องค์การเภสัชศรีลังกาเชิญผู้ประกอบการไทยร่วมประมูลเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบผลิตยา หมดเขต 30 มิ.ย.ศกนี้!!
องค์การเภสัชศรีลังกาเชิญผู้ประกอบการไทยร่วมประมูลเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบผลิตยา หมดเขต 30 มิ.ย.ศกนี้!!

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวดีจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ (สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา) มายังผู้ประกอบการไทยในสาขาอุตสาหกรรมการแพทย์ ว่า State Pharmaceuticals Manufacturing Corporation of Sri Lanka (SPMC) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาของศรีลังกา ประสงค์เชิญชวนผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยาจากประเทศไทย จัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตยาให้แก่ SPMC

ผู้ประกอบการที่สนใจ จะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัคร ตัวอย่างวัตถุดิบในการผลิตยา และแบบสอบถามถึง SPMC ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ภายในเวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา)

โดยสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครรวมทั้งแบบสอบถาม ได้ที่เว็บไซต์ www.spmclanka.lk ภายใต้หัวข้อ "Tenders" หรือติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของ SPMC โดยตรง ทางหมายเลขโทรศัพท์ +94 11 2635353/ 2637574 โทรสาร +94 11 2634771/ 2626621 และทางอี-เมล์: info@spmclanka.comแหล่งที่มา: www.spmclanka.lk
17 เมษายน 2557
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ