รายงานภาวะเศรษฐกิจของอียิปต์ในระยะปัจจุบัน
รายงานภาวะเศรษฐกิจของอียิปต์ในระยะปัจจุบัน
มาตรการทาง ศก. ที่สำคัญในช่วงเวลา 1 เดือนของ ปธน. AI Sisi
      นับตั้งแต่ ปธน. Abdel Fattah AI Sisi เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 57 รัฐบาลอียิปต์ได้ดำเนินมาตรการทาง ศก. ที่สำคัญแล้ว ดังนี้
      เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ปธน. AI Sisi ได้ให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557/2558 (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 57) โดยตั้งเป้าที่จะลดการขาดดุลงบประมาณจาก 12% ของ GDP (186 พันล้านปอนด์อียิปต์หรือประมาณ 930 พันล้านบาท) ให้เหลือ 10% ของ GDP และลดภาวะหนี้สินต่างประเทศและภายในประเทศจาก 94% ของ GDP ให้เหลือ 90% ของ GDP รวมทั้งปรับเป้าหมายการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายของรัฐจากเดิมที่ตั้งเป้าจัดเก็บรายได้ที่ 517 พันล้านปอนด์อียิปต์ (ประมาณ 2,585 พันล้านบาท) และใช้จ่าย 807 พันล้านปอนด์อียิปต์ (ประมาณ 4,035 พันล้านบาท) เป็นตั้งเป้าจัดเก็บรายได้ที่ 549 พันล้านปอนด์อียิปต์ (ประมาณ 2,745 พันล้านบาท) และใช้จ่าย 789 พันล้านปอนด์อียิปต์ (ประมาณ 3,945 พันล้านบาท)

*** ท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "มุมสมาชิก"
17 กรกฎาคม 2557
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ