New Growth Plan 2014 หมากสำคัญเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเดนมาร์ก!
New Growth Plan 2014 หมากสำคัญเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเดนมาร์ก!
     รัฐบาลเดนมาร์กออกนโยบาย New Growth Plan 2014 (แผนการเติบโตใหม่) หวังเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ให้ข้อมูล

     แผนการเติบโตใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งชาติของเดนมาร์กภายใต้ชื่อ “Denmark all the way out of the crisis-Companies in Growth” ซึ่งมีวงเงินดำเนินการ 10 พันล้านโครนเดนมาร์ก (ประมาณ 60 พันล้านบาท)

     แผนการเติบโตใหม่ ประกอบด้วยมาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชน 4 ประการ ดังนี้

     (1) ลดภาษีการให้บริการเชิงสังคม (Public Service Obligation – PSO)

     (2) ส่งเสริมให้บริษัทขนาดเล็กเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนจะผ่อนคลายการเก็บภาษีจากเงินปันผล และะขยายระยะเวลาสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการส่งออก

     (3) เพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมด้านสาธารณูปโภค เพื่อให้ราคาของสาธารณูปโภคถูกลง ตลอดจนปรับมาตรฐานของธุรกิจก่อสร้างของประเทศให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมถึงพัฒนาการแข่งขันในภาคบริการของเอกชน

     (4) ส่งเสริมการจ้างแรงงานที่มีคุณภาพ ผ่านการสรรหาบุคลากรระหว่างประเทศ ปรับปรุงการศึกษาผู้ใหญ่ ตลอดจนส่งเสริมการฝึกงานและการวิจัย

     แผนการเติบโตใหม่ ยังรวมถึงการยกเว้นภาษีสำหรับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจนถึงปีค.ศ. 2020 เพื่อกระตุ้นการจ้างงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจการโรงแรมในเดนมาร์ก ทั้งนี้ คาดว่า Bella Center (ธุรกิจด้านการโรงแรม) จะสามารถเพิ่มอัตราการจ้างงานได้มากถึง 1,500 ตำแหน่งภายในปีค.ศ. 2020

     “เดนมาร์กถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินธุรกิจ และหวังว่าบริษัทต่างชาติจะได้ประโยชน์จากแผนการเติบโตนี้ ในการขยายธุรกิจในเดนมาร์ก” ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนในเดนมาร์กกล่าวย้ำ

     ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมของเดนมาร์กกล่าวเสริมว่า “รู้สึกยินดีที่รัฐบาลรับฟังความเห็นของภาคธุรกิจและสมาพันธ์ฯ เกี่ยวกับการลดภาษีพลังงานซึ่งถือเป็นปัญหาหลักในปัจจุบัน และถือว่าแผนการเติบโตใหม่นี้เป็นนิมิตหมายที่ดี เนื่องจากมีการปรับปรุงมาตรการหลายด้าน ได้แก่ การลงทุนด้านการทำวิจัย การลดภาษีพลังงาน การลดความซับซ้อนของกฎระเบียบที่ยุ่งยาก (Red Tape) และส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน”

ขอบคุณรูปภาพจาก : www.worldwidehomestay.com
24 กรกฎาคม 2557
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ