จีนเร่งสร้าง "ศูนย์กลางยางพารา" ที่เมืองชิงเต่า พร้อมเปิดให้บริการมิถุนายนปีนี้
จีนเร่งสร้าง "ศูนย์กลางยางพารา" ที่เมืองชิงเต่า พร้อมเปิดให้บริการมิถุนายนปีนี้

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 การสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์กลางยางพาราของจีนได้จัดขึ้นที่เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง โดยระบุว่าเมืองชิงเต่าพร้อมลงทุัน 10,000 ล้านหยวนสร้างศูนย์กลางยางพาราของจีนที่เขตซื่อฟาง (四方区) ของเมืองชิงเต่าและพร้อมเปิดให้บริการมิถุนายนปีนี้ ซึ่งเป็นแผนที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเมืองชิงเต่า 5 ปี ฉบับที่ 12 (2554-2558)

ภาพจาก http://dangshi.qdsf.gov.cn

ทั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรมยางพาราแห่งประเทศจีน และบริษัทหรวน ข่ง (软控) จำกัดมหาชน เทศบาลเขตซื่อฟาง กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชิงเต่า ได้ร่วมมือในแผนการสร้างเมืองชิงเต่าให้เป็นศูนย์กลางยางพาราจีน ซึ่งมีการตั้งเป้าว่า จะให้ศูนย์ฯ มีบทบาทสำคัญ 6 ด้านคือ “การศึกษาวิจัย บ่มเพาะและสร้างงาน จัดงานแสดงสินค้าและพาณิชย์ จัดนิทรรศการและวัฒนธรรมเป็นเวทีนำเสนอข้อมูล และเป็นศูนย์กลางกลางการระดมทุน”

นายฟาน เหรินเตอ นายกสมาคมยางพาราจีนกล่าวว่า ในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 11 (2549-2553) ผลผลิตมวลรวมของอุตสาหกรรมยางพาราของจีนมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงแผนฯ ฉบับที่ 10 (2544-2548) และคาดว่า ในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 12 ผลิตผลมวลรวมของอุตสาหกรรมยางพาราของจีนจะสูงถึง 1.2 ล้านล้านหยวนโดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี

นาย หม่า เหลียนเสียง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชิงเต่ากล่าวว่า เมืองชิงเต่ามีจุดเด่นหลายด้านในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา เช่น เมืองชิงเต่ามีท่าเรือน้ำลึกสำหรับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมยางพารา และเป็นฐานนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางพารา ปัจจุบัน ปริมาณการผลิตยางรถยนต์ของมณฑลซานตงมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศจีน นอกจากนี้ "ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางรถยนต์แห่งชาติ" ซึ่งมีศูนย์เดียวในจีนก็ตั้งอยู่ที่เมืองชิงเต่าด้วย ซึ่งจีนกำลังมุ่งพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมยางพาราสำคัญของโลก

17 มีนาคม 2554
แหล่งข้อมูล: http://www.rubber.com.cn (中国橡胶网)(17/03/2011)
โดย: นาย คุณากร เหวิน

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ