังมีแนวโน้มที่ดี
  • ฮังการี เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นใน ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ อีกด้วย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลในสาขาแพทย์ศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีจำนวนรวมกันถึง 11 คน
  • 1.ภาวะด้านการค้าระหว่างประเทศของฮังการี
    ปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านบวกของฮังการีมีดังนี้

                    1) ปริมาณตัวเลขการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น – ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของฮังการีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านบวกของเศรษฐกิจฮังการี โดยรายรับจากทั้งการส่งออกและนำเข้ามีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ฮังการีได้เปรียบดุลการค้าอยู่ถึง 288 ล้านยูโร โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากยอดการส่งออกรวมที่ 929 พันล้านยูโร โดยปริมาณการค้าส่วนใหญ่เป็นการค้ากับประเทศสมาชิก EU โดยสินค้าส่งออกที่ทำให้ฮังการีได้เปรียบดุลการค้าคือเครื่องจักรกล ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ต่างกับที่ผ่านมาที่สินค้าหลักที่สร้างกำไรให้ภาคการส่งออกสูงสุดคืออุตสาหกรรมอาหารและวัตถุดิบด้านการเกษตร...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ