ประธานาธิบดีคนใหม่ของสาธารณรัฐมาดากัสการ์
ประธานาธิบดีคนใหม่ของสาธารณรัฐมาดากัสการ์
        เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ศาลพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้งของมาดากัสการ์ได้ประกาศรับรองให้นาย Heri Rajaonarimampianina ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี นาย Rajaonarimampianina อายุ 55 ปี เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนาย Andry Rajoelina (ประธานาธิบดีคนก่อนในรัฐบาลเฉพาะกาลช่วงเปลี่ยนผ่าน) เป็นผู้นำคนที่ 111 ของประเทศนับตั้งแต่มาดากัสการ์2 ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 2503
        การเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของมาดากัสการ์มีขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โดย
นาย Rajaonarimampianina ได้รับคะแนนร้อยละ 53.5 ชนะคู่แข่งคือ นาย Jean Louis Robinson ซึ่งได้รับ
คะแนนร้อยละ 46.5 โดยหลังจากที่มีการนับผลคะแนนการเลือกตั้ง นาย Robinson ได้กล่าวหาว่าการนับผล
คะแนนการเลือกตั้งเป็นไปอย่างไม่ชอบธรรม และเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ อย่างไรก็ตาม ศาลฯ ได้
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการดังกล่าวแล้ว
        การเลือกตั้งของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่เกิดรัฐประหารขึ้นในปี 2552 เพื่อโค่นล้มประธานาธิบดี Ravalomanana ในครั้งนั้น นาย Andry Rajoelina นักธุรกิจคนสำคัญในวงการสื่อสารมวลชนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของรัฐบาลเฉพาะกาลที่ถูกจัดตั้งเพื่อปกครองประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยรัฐบาลเฉพาะกาลประกาศว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว
แต่กว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นได้ก็ใช้เวลานานถึง 4 ปี
        ผลจากการทำรัฐประหารในปี 2552 ส่งผลให้การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐมาดากัสการ์อยู่ในภาวะชะงักงัน นักลงทุนต่างชาติต่างขาดความเชื่อมั่น และไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติและองค์การระหว่างประเทศ โดยสหภาพแอฟริกา (AU) ได้ประกาศระงับสมาชิกภาพของมาดากัสการ์ใน AU เป็นการชั่วคราวจนกว่าประเทศจะกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ ขณะที่สหภาพยุโรป (EU) ประกาศหยุดให้การสนับสนุนด้านการพัฒนากับสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ทั้งนี้ ล่าสุด AU ได้ประกาศแสดงความยินดีกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของมาดากัสการ์ที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและยืนยันว่าจะจัดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องการคืนสมาชิกภาพใน AU ให้แก่มาดากัสการ์ในโอกาสแรกนอกจากนั้น ประชาคมระหว่างประเทศยังได้เรียกร้องทุกฝ่ายให้สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่มาดากัสการ์
        อนึ่ง จากการเลือกตั้งครั้งนี้ สถานะของมาดากัสการ์ในเวทีระหว่างประเทศจะได้รับการยอมรับและนำมาซึ่งความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีขึ้นสำหรับการค้าการลงทุนของต่างชาติในมาดากัสการ์ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นความท้าทายของประธานาธิบดีคนใหม่คือการได้รับคะแนนเสียงที่สูสีกับคู่แข่งมาก อีกทั้ง ทั้งสองฝ่ายต่างมีอดีตประธานาธิบดีที่ยังคงเป็นที่นิยมอยู่เป็นผู้หนุนหลัง3 ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการโหวตในรัฐสภา และอาจจะทำให้การแก้ไขปัญหาความชะงักงันทางการเมืองของมาดากัสการ์เป็นไปได้อย่างจำกัดแหล่งอ้างอิงรูปภาพ : http://www.dw.de/explosion-in-madagascar-after-president-takes-oath/a-17387345
3 มีนาคม 2557
แหล่งข้อมูล: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
โดย: กองแอฟริกา

Back to the list

More Related

  • FIM เป็นงานแสดงสินค้าที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งมาดากัสการ์ และนักธุรกิจจากต่างประเทศ พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการค้าระหว่างกัน  
  • “การลักลอบนำไม้พยูงออกนอกมาดากัสการ์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และมีโทษ” รัฐบาลมาดากัสการ์มีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในมาดากัสการ์ เพื่อขอให้ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนโดยทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการของประเทศตนเองทราบ
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ศาลพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้งของมาดากัสการ์ได้ประกาศรับรองให้นาย Heri Rajaonarimampianina ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี นาย Rajaonarimampianina อายุ 55 ปี เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนาย Andry Rajoelina (ประธานาธิบดีคนก่อนในรัฐบาลเฉพาะกาลช่วงเปลี่ยนผ่าน) เป็นผู้นำคนที่ 111 ของประเทศนับตั้งแต่มาดากัสการ์2 ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 2503
  • 1. พลอยและอัญมณี

    พลอยที่พบในมาดากัสการ์ส่วนใหญ่มีคุณภาพดี ขนาดเม็ดโตและมีความสวยงามเทียบเท่ากับพลอยที่พบในแหล่งแร่ที่มีชื่อเสียงแหล่งอื่น โดยแหล่งใหญ่ที่สุดพบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ