มาดากัสการ์แจ้งเตือนผู้ลักลอบนำไม้พยูงออกนอกประเทศ ฝ่าฝืนเจอโทษนัก!
มาดากัสการ์แจ้งเตือนผู้ลักลอบนำไม้พยูงออกนอกประเทศ ฝ่าฝืนเจอโทษนัก!

”การลักลอบนำไม้พยูงออกนอกมาดากัสการ์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และมีโทษ” รัฐบาลมาดากัสการ์มีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในมาดากัสการ์ เพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนโดยทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการของประเทศตนเองทราบ

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการที่สนใจยังสามารถนำไม้พยูงออกจากมาดากัสการ์อย่างถูกกฎหมายได้อยู่ หากได้รับความเห็นชอบจากทางการมาดากัสการ์

ไม้พยูง หรือ Rose Wood ในภาษาอังกฤษ และ Bois de Rose ในภาษาฝรั่งเศส เป็นทรัพยากรและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของมาดากัสการ์

มาดากัสการ์มีความร่วมมือกับธนาคารโลกในการออกมาตรการที่เข้มงวดเพื่อห้ามการลักลอบค้า ไม้พยูง ทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

การที่มาดากัสการ์มีมาตรการเพื่อป้องกันการลับลอบค้าไม้พยูงถือเป็นการดำเนินการตามข้อมติของที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ CITES

ในการประชุม CITES ครั้งที่ 16 มาดากัสการ์เป็นประเทศที่เสนอต่อที่ประชุมให้บรรจุพืชตระกูล Dalbergia และ Diospyros ซึ่งไม้พยูงสังกัดอยู่ ลงภาคผนวก 2 ของบัญชีรายชื่อพันธุ์พืชและสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองแหล่งข้อมูลภาพ : http://www.takuyak.com
11 มีนาคม 2557
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • FIM เป็นงานแสดงสินค้าที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งมาดากัสการ์ และนักธุรกิจจากต่างประเทศ พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการค้าระหว่างกัน  
  • “การลักลอบนำไม้พยูงออกนอกมาดากัสการ์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และมีโทษ” รัฐบาลมาดากัสการ์มีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในมาดากัสการ์ เพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนโดยทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการของประเทศตนเองทราบ
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ศาลพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้งของมาดากัสการ์ได้ประกาศรับรองให้นาย Heri Rajaonarimampianina ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี นาย Rajaonarimampianina อายุ 55 ปี เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนาย Andry Rajoelina (ประธานาธิบดีคนก่อนในรัฐบาลเฉพาะกาลช่วงเปลี่ยนผ่าน) เป็นผู้นำคนที่ 111 ของประเทศนับตั้งแต่มาดากัสการ์2 ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 2503
  • 1. พลอยและอัญมณี

    พลอยที่พบในมาดากัสการ์ส่วนใหญ่มีคุณภาพดี ขนาดเม็ดโตและมีความสวยงามเทียบเท่ากับพลอยที่พบในแหล่งแร่ที่มีชื่อเสียงแหล่งอื่น โดยแหล่งใหญ่ที่สุดพบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ