สนไหม! โอกาสการลงทุนใน “มาดากัสการ์”
สนไหม! โอกาสการลงทุนใน “มาดากัสการ์”
        สำหรับไทย “มาดากัสการ์” อาจฟังดูห่างไกล แต่สำหรับมาดากัสการ์ “ไทย” เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
        จากข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ กรุงอันตานานาริโว สินค้าอุปโภคและบริโภคของไทยหลายชนิด เป็นที่ถูกใจย่างมากของกลุ่มชนชั้นกลางและชนชั้นสูงของมาดากัสการ์ อย่างไรก็ดี สินค้าไทยที่วางขายอยู่ที่นั่น ยังไม่หลากหลายนัก และส่วนใหญ่ เป็นการนำเข้าผ่านประเทศอื่น
นอกจากการนำสินค้าไทยไปขายแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังเห็นถึงโอกาสของการลงทุนของไทยในมาดาร์กัสดา
โดยเฉพาะในธุรกิจทำเหมืองแร่ การท่องเที่ยว การแปรรูปสินค้าเกษตรโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม รวมถึงการสร้างเขื่อนพลังน้ำ
       โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่รัฐบาลของประเทศเกาะแห่งนี้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากผู้ประกอบการต่างชาติ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้คำแนะนำว่า หากสนใจจะเข้าไปทำธุรกิจที่นั่น การเข้าร่วมงาน Foire Internationale de Madagascar (FIM) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ณ กรุงกรุงอันตานานาริโว น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่ง
        FIM เป็นงานแสดงสินค้าที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งมาดากัสการ์ และนักธุรกิจจากต่างประเทศ พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการค้าระหว่างกัน
รัฐบาลมาดากัสการ์ให้ความสำคัญกับ FIMมาก ถึงขั้นที่ประธานาธิบดีเป็นผู้มาเปิดงานด้วยตนเองเลยทีเดียว
สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
อีเมล์ thaitnr@mfa.go.th หรือ bic.mfa@gmail.com

30 พฤษภาคม 2557
แหล่งข้อมูล: สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • FIM เป็นงานแสดงสินค้าที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งมาดากัสการ์ และนักธุรกิจจากต่างประเทศ พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการค้าระหว่างกัน  
  • “การลักลอบนำไม้พยูงออกนอกมาดากัสการ์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และมีโทษ” รัฐบาลมาดากัสการ์มีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในมาดากัสการ์ เพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนโดยทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการของประเทศตนเองทราบ
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ศาลพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้งของมาดากัสการ์ได้ประกาศรับรองให้นาย Heri Rajaonarimampianina ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี นาย Rajaonarimampianina อายุ 55 ปี เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนาย Andry Rajoelina (ประธานาธิบดีคนก่อนในรัฐบาลเฉพาะกาลช่วงเปลี่ยนผ่าน) เป็นผู้นำคนที่ 111 ของประเทศนับตั้งแต่มาดากัสการ์2 ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 2503
  • 1. พลอยและอัญมณี

    พลอยที่พบในมาดากัสการ์ส่วนใหญ่มีคุณภาพดี ขนาดเม็ดโตและมีความสวยงามเทียบเท่ากับพลอยที่พบในแหล่งแร่ที่มีชื่อเสียงแหล่งอื่น โดยแหล่งใหญ่ที่สุดพบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ