ผู้ประกอบการ(ไทย)ต้องรู้!! กว่างซีเตรียมคุมเข้มกลุ่มสินค้าหลักต้องมี “บาร์โค้ด”
ผู้ประกอบการ(ไทย)ต้องรู้!! กว่างซีเตรียมคุมเข้มกลุ่มสินค้าหลักต้องมี “บาร์โค้ด”

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ทางการกว่างซีเตรียมบังคับใช้ระเบียบเกี่ยวกับบาร์โค้ดสินค้าสำหรับผู้ผลิต ห้างร้านและโรงพิมพ์ เพื่อปฏิรูปกลไกการตรวจสอบและสร้างหลักประกันด้านคุณภาพความปลอดภัยของตัวสินค้าในกว่างซี

บาร์โค้ด (Barcode) เปรียบเสมือนบัตรประจำตัวสินค้าที่เป็นเครื่องชี้บอกถึงความแตกต่างของสินค้าชนิดนั้นกับสินค้าอื่น ๆ และเป็นหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบย้อนหลัง (Trace back) ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านคุณภาพสินค้า

ปัจจุบัน ในกว่างซีมีผู้เป็นสมาชิกสถาบันรหัสสากลประมาณ 3,000 กว่าราย มีการใช้รหัสบาร์โค้ดอย่างกว้างขวางในผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 แสนรายการ และมีห้างร้านที่ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดในการค้าปลีกมากกว่า 20,000 ราย

สำนักงานควบคุมคุณภาพและเทคโนโลยี (Quality and Technical Supervision Bureau, 质量技术监督局) ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน สินค้าที่วางจำหน่ายตามห้างร้านขนาดใหญ่จะมีการใช้บาร์โค้ดอย่างแพร่หลายในกว่างซี แต่จากการสุ่มตรวจพบว่า ในช่วง 2-3 ปีนี้ คุณภาพงานพิมพ์บาร์โค้ดไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร (ได้มาตรฐานเพียงร้อยละ 68.6) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรงพิมพ์บางแห่งละเลยการตรวจสอบสิทธิหรือความถูกต้องของผู้ว่าจ้างที่มีพฤติกรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะการทำบาร์โค้ดปลอม หรือการสวมสิทธิ์บาร์โค้ด

ทำให้เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานนิติบัญญัติเขตฯ กว่างซีจ้วง (Legislative Affairs office of Guangxi, 广西法制办) จัดทำร่าง "ระเบียบการบริหารจัดการหัสแท่งสินค้าเขตฯ กว่างซีจ้วง" เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อร่างดังกล่าว (ซึ่งปกติถือเป็นการบังคับใช้โดยนัย)

(ร่าง) ระเบียบข้างต้น ระบุให้ผู้ผลิตต้องกำกับ "บาร์โค้ด" บนตัวสินค้า โดยกลุ่มสินค้าหลัก 8 ประเภทที่ถูกระบุตามระเบียบฯ ได้แก่

 1. อาหาร (รวมถึงสารปรุงแต่งอาหาร) สินค้าเกษตรพลอยได้ ยาสูบ สุรา เครื่องดื่ม และชา
 2. ยา และเวชภัณฑ์
 3. เครื่องเซรามิก เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของเล่น และผลิตภัณฑ์กระดาษ
 4. ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี และเมล็ดพืช
 5. ไม้กระดาน (Wood based panel) สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 6. เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ถักสาน และเครื่องหนัง
 7. อะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์ (รวมถึงรถจักรยานยนต์)
 8. ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงกำหนดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ในกรณีของผู้ผลิต จะมีคำสั่งตักเตือนแบบมีกำหนดเวลา หากไม่ปรับปรุงแก้ไขหลังครบกำหนดเวลาจะมีโทษปรับตั้งแต่ 3,000 หยวน แต่ไม่เกิน 10,000 หยวน

ในกรณีของห้างร้านที่ละเลยการตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ด มีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 หยวน แต่ไม่เกิน 5,000 หยวน และหากห้างร้านมีพฤติกรรมบีบบังคับให้ผู้ผลิตใช้บาร์โค้ดเฉพาะของห้างร้าน มีโทษปรับตั้งแต่ 3,000 หยวน แต่ไม่เกิน 10,000 หยวน

ในกรณีของโรงพิมพ์ที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานยืนยันว่าบาร์โค้ดของผู้ว่าจ้างได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือนำบาร์โค้ดของผู้ว่าจ้างไปให้ผู้อื่นใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 หยวน แต่ไม่เกิน 30,000 หยวน

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นักธุรกิจไทยที่กำลังสนใจตลาดจีนแผ่นดินใหญ่จำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น (ที่มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง) เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก"ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์"โดย : นายกฤษณะ สุกันตพงศ์
แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ http://news.gxnews.com.cn// (广西新闻网) ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

3 มิถุนายน 2557
แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

 • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
 • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
 • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
 • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
 • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
 • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ