เอกสารเรื่อง Carbon Offsetting
        ด้วยเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2557 นสพ. Business Day แอฟริกาใต้ รายงานข่าวว่ากระทรวงการคลัง แอฟริกาใต้ ออกเอกสารเรื่อง Carbon Offsetting เพื่อทำประชาพิจารณ์ก่อนที่รัญบาล แอฟริกาใต้ จะประกาศใช้ภาษีคาร์บอนในปี 2559 โดยจะเปิดรับความคิดเห็นใรสันที่ 30 มิ.ย. ศกนี้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
         ในปี 2554 อฟต. ซึ่งเป็น 1 ใน 15 ประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สุดในโลก และเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในทวีปแอฟริกา ได้รับรองนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชาติ ประกอบด้วย มาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลงทุนในโครงการพื้นฐานและการดำเนินการเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยภาษีคาร์บอนเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือกระจก
        ภาษีคาร์บอนเสนอไว้อยู่ที่ 120 แรนด์ หรือประมาณ 360 บาทต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์หรือก๊าซเรือนกระจกอื่นที่เทียบท่า 1 ตัน โยมีค่าพื้นฐานของ tax-free threshold ที่ร้อยละ 60 ซึ่งในเบื้องต้น กำหนดจะเริ่มบังคับใช้ในปี 2558 แต่รัฐบาลแอฟริกาใต้ ได้พิจารณาเลื่อนการดำเนินการออกไปก่อน
        การชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอน หรือ Carbon offsetting เป็น 1 ใน 6 องค์ประกอบสำคัญของภาษีคาร์บอน โดยมุ่งหวังเป็นช่องทางให้บริษัทสามารถลดต้นทุนที่เกิดจากภาษีคาร์บอน
        นาย Shaun Nel โฆษกของกลุ่มผู้ใช้พลังงานอย่างมาก ให้ความเห็นว่า (ก) กระทรวงการคลัง แอฟริกาใต้ ออกเอกสารดังกล่าวค่อนข้างรวดเร็วจนน่าประหลาดใจโดยเมื่อคำนึงถึงว่ากระทรวงการคลัง แอฟริกาใต้ จะพิจารณาระบบภาษีคาร์บอนทั้งระบบ โดยเฉพาะในส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทไฟฟ้า Eskom ของแอฟริกาใต้ และแผนงาน Carbon Budgeting ซึ่งจะกำหนดปริมาณรวมของก๊าซเรือนกระจกที่อนุญาตให้อุตสาหกรรมหรือบริษัทปล่อยออกมาได้ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม แอฟริกาใต้ เสียก่อน (ข) บริษัทไฟฟ้า Eskom ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจพึ่งพิงแหล่งพลังงานกว่าร้อยละ 90 จากถ่านหิน ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก และ (ค) การเสนอเพิ่มการอนุญาตการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า ปิโตเลียม เยื่อกระดาษและกระดาษ และการผลิตน้ำตาล ยังคงต่ำไป
        ในที่ประชุม UNFCCC เมื่อปี 2552 ที่กรุงโดเปนเฮเกน แอฟริกาใต้ ได้ให้คำมั่นต่อประชาคมระหว่างประเทศว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมปกติลดร้อยละ 34 ในปี 2563 และร้อยละ 42 ในปี 2563
1 พฤษภาคม 2557
แหล่งข้อมูล: สอท. ณ กรุงพริทอเรีย
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานที่น่าสนใจจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ประเทศแอฟริกาใต้) เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการถือครองที่ดิน (The Land Holdings Bill)
  • “เก็บตกจากต่างแดน” ฉบับนี้ จะนำท่านผู้อ่านไปไกลถึงประเทศแอฟริกาใต้ หนึ่งในประเทศกลุ่ม BRICS ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ถูกหมายตาว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกเทียบชั้นกลุ่ม G3 (สหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น) เนื่องจากเศรษฐกิจมีโอกาสเติบโตได้อีกมากจากความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติและตลาดที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้งการเป็นฐานที่มั่น ทางเศรษฐกิจและแหล่งกระจายสินค้าสำคัญของทวีปแอฟริกาโดยในครั้งนี้จะนำท่านผู้อ่านไปสำรวจพื้นที่ลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์หลังจากเริ่มมีผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยหลายรายให้ความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในแอฟริกาใต้ เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านอุปสงค์จากการขยายตัวของตลาดภายในประเทศและตลาดแอฟริกา (แอฟริกาใต้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกรถยนต์ไปทั่วทวีปแอฟริกา) รวมถึงด้านอุปทานที่บริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ของโลก โดยเฉพาะจากยุโรปได้เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานประกอบรถยนต์สำเร็จรูป ส่งผลให้แอฟริกาใต้มีความต้องการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อจำกัดของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศที่ยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์เป็นจำนวนมาก โดยไทยถือเป็นแหล่งนำ เข้าชิ้นส่วนยานยนต์สำคัญอันดับ 3 ของแอฟริกาใต้ รองจากเยอรมนีและญี่ปุ่น สอดคล้องกับข้อมูลมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยไปแอฟริกาใต้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงเกือบร้อยละ 30ต่อปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมองเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนในแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ จะขอพาท่านผู้อ่านไปสำรวจ 3 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ลงทุนและคลัสเตอร์สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้ ได้แก่ Gauteng,Eastern Cape และ Kwazulu-Natal...
  • นายหลิว ไจหยี่ ทูตถาวรประจำสหประชาชาติของจีน กล่าวสนับสนุนให้กลุ่มจี-77 ร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์...
  • บริษัท เมตาโควตส์ ซอฟต์แวร์ (MetaQuotes Software) ได้เปิดตัว MetaFintech ในฐานะ สำนักงานตัวแทนแห่งใหม่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไปเมื่อเร็วๆนี้ และปัจจุบัน เมตาโควตส์ ซอฟต์แวร์ ประกาศขยายกิจการเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง โดยมอบหมายให้บริษัท Derivative System Technologies ทำหน้าที่เป็นสำนักงานตัวแทนในแอฟริกาใต้...
  • “พาณิชย์” จ่อคิวดันส่งออกรถยนต์มือสอง เน้นตลาดเพื่อนบ้าน–แอฟริกา พร้อมช่วยตลาดในประเทศ แถมได้ยอดการส่งออก ด้าน ส.อ.ท.ออกโรงหนุนทันควัน หลังผู้ประกอบการเจอพิษเศรษฐกิจซบเซา แถมค่ายรถยนต์โหมแคมเปญขายรถใหม่ จนรถมือสองล้นตลาด...
  • พันธมิตรในแวดวงอุตสาหกรรมต่างตบเท้าเข้าร่วมการประชุมประจำปีที่มีชื่อเสียงโดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซแอลเอ็นจีของแอฟริกา โดยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 เป็นต้นมา งานนี้ยังคงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการเร่งพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งบริษัทและรัฐบาล...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ