ปี 56 การค้า ตปท. กว่างซีขยายตัวในแดนบวก “อาเซียน” ครองแชมป์คู่ค้าสำคัญต่อเนื่อง
ปี 56 การค้า ตปท. กว่างซีขยายตัวในแดนบวก “อาเซียน” ครองแชมป์คู่ค้าสำคัญต่อเนื่อง

สำนักข่าวซินหัว : ปีที่ผ่านมา (ปี 56) การค้าต่างประเทศกว่างซียังคงขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะภาคการส่งออก และกว่างซียังคงเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ตามรายงาน ปี 56 เขตฯ กว่างซีจ้วงมีมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งสิ้น 32,837 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 11.4 แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออก 18,695 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 20.9 และมูลค่าการนำเข้า 14,142 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 0.9

หากจำแนกตามรูปแบบการค้า พบว่า การค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน (Petty Trade in Border Area) มีมูลค่า 11,509 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 37.9 การค้าทั่วไป (การค้าสากล) มีมูลค่า 14,911 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 3 และการค้าแปรรูป มีมูลค่า 5,129 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 1.7

สินค้านำเข้าส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (มูลค่า 5,763 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 35.1) ถั่วเหลือง (มูลค่า 2,486 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.7) หัวแร่และสินแร่เหล็ก (มูลค่า 1,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 20.6) ถ่านหิน (มูลค่า 1,233 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.9) และน้ำมันดิบและยางมะตอย (มูลค่า 1,053 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 10.8)

อาเซียน ยังคงรักษาตำแหน่งคู่ค้ารายใหญ่ด้วยมูลค่าการค้า 15,915 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 32.1 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.47 ของมูลค่ารวม)

ในจำนวนนี้ แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออกไปอาเซียน 12,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 34.8 และมูลค่าการนำเข้าจากอาเซียน 3,330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 22.8

ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน
เวียดนาม เป็นคู่ค้าสำคัญ มีมูลค่า 12,697 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ครองสัดส่วนร้อยละ 79.78 ของมูลค่าการค้ากับอาเซียน) ขยายตัวร้อยละ 30.5 ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปเวียดนาม มูลค่า 11,434 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.05 ของมูลค่าการค้ารวม)

สินค้านำเข้าส่งออก 5 อันดับแรกระหว่างกว่างซีกับอาเซียน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (มูลค่า 5,487 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 37.1) น้ำมันดิบและยางมะตอย (มูลค่า 902.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 134.3) ผลไม้และพืชตระกูลถั่วเปลืองแข็ง (มูลค่า 581.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 9.8) รถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ (มูลค่า 565 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 103.4) และถ่านหิน (มูลค่า 448.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 31.9)

คู่ค้าอันดับรองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่า 2,478 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.9 บราซิล มีมูลค่า 1,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 27.8 ออสเตรเลีย มีมูลค่า 1,782 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 36.9 และฮ่องกง มีมูลค่า 1,762 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 8.5

สำหรับการค้ากับประเทศไทย
BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทั้ง 2 ฝ่ายมีมูลค่าการค้า 491.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 61.2

ในจำนวนนี้ แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออกไปไทย 206.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.7 และมูลค่าการนำเข้าจากไทย 284.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 261.6 เปอร์เซนต์ ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากว่างซีเป็นมูลค่า 78.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้าส่งออก 5 อันดับแรกระหว่างกว่างซีกับไทย ได้แก่ พืชผักสด (มูลค่า 57.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สตาร์ชมันสำปะหลัง (มูลค่า 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) น้ำมันดิบและยางมะตอย (มูลค่า 47.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กรดฟอสฟอริก (มูลค่า 29.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเครื่องจักรทางวิศวกรรม (มูลค่า 23.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

11 กุมภาพันธ์ 2557
แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ http://news.xinhuanet.com/ (广西新华网) ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และข้อมูลจากกรมพาณิชย์เขตฯ กว่างซีจ้วง และสำนักงานศุลกากรนครหนานหนิง
โดย: นายกฤษณะ สุกันตพงศ์

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ