อินโดนีเซียดันอุตสาหกรรมไข่มุกผงาดเวทีโลก ครองส่วนแบ่งการผลิตไข่มุกโลกถึง50%
อินโดนีเซียดันอุตสาหกรรมไข่มุกผงาดเวทีโลก ครองส่วนแบ่งการผลิตไข่มุกโลกถึง50%

แม้ทุกวันนี้ อินโดนีเซีย จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตไข่มุกรายใหญ่สุดของโลก แต่ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นว่า มีความจำเป็นที่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ จะต้องเดินหน้าส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไข่มุกไปทั่วโลก เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

แม้ทุกวันนี้ อินโดนีเซีย จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตไข่มุกรายใหญ่สุดของโลก แต่ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นว่า มีความจำเป็นที่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ จะต้องเดินหน้าส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไข่มุกไปทั่วโลก เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม แม้อินโดนีเซียจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่สุดของโลก แต่อุตสาหกรรมไข่มุกของอินโดนีเซียยังไม่สามารถครอบครองตลาดโลกได้ ซึ่งนายสุตาร์โจตั้งข้อสังเกตว่า ไข่มุกทะเลใต้จากอินโดนีเซีย ยังไม่ได้รับความนิยมในระดับโลก ทั้ง ๆ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงมาก

ข้อเท็จจริงนี้ ทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียตัดสินใจจับมือกับภาคเอกชนเปิดตัวโครงการริเริ่ม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไข่มุก

หนึ่งในนั้นคือการจัดเทศกาลไข่มุกอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคมนี้ที่กรุงจาการ์ตา เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไข่มุกต่อภาคธุรกิจ

อินโดนีเซียมีศูนย์กลางการผลิตไข่มุกทะเลใต้อยู่ในน่านน้ำหลายจังหวัด ทั้งที่เกาะบาหลี นูซาเต็งการาตะวันตก โดยเฉพาะหมู่เกาะลอมบ็อก และหมู่เกาะซัมบาวา รวมทั้งในสุลาเวสี โมลุกกะ ปาปัว และอีกหลายพื้นที่ ในฐานะผู้ผลิตไข่มุกเซาท์ซีรายใหญ่สุด ปี 2548 อินโดนีเซียผลิตได้ถึง 12 ตัน และเพิ่มเป็น 18 ตันในปี 2552

สุลาเวสี หนึ่งในศูนย์กลางการผลิตสำคัญ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพอย่างมากในการเพาะเลี้ยงไข่มุก ส่วนที่จังหวัดโกรอนตาโล หน่วยงานบริหารท้องถิ่นได้มองหาความร่วมมือจากญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาศูนย์กลางการผลิตไข่มุก

ผู้ช่วยนายอำเภอโกรอนตาโลเหนือ "นายรอนี อิมราน" กล่าวว่า สภาเศรษฐกิจเอฮิเมะแห่งญี่ปุ่นเสนอความช่วยเหลือในการพัฒนาอุตสาหกรรมไข่มุกในอำเภอนี้ หากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงไข่มุกร่วมมือกันรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อให้ไข่มุกปลอดจากการปนเปื้อน ในการค้าไข่มุกระดับโลก อินโดนีเซียครองอันดับ 9 ครองส่วนแบ่งการตลาด 2.07% ด้วยมูลค่าการส่งออก 1,400 ล้านดอลลาร์

อธิบดีกรมตลาดผลิตภัณฑ์ประมงและการแปรรูป "นายซาอุต พี. ฮูตากาลุง" อธิบายว่า ตลาดไข่มุกโลกถูกควบคุมโดยไข่มุกสี่ชนิด ได้แก่ มุกเซาท์ซีผลิตโดยอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และพม่า มุกน้ำจืดผลิตโดยจีน มุกอาโกยาผลิตโดยญี่ปุ่นและจีน และไข่มุกดำผลิตโดยตาฮิติ ส่วนไข่มุกอินโดนีเซียนั้นส่งออกไปยังญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไทย สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย นิวซีแลนด์ และฝรั่งเศส

ดังนั้น รัฐบาลอินโดนีเซียโดยกระทรวงกิจการทางทะเลและสัตว์น้ำจะเดินหน้าส่งเสริมมุกเซาท์ซีอินโดนีเซียต่อไป เพื่อให้อุตสาหกรรมนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศขอบคุณรูปภาพจาก : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

2 มิถุนายน 2557
แหล่งข้อมูล: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของ โจโค วิโดโด มีความมุ่งมั่นในการปฏิรูปเศรษฐกิจอินโดนีเซียอย่างจริงจัง เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มงบประมาณสำหรับพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน รวมทั้งออกมาตรการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ ล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลอินโดนีเซียได้เปิดตัวการลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการขอใบอนุญาตการลงทุนในแดนอิเหนาโดยใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง เท่านั้น  
  • อินโดนีเซียเคยเป็นประเทศอาณานิคมของหลายประเทศ แต่ที่ยาวนานที่สุดคือเนเธอร์แลนด์ โดย ได้รับเอกราชเมื่อประมาณ 70 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้คนอินโดนีเซียมีความเป็นอิสระสูงทั้งในด้านการเมือง และเศรษฐกิจ จึงมักจะแสดงบทบาทของประเทศในฐานะผู้นำกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา....
  • ทางการแดนอิเหนาเริ่มเข้มงวดมากขึ้นกับการจัดจ้างคนต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่นให้มากขึ้น
  • ตามที่กระทรวงการคลังอินโดนีเซีย ได้ประกาศกฎกระทรวงฯ ที่ 132/2015 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2558 กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้ามากกว่า 100 รายการ ภายใต้กรอบ WTO เพื่อให้สินค้าและผู้ผลิตท้องถิ่นสามารถแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้นั้น
  • ประเทศไทยและอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดอินโดนีเซียต้องการสินค้าหลากหลายประเภทจากไทย อีกทั้งชนชั้นกลางของอินโดนีเซียกำลังจะขยายตัวจาก 10 % ในปัจจุบัน แต่ในไม่ช้านี้จะกลายเป็น 20-30%
  • อินโดนีเซียเสนอลดหย่อนภาษี บริษัทส่งออกผลผลิตอย่างน้อย 30% หวังกระตุ้นส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หลังโภคภัณฑ์ตกต่ำ
Original page:
http://bit.ly/1hp3OqJ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ