สุดยอดระบบสาธารณูปโภคน้ำในแอฟริกา คว้ารางวัล 2014 Stockholm Industry Water Award
สุดยอดระบบสาธารณูปโภคน้ำในแอฟริกา คว้ารางวัล 2014 Stockholm Industry Water Award
     สำนักงานน้ำและสุขาภิบาลเมืองเอเธกวีนี (eThekwini  Water & Sanitation) ภายใต้การบริหารงานของเทศบาลนครเดอร์บันในแอฟริกาใต้ ชนะรางวัล Stockholm Industry Water Award 2014 (SIWA) สำหรับแนวทางในการให้บริการน้ำ และสุขาภิบาลอย่างครอบคลุมและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ของสำนักงาน

     นีล แม็คล็อด (Neil Macleod) หัวหน้าสำนักงานน้ำและสุขาภิบาลเทศบาลเมืองเอเธกวีนี กล่าวว่า "รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของเราทั้งหมดในช่วงระยะเวลากว่า 22 ปีที่ผ่านมา และเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับทุกคนที่อยู่ในเมืองเดอร์บันแห่งนี้"

     รัฐธรรมนูญของของแอฟริกาใต้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบของการผนวกสิทธิทางสังคม ซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีการผลักดันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามแบบแผน หลังจากนั้นไม่นาน เมืองเดอร์บัน ซึ่งเป็นหนึ่งในมหานครที่สำคัญของแอฟริกาใต้ จึงขยายขอบเขตการปกครองครอบคลุมประชากร 3.5 ล้านคน โดยประชาชนบางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญ ซึ่งมีปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำ และการสุขาภิบาลเป็นจำนวนมาก เทศบาลเมืองเอเธกวีนีจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้โดยตรง

     ในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา ประชาชนอีก 1.3 ล้านคนในมหานครเดอร์บันสามารถเข้าถึงระบบน้ำประปาได้ และประชากร 700,000 คนได้รับบริการห้องสุขา ครอบครัวที่มีฐานะยากจนจะได้รับบริการน้ำประปา และการสุขาภิบาลพื้นฐานได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ขณะที่บริการ และการอุปโภคบริโภคที่สูงกว่าระดับพื้นฐานจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

     สำนักงานน้ำและการสุขาภิบาลเมืองเอเธกวีนีเป็นหน่วยงานนำร่องในเรื่องของการใช้วิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค และสังคม อาทิ การติดตั้งกังหันน้ำขนาดเล็กลงในท่อน้ำที่เป็นแนวลาดชันลงตามไหล่เขา และใช้ประโยชน์จากแรงดันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้งานกับสายไฟฟ้าแรงดันต่ำในเมือง

     ผลลัพธ์ที่ได้คือ การเป็นหนึ่งในระบบสาธารณูปโภคน้ำ และสุขาภิบาลที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในโลก

     คณะกรรมการตัดสินรางวัล SIWA กล่าวว่า "เอเธกวีนีคว้ารางวัลชนะเลิศจากวิธีการให้บริการน้ำอย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ดังที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการกำหนดไว้ในนโยบายของประเทศ วิธีการที่สำนักงานน้ำและสุขาภิบาลเมืองเอเธกวีนีใช้ และผลลัพธ์ที่ได้ถือเป็นแบบอย่างสำคัญสำหรับชุมชนหลายแห่งทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาเดียวกัน"

     สำนักงานน้ำและสุขาภิบาลเมืองเอเธกวีนีจะเข้ารับรางวัล SIWA ณ พิธีประกาศรางวัลในวันที่ 2 กันยายน ซึ่งเป็นช่วงสัปดาห์น้ำโลกในกรุงสตอกโฮล์ม งานประกาศรางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีโดยสถาบันทรัพยากรน้ำสากลสตอกโฮล์ม (Stockholm International Water Institute) เพื่อยกย่องความอุตสาหะในการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนในภาคธุรกิจ
รับชมข่าว รูปภาพ และวิดีโอฉบับเต็มได้ที่: http://www.siwi.org/siwa2014

แหล่งข่าว: สถาบันทรัพยากรน้ำสากลแห่งสตอกโฮล์ม (Stockholm International Water Institute)
ขอบคุณรูปภาพจาก : board.postjung.com
6 มิถุนายน 2557
แหล่งข้อมูล: สถาบันทรัพยากรน้ำสากลแห่งสตอกโฮล์ม
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานที่น่าสนใจจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ประเทศแอฟริกาใต้) เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการถือครองที่ดิน (The Land Holdings Bill)
  • “เก็บตกจากต่างแดน” ฉบับนี้ จะนำท่านผู้อ่านไปไกลถึงประเทศแอฟริกาใต้ หนึ่งในประเทศกลุ่ม BRICS ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ถูกหมายตาว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกเทียบชั้นกลุ่ม G3 (สหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น) เนื่องจากเศรษฐกิจมีโอกาสเติบโตได้อีกมากจากความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติและตลาดที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้งการเป็นฐานที่มั่น ทางเศรษฐกิจและแหล่งกระจายสินค้าสำคัญของทวีปแอฟริกาโดยในครั้งนี้จะนำท่านผู้อ่านไปสำรวจพื้นที่ลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์หลังจากเริ่มมีผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยหลายรายให้ความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในแอฟริกาใต้ เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านอุปสงค์จากการขยายตัวของตลาดภายในประเทศและตลาดแอฟริกา (แอฟริกาใต้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกรถยนต์ไปทั่วทวีปแอฟริกา) รวมถึงด้านอุปทานที่บริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ของโลก โดยเฉพาะจากยุโรปได้เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานประกอบรถยนต์สำเร็จรูป ส่งผลให้แอฟริกาใต้มีความต้องการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อจำกัดของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศที่ยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์เป็นจำนวนมาก โดยไทยถือเป็นแหล่งนำ เข้าชิ้นส่วนยานยนต์สำคัญอันดับ 3 ของแอฟริกาใต้ รองจากเยอรมนีและญี่ปุ่น สอดคล้องกับข้อมูลมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยไปแอฟริกาใต้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงเกือบร้อยละ 30ต่อปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมองเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนในแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ จะขอพาท่านผู้อ่านไปสำรวจ 3 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ลงทุนและคลัสเตอร์สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้ ได้แก่ Gauteng,Eastern Cape และ Kwazulu-Natal...
  • นายหลิว ไจหยี่ ทูตถาวรประจำสหประชาชาติของจีน กล่าวสนับสนุนให้กลุ่มจี-77 ร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์...
  • บริษัท เมตาโควตส์ ซอฟต์แวร์ (MetaQuotes Software) ได้เปิดตัว MetaFintech ในฐานะ สำนักงานตัวแทนแห่งใหม่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไปเมื่อเร็วๆนี้ และปัจจุบัน เมตาโควตส์ ซอฟต์แวร์ ประกาศขยายกิจการเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง โดยมอบหมายให้บริษัท Derivative System Technologies ทำหน้าที่เป็นสำนักงานตัวแทนในแอฟริกาใต้...
  • “พาณิชย์” จ่อคิวดันส่งออกรถยนต์มือสอง เน้นตลาดเพื่อนบ้าน–แอฟริกา พร้อมช่วยตลาดในประเทศ แถมได้ยอดการส่งออก ด้าน ส.อ.ท.ออกโรงหนุนทันควัน หลังผู้ประกอบการเจอพิษเศรษฐกิจซบเซา แถมค่ายรถยนต์โหมแคมเปญขายรถใหม่ จนรถมือสองล้นตลาด...
  • พันธมิตรในแวดวงอุตสาหกรรมต่างตบเท้าเข้าร่วมการประชุมประจำปีที่มีชื่อเสียงโดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซแอลเอ็นจีของแอฟริกา โดยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 เป็นต้นมา งานนี้ยังคงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการเร่งพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งบริษัทและรัฐบาล...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ