รัฐบาลปากีสถานสนใจจ้างผู้ประกอบการ เพื่อวางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ “SAAF PANI PROJECT”
รัฐบาลปากีสถานสนใจจ้างผู้ประกอบการ เพื่อวางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ “SAAF PANI PROJECT”

รัฐปัญจาบ ประเทศปากีสถาน (Punjab Government of Islamic Republic Pakistan) ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกิจการร่วมทุน (Joint Venture) เข้าร่วมการประมูลเพื่อว่าจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบระบบ และซ่อมบำรุงระบบกรองน้ำ (Water Filtration Plants) สำหรับโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำของรัฐปัญจาบ สถานเอกอัครราชทูตปากีสถาน ประจำประเทศไทย ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีนี้ รัฐบาลฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 1.2 พันล้าน รูปีปากีสถาน (หรือประมาณ 396 ล้านบาท – อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 16 เมษายน2557 : 1 บาท เท่ากับ 0.33 รูปีปากีสถาน) สำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้ “SAAF PANI PROJECT” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสำหรับการอุปโภคและบริโภค

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.punjab.gov.pk และสามารถติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลรัฐปัญจาบหรือสถานเอกอัครราชทูตปากีสถาน ประจำประเทศไทย โทรศัพท์ 02-253-0288-9 โทรสาร 02-253-5325 อีเมล commercialsectionbbk@gmail.com

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลด “หนังสือเชิญชวนเบื้องต้น” ได้ทาง “มุมสมาชิก” ของเว็บไซต์ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ (www.thaibiz.net)

22 เมษายน 2557
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูตปากีสถาน ประจำประเทศไทย
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ