แอฟริกาใต้สะดุด! ขาดดุลการค้าระหว่างประเทศครั้งใหญ่รอบเดือนมีนาคม 2557
แอฟริกาใต้สะดุด! ขาดดุลการค้าระหว่างประเทศครั้งใหญ่รอบเดือนมีนาคม 2557
        ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรายงานที่น่าสนใจตามที่ปรากฏในสื่อท้องถิ่น (Business Day และ Mail and Guardian) จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ประเทศแอฟริกาใต้) เกี่ยวกับการขาดดุลการค้าครั้งใหญ่ของแอฟริกาใต้ในเดือนมีนาคม 2557 จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ ณ ที่นี้

        จากสถิติของกรมศุลกากรแอฟริกาใต้ เดือนมีนาคม 2557 แอฟริกาใต้ขาดดุลการค้าต่างประเทศ11.389 พันล้านแรนด์ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 1.5 พันล้านแรนด์ หากไม่รวมการค้าระหว่างแอฟริกาใต้กับบอตสวานา เลโซโท สวาซิแลนด์ และนามิเบีย การขาดดุลการค้าจะมีมูลค่า 21.16 พันล้านแรนด์ ทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแอฟริกาใต้ได้ดุลการค้าต่างประเทศ 647 ล้านแรนด์

    ช่วงเดือนมีนาคม 2557 มูลค่าการส่งออกลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ร้อยละ 3 หรือ 2.51 พันล้านแรนด์ ในขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ร้อยละ 11.6 หรือ 9.52 พันล้านแรนด์

    ตัวเลขการขาดดุลสะสมในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 อยู่ที่ 27.69 พันล้านแรนด์สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 21.61 พันล้านแรนด์

    นาย Jana van Deventer (ETM Analytics Economist) ให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องน่าผิดหวังที่กิจกรรมการประท้วงนัดหยุดงานของแรงงานในเหมืองแร่แพลทตินัมแอฟริกาใต้ส่งผลกระทบต่อการค้าแอฟริกาใต้และตัวเลขการขาดดุลการค้าสะสมของปี 2557 สูงกว่าโดยเปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงระยะกลางต่อภาคการผลิตหากการประท้วงนัดหยุดงานยังคงดำเนินต่อไป

    นาย Chirs Hart (Chief Economist Investment Solutions) กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่เงินแรนด์อ่อนค่าลง 3 ปี แอฟริกาใต้หวังจะเห็นตัวเลขการขาดดุลการค้าลดลง อย่างไรก็ดี การส่งออกที่สำคัญของแอฟริกาใต้ คือ แร่แพลทตินัมถูกจำกัดด้วยการประท้วงนัดหยุดงาน รวมทั้งการผลิตทองคำยังลดลงตามอีก

    นาย Kevin Lings (Chief Economist, Stanlib) กล่าวว่า (ก) การเพิ่มขึ้นของการส่งออกในเดือนมีนาคม 2557 มาจากการนำเข้าแร่ธาตุซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 37 จากเดือนก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมัน (ข) การเกิดความแตกแยกในตลาดแรงงานโดยเฉพาะภาคเหมืองแร่และภาคการผลิตบ่อนทำลายความสามารถในการส่งออกของแอฟริกาใต้มากว่า 18 เดือน และจำเป็นต้องใช้เวลาสำหรับผู้ส่งออกในการปรับตัวในตลาดโลก และ (ค) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกกอปรกับค่าเงินแรนด์อ่อนและความหวังตลาดแรงงานโดยเฉพาะในภาคเหมืองแร่ แพลทตินัม และแร่ทองคำจะปรับตัวดีขึ้น คาดว่าจะสามารถยกระดับการส่งออกของแอฟริกาใต้ได้ใน 12 – 24 เดือนข้างหน้าแม้ว่าความก้าวหน้าจะค่อนข้างช้าก็ตาม

    นาย David Faulkner (Economist HSBC) กล่าวว่า แม้ตัวเลขการส่งออกจะได้รับผลกระทบจากการประท้วงหยุดงานของคนงานในเหมืองแร่แพลทตินัม แต่สาเหตุหลักที่มีผลต่อการส่งออกในเดือนมีนาคม 2557 ได้แก่ การส่งออกแร่ธาตุที่ลดลงเกิดควบคู่กับการลดลงของการส่งออกถ่านหินจาก Richards Bay Coal Terminal

    นางสาว Annabel Bishop (Investec) กล่าวเสริมว่า การนำเข้าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าสำรองซึ่งเกิดจากหน่าวยผลิตไฟฟ้าของบริษัท Eskom ทำการปิดปรับปรุงช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2557 เพื่อเตรียมรับมือกับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง ข้อจำกัดด้านพลังงานไฟฟ้าทำให้บริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ในแอฟริกาใต้ต้องหยุดการผลิตชั่วคราวหรือลดกำลังการผลิตลงร้อยละ 20 ของการผลิตทั้งหมด ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจขอบคุณรูปภาพจาก : beelinetour.com
16 พฤษภาคม 2557
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานที่น่าสนใจจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ประเทศแอฟริกาใต้) เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการถือครองที่ดิน (The Land Holdings Bill)
  • “เก็บตกจากต่างแดน” ฉบับนี้ จะนำท่านผู้อ่านไปไกลถึงประเทศแอฟริกาใต้ หนึ่งในประเทศกลุ่ม BRICS ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ถูกหมายตาว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกเทียบชั้นกลุ่ม G3 (สหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น) เนื่องจากเศรษฐกิจมีโอกาสเติบโตได้อีกมากจากความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติและตลาดที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้งการเป็นฐานที่มั่น ทางเศรษฐกิจและแหล่งกระจายสินค้าสำคัญของทวีปแอฟริกาโดยในครั้งนี้จะนำท่านผู้อ่านไปสำรวจพื้นที่ลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์หลังจากเริ่มมีผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยหลายรายให้ความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในแอฟริกาใต้ เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านอุปสงค์จากการขยายตัวของตลาดภายในประเทศและตลาดแอฟริกา (แอฟริกาใต้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกรถยนต์ไปทั่วทวีปแอฟริกา) รวมถึงด้านอุปทานที่บริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ของโลก โดยเฉพาะจากยุโรปได้เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานประกอบรถยนต์สำเร็จรูป ส่งผลให้แอฟริกาใต้มีความต้องการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อจำกัดของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศที่ยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์เป็นจำนวนมาก โดยไทยถือเป็นแหล่งนำ เข้าชิ้นส่วนยานยนต์สำคัญอันดับ 3 ของแอฟริกาใต้ รองจากเยอรมนีและญี่ปุ่น สอดคล้องกับข้อมูลมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยไปแอฟริกาใต้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงเกือบร้อยละ 30ต่อปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมองเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนในแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ จะขอพาท่านผู้อ่านไปสำรวจ 3 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ลงทุนและคลัสเตอร์สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้ ได้แก่ Gauteng,Eastern Cape และ Kwazulu-Natal...
  • นายหลิว ไจหยี่ ทูตถาวรประจำสหประชาชาติของจีน กล่าวสนับสนุนให้กลุ่มจี-77 ร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์...
  • บริษัท เมตาโควตส์ ซอฟต์แวร์ (MetaQuotes Software) ได้เปิดตัว MetaFintech ในฐานะ สำนักงานตัวแทนแห่งใหม่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไปเมื่อเร็วๆนี้ และปัจจุบัน เมตาโควตส์ ซอฟต์แวร์ ประกาศขยายกิจการเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง โดยมอบหมายให้บริษัท Derivative System Technologies ทำหน้าที่เป็นสำนักงานตัวแทนในแอฟริกาใต้...
  • “พาณิชย์” จ่อคิวดันส่งออกรถยนต์มือสอง เน้นตลาดเพื่อนบ้าน–แอฟริกา พร้อมช่วยตลาดในประเทศ แถมได้ยอดการส่งออก ด้าน ส.อ.ท.ออกโรงหนุนทันควัน หลังผู้ประกอบการเจอพิษเศรษฐกิจซบเซา แถมค่ายรถยนต์โหมแคมเปญขายรถใหม่ จนรถมือสองล้นตลาด...
  • พันธมิตรในแวดวงอุตสาหกรรมต่างตบเท้าเข้าร่วมการประชุมประจำปีที่มีชื่อเสียงโดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซแอลเอ็นจีของแอฟริกา โดยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 เป็นต้นมา งานนี้ยังคงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการเร่งพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งบริษัทและรัฐบาล...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ