กรมชลประทานเนปาล เปิดประมูลโครงการสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ
กรมชลประทานเนปาล เปิดประมูลโครงการสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ

กรมชลประทานเนปาล ประกาศเปิดประมูลผ่าน International Competitive Bidding โครงการสร้างอุโมงค์ส่งน้ำความยาว 12 กิโลเมตร เพื่อใช้ในระบบระบายน้ำและส่งกระแสไฟฟ้าไปยังเขต Bardiya และ Banke ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ (ประเทศเนปาล) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถยื่นซองประมูล พร้อมเอกสาร Prequalification Documents (ราคาประมาณ 500.- บาท) ได้ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2557

"หนังสือเชิญชวนเบื้องต้น" สามารถดาวน์โหลดได้ทาง "มุมสมาชิก" ของเว็บไซต์ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์แห่งนี้ (www.thaibiz.net)

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ http://www.doi.gov.np

28 เมษายน 2557
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • จากรายงาน World Economic Forum (WEF) 2014 ซึ่งได้จัดทำสถิติดัชนีการค้าของประเทศต่างๆ ทั่วโลกทุก 2 ปี พบว่าเนปาลเป็นประเทศที่มีอุปสรรคด้านการค้ากับต่างประเทศมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้ อันมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาการขนส่งสินค้าผ่านชายแดน และปัญหาคอร์รัปชัน โดยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 116 จาก 138 ประเทศ (ในปี ค.ศ. 2012 อยู่ที่ลำดับที่ 124) อนึ่ง ในเอเชียใต้ ศรีลังกาถูกจัดให้อยู่ในลำดับสูงสุด (84) รองลงมาคืออินเดีย (96) ภูฏาน (107) ปากีสถาน (114) บังกลาเทศ (115) ตามลำดับ
  • กรมชลประทานเนปาล ประกาศเปิดประมูลผ่าน International Competitive Bidding โครงการสร้างอุโมงค์ส่งน้ำความยาว 12 กิโลเมตร
Original page:
http://www.doi.gov.np/

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ