อียูเสนอวีซ่าเข้าเขตเชงเก็นระยะสั้นง่ายขึ้นกระตุ้นท่องเที่ยว
อียูเสนอวีซ่าเข้าเขตเชงเก็นระยะสั้นง่ายขึ้นกระตุ้นท่องเที่ยว
     คณะกรรมาธิการยุโรป เสนอร่างกฎหมาย เพื่อให้ผู้ขอรับการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเก็นระยะสั้น ได้รับความสะดวกมากขึ้น หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างงาน และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอียู สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ให้ข้อมูล

     ร่างกฎหมายดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจ 5 ประการ

     หนึ่ง ลดความยุ่งยากและซับซ้อนของใบคำร้อง โดยการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะเดินทางเข้าร่วมเทศกาลใหญ่ๆ ในยุโรป

     สอง เร่งรัดกระบวนการพิจารณาการตรวจลงตราให้รวดเร็วขึ้น จาก 15 วันที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เหลือ 10 วัน พร้อมนี้จะขยายกำหนดเวลาให้ผู้เดินทางสามารถยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเก็นก่อนวันที่จะเดินทางจาก 3 เดือนก่อนเดินทาง เปลี่ยนเป็น 6 เดือน เพื่อให้ผู้เดินทางสามารถบริหารเวลาในการยื่นคำร้องและหลีกเลี่ยงการยื่นคำร้องพร้อมๆ กันในช่วงที่คนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว

     สาม ให้ผู้เดินทางสามารถยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเก็นกับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของประเทศสมาชิกเชงเก็นประเทศอื่นที่มิได้เป็นจุดหมายของการเดินทางได้

     สี่ จัดทำระบบเก็บประวัติผู้ที่เดินทางบ่อย (Visa Information System VIS) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้

     ห้า เพิ่มประเภทการตรวจลงตราแบบใหม่ “touring visa” เพื่ออนุญาตให้นักเดินทางสามารถท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆ ในเขตเชงเก็นได้ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ให้พำนักอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเกินกว่า 90 วันในช่วง 180 วัน และมีโอกาสที่จะขอต่ออายุวีซ่าได้ไม่เกิน 2 ปี

     ในขั้นต่อไป ร่างข้อเสนอกฎระเบียบนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรียุโรปและรัฐสภายุโรปซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรป คาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปี 2558 เมื่อร่างกฎระเบียบนี้ได้รับความเห็นชอบและมีผลบังคับใช้แล้ว ประเทศสมาชิกเขตเชงเก็นจึงจะได้นำไปปฏิบัติต่อไป

     สถานเอกอัครราชทูตฯ รายงานว่า ร่างกฎหมายข้างต้นได้รับเสียงสนับสนุนอย่างดีจากภาคธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยวยุโรป เครือข่ายศิลปินนักแสดงยุโรป และเครือโรงแรมชั้นนำ เช่น European Community Shipowner’s Association/ Peale*-Live Performance Europe (Performing Arts Employers Associations League Europe) Hilton Worldwide/ และ Network for the European Private Sector in Tourism ประกอบด้วย Cruise Line International Association/ European Travel Agents’ and Tour Operator’s Associations/ European Federation of Campingsite Organisations and Holiday Park Associations/ European Tourism Association/ Hospitality Europe/ International Association of Amusement Parks and Attractions และ International Road Transport Union

     จากสถิติ ในปี 2555 ผู้เดินทางจากประเทศที่สามที่ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศเชงเก็นมากที่สุดได้แก่ รัสเซีย (จำนวน 6,995,141 ราย) ยูเครน จีน ตุรกี เบลารุส อินเดีย แอลจีเรีย โมร็อกโก และซาอุดีอาระเบีย

     ในปีดังกล่าว ชาวไทยขอรับการตรวจลงตราเข้าเชงเก็น 231,344 ราย โดยร้อยละ 95.7 ของจำนวนนี้ ได้รับวีซ่า 95.7%

     “การปรับปรุงการตรวจลงตราเป็นสิ่งที่สถานเอกอัครราชทูตแห่งนี้และสถานเอกอัคราชทูตอื่นๆ ในยุโรปเรียกร้องต่อคณะกรรมาธิการอย่างต่อเนื่อง และกำลังเจรจาให้มีการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่จะเดินทางไปประเทศเขตเชงเก็น” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์กล่าวเสริม


ขอบคุณรูปภาพจาก : http://bettergradeedu.wordpress.com/
15 พฤษภาคม 2557
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ / คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • โปรตุเกสอาจไม่ใช่ประเทศลำดับต้น ๆ ที่โลกนึกถึงถ้าจะต้องเลือกไปค้าและลงทุน ณ เวลานี้ แต่สำหรับประเทศไทย เป็นจังหวะที่น่าสนใจ ต้นเดือน ก.ค. ศกนี้ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ชวนไปสำรวจโอกาสในโปรตุเกสด้วยกัน เพราะกำลังจะจะมีการหารือสองฝ่ายที่เรียกว่า การประชุม Political Dialogue ไทย-โปรตุเกส ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 ก.ค. 2559 ที่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส ไทยอยากผลักดันเรื่องอะไรกับโปรตุเกส เวทีนี้คือโอกาส
  • แรงจูงใจทางด้านภาษีคือแม่เหล็กสำคัญที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ใช้ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ รัฐบาลในอียูหลายประเทศก็เช่นกัน ต่างแข่งขันกันลดภาษีดึงดูดการลงทุน จนเรียกได้ว่ากลายเป็นสงครามภาษีระหว่างประเทศ  หรือ International Tax War แต่ตอนนี้ เอกชนที่ไปลงทุนในอียูคงต้องระวังมากขึ้น เพราะแรงจูงใจทางภาษีที่ได้รับ อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายบริษัท หากไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่า การลดหรือยกเว้นภาษีนั้นผิดกฎการอุดหนุนโดยภาครัฐ  
  • ฟินแลนด์ ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย นอกจากจะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามทางธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็น
  • สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision 2015/1338 of 30 July 2015 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าที่ปลอดสารตกค้่าง
  • เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ทางสหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ 2 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้...
  • เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs โดยตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 161/9 ซึ่งเป็น การกำหนดระดับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่ว (lead) ในสินค้าอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน อันเป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม ซึ่งได้แก่ Regulation (EC) No 1881/2006 เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานวิจัย ของคณะทำงาน CONTAM Panel ของ EFSA ซึ่งได้ระบุว่า สารตะกั่วที่ได้รับผ่านการบริโภคอาหาร สามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อพัฒนาการทางสมองในเด็กเล็ก และก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และ ความเป็นพิษต่อไตในผู้ใหญ่ได้ จึงเห็นควรให้มีการปกป้องกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเสี่ยง คือ กลุ่มเด็กเล็กและ ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ ดังนั้น ในครั้งนี้ จึงให้มีการปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่วในสินค้าพืช สัตว์ และสัตว์น้ำบางรายการขึ้นใหม่...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ