ทีมประเทศไทยจัดโรดโชว์ไปยังรัฐซินาลัว ประเทศเม็กซิโก
        เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2557 ทีมประเทศไทย นำโดยนายจิระชัย ปั้นกระษิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เดินทางไปจัดโรดโชว์ที่รัฐ Sinaloa (ซินาลัว) ประเทศเม็กซิโก เพื่อสร้างความรู้จักเกี่ยวกับประเทศให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของรัฐ Sinaloa รวมทั้งศึกษาลู้ทางส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับรัฐ Sinaloa
        ระหว่างการเยือน คณะทีมประเทศไทยได้เดินทางไปยังเมือง Culiacan ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ และเมือง Mazatlan ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญ โดยได้เข้าพบหารือกับผู้ว่าการรัฐ Sinaloa, Secretary of Economic Development ของรัฐ Sinaloa นายกเทศมนตรีเมือง Mazatlan หน่วยงานราชการอื่นๆ ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งพบหารือกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมที่เป็นที่สนใจร่วมกัน ได้แก่ การประมง การเกษตร อาหารแปรรูป และการค้าปลีก และเข้าเยี่ยมชมซูเปอร์มาเก็ต Ley ฟาร์มมะเขือเทศ Del Dampo โรงงานผลิตทูน่ากระป๋อง PINSA ท่าเรือ Mazatlan และฟาร์มเลี้ยงกุ้ง นอกจากนี้แล้ว ฝ่าย Sinaloa และ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ยังเห็นพ้องกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและวิชาการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างไทยกับเม็กซิโกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
        รัฐ Sinaloa ตั้งอยู่บนชายฝั่งแปรซิฟิกของเม็กซิโก จึงมีความสนใจที่จะเพิ่มพูนการค้าการลงทุนกับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดย รัฐ Sinaloa มีเป้าหมายที่จะพัฒนาท่าเรือ Mazatlan ให้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการลำเลียงสินค้าระหว่างเอเชียกับทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาต่อไปในอนาคต
18 เมษายน 2557
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ