จับตาการเร่งพัฒนาภาคตะวันตกรอบใหม่ของจีน
จับตาการเร่งพัฒนาภาคตะวันตกรอบใหม่ของจีน

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 57 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ได้ประกาศ 9 สาขาหลักในการดำเนินการนโยบายการพัฒนาภาคตะวันตกในปีนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 12 มณฑลทางภาคตะวันตกจีน และคาดว่าจะเป็นแรงกระตุ้นการพัฒนาภาคตะวันตกจีนอีกรอบหนึ่ง

กรมการพัฒนาภาคตะวันตก NDRC เผยว่า จีนจะทำการวิจัยและกำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาภาคตะวันตกอย่างชัดเจนในปีนี้ รวมทั้งทำการวิจัยล่วงหน้าในส่วนของการพัฒนาภาคตะวันตกตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2559 - 2563) ตลอดจนผลักดันการพัฒนาใน 9 สาขาหลัก อาทิ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคมและชลประทาน การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ การพัฒนาเทคโนโลยีและวัฒนธรรม การดำเนินโครงการ “คืนที่ดินให้เป็นป่าไม้” รอบใหม่ การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นต้น

ภาคตะวันตกจีนมีประชากรมากกว่า 360 ล้านคน และมีพื้นที่ครองสัดส่วนถึงร้อยละ 71 ของจีน ที่ผ่านมาเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านระบบคมนาคมและชลประทาน ภาคตะวันตกจีนจึงพัฒนาล้าหลังกว่าภาคตะวันออกและภาคอื่นๆ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างภูมิภาค ในปี 2542 จีนได้เริ่มดำเนินการนโยบายการเร่งพัฒนาภาคตะวันตก และใน 10 กว่าปีที่ผ่านมา มณฑลในภาคตะวันตกจีน อาทิ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย เขตปกครองตนเองทิเบต ได้รับการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

จนถึงปัจจุบันนี้ ภาคตะวันตกจีนได้กลายเป็นเขตสำคัญในด้านอุตสาหกรรมพลังงาน เหมืองแร่ การแปรรูปสินค้าเกษตร และการท่องเที่ยวของจีน นอกจากนี้ ด้วยเหตุผลที่มีต้นทุนแรงงานและที่ดินที่ถูกกว่า ภาคตะวันตกจีนกำลังกลายเป็นเขตรองรับธุรกิจต่างๆ ที่โอนย้ายมากจากทั้งภายในและต่างประเทศ และการที่จีนประกาศสาขาหลักในการพัฒนาภาคตะวันตกครั้งนี้ นับเป็นการส่งสัญญาณว่า จีนจะผลักดันการพัฒนาภาคตะวันตกต่อไป รวมทั้งเปิดกว้างจีนตอนในและเขตชายแดน เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจีนอย่างยั่งยืนต่อไป

11 กุมภาพันธ์ 2557
แหล่งข้อมูล: http://news.xinhuanet.com (新华网)(11/02/2014)
โดย: นายคุณากร เหวิน

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ